3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.


001. Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji:
 1. człowiek czuje się zrelaksowany;
 2. nie ma wpływu na organizm człowieka;
 3. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa.
 

002. Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje:
 1. problemy z rytmem snu i czuwania;
 2. problemy z trawieniem;
 3. nie ma wpływu na organizm człowieka.
 

003. Czy sprawność fizyczna wpływa na zdolność koncentracji?
 1. tak;
 2. nie;
 3. nie ma to żadnego znaczenia.
 

004. Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują:
 1. już po pierwszym roku;
 2. po 3-5 latach;
 3. dopiero po 10 latach.
 

005.Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych:
 1. nie może przekraczać masy własnej pracownika;
 2. nie może przekraczać 50 kg;
 3. nie ma ograniczeń.
 

006. Giętkość to:
 1. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej;
 2. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas;
 3. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu.
 

007. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni:
 1. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe);
 2. ćwiczenia aerobowe (tlenowe);
 3. ćwiczenia izometryczne.
 

008. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać:
 1. 25 cm;
 2. 35 cm;
 3. 45 cm.
 

009. Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do:
 1. pedału sprzęgła;
 2. pedału hamulca;
 3. pedału przyśpieszenia.
 

010. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy:
 1. 100 a 120 stopni;
 2. 90 a 110 stopni;
 3. 120 a 130 stopni.
 

011. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego?

 1. przewidywanie, że zachowują się racjonalnie w każdej sytuacji;
 2. że mogą zachowywać się w sposób nie przewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu;
 3. nie ma takiej zasady.
 

012. Czy odpowiednie ustawienie foteli lub siedzeń ma wpływ na komfort jazdy?

 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko na bardzo długich trasach.
 

013. Źródłem drgań o charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest:
 1. siedzisko;
 2. przewożony ładunek;
 3. nie występują drgania ogólne.
 

014. Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są:
 1. choroby układu krążenia, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego;
 2. choroby układu nerwowego i odpornościowego;
 3. choroby układu oddechowego i mięśniowego.
 

015. Czy podczas jazdy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy?

 1. nie, jest to zabronione;
 2. tak;
 3. tak, ale pod warunkiem, że nie wymaga to trzymania w ręku słuchawki lub mikrofonu.
 

016. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?

 1. zignorować jego zachowanie i czekać, aż się uspokoi;
 2. zareagować równie agresywnie;
 3. jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność.
 

017. Wśród kierowców samochodów ciężarowych najczęściej występują schorzenia:
 1. dolnego odcinka kręgosłupa;
 2. obustronny niedosłuch;
 3. reumatyzm.
 

018. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu masy pojazdu;
 2. ze wzrostu prędkości obrotowej ;
 3. zwiększenia prędkości pojazdu.
 

019. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. wzrostu masy pojazdu;
 2. wzrostu prędkości obrotowej silnika;
 3. zmniejszenia prędkości pojazdu.
 

020. Co oznacza, ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy?
 1. tylko to, że dosięga nogami do pedałów;
 2. że ma fotel tak ustawiony, aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń;
 3. wystarczy żeby mu było wygodnie.
 

021. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy?
 1. nie,
 2. tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję,
 3. tak.
 

022. Czy badania psychologiczne kierowców mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, zmniejszają ryzyko wypadku;
 2. nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat;
 3. nie, w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika.
 

023. Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się:
 1. pogoda;
 2. budynki;
 3. współpracownicy.
 

024. Obsługa elementów sterowania przez kierowcę samochodu ciężarowego, takich jak dźwignia zmiany biegów, przełączniki świateł, kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać:
 1. oderwania wzroku od jezdni;
 2. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia;
 3. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia.
 

025. Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest:
 1. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej;
 2. kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy;
 3. kabina samochodu.
 

026. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina;
 2. tak, może mieć taki wpływ;
 3. nie, jeśli kierowca jest wypoczęty.
 

027. Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta:
 1. 20 - krotnie;
 2. 10 - krotnie;
 3. 5 - krotnie.
 

028. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala:
 1. tłuszcz;
 2. cukry zgromadzone w organizmie;
 3. tkankę mięśniową.
 

029. Wzrost tkanki mięśniowej powodują:
 1. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe);
 2. ćwiczenia aerobowe (tlenowe);
 3. ćwiczenia izometryczne.
 

030. Co może być przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym;
 2. brak utrudnień w ruchu drogowym;
 3. ładna pogoda.
 

031. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?

 1. do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat - co 5 lat, od 50 do 60 lat - co 2 lata, powyżej 60 roku życia - co 1 rok;
 2. do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat - co 5 lat, od 55 do 65 lat - co 3 lata, powyżej 65 roku życia - co 18 miesięcy;
 3. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy.
 

032. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?

 1. do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach;
 2. do jazdy z niską prędkością;
 3. do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu.
 

033. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?

 1. do włączania klimatyzacji;
 2. do reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu;
 3. do jazdy z niską prędkością.
 

034. Jakie ryzyko zagraża kierowcy samochodu ciężarowego, jeśli nie ustawi fotela we właściwy sposób?

 1. dolegliwości kręgosłupa (dyskopatia);
 2. brak możliwości korzystania z lusterek;
 3. brak możliwości kręcenia kierownicą.
 

035. Dyskopatia to choroba:

 1. kręgosłupa;
 2. układu krążenia;
 3. układu pokarmowego.
 

036. Czy kierujący może wyprzedzić, bezpośrednio przed przejazdem kolejowym, powoli jadący ciągnik rolniczy?
 1. tak, jeśli są ku temu odpowiednie warunki, a z przeciwka nie zbliża się inny pojazd;
 2. nie, manewr taki jest zabroniony;
 3. tak, jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca do wyprzedzania i odpowiednia widoczność, a kierujący nie narusza linii ciągłych na jezdni.
 

037. Jak powinien zachować się kierowca który odczuwa zmęczenie?
 1. powinien przede wszystkim zawsze otworzyć okno i wypić napój energetyczny;
 2. powinien zatrzymać się, wykonać kilka energicznych ćwiczeń gimnastycznych lub w razie potrzeby przespać się;
 3. wystarczy, jeśli zmniejszy prędkość i uchyli okno, jeżeli do końca trasy pozostała mu niewielka odległość.
 

038. Co może spowodować stres kierowcy wynikający ze zmęczenia?
 1. wypadek drogowy;
 2. niekontrolowany wzrost prędkości jazdy;
 3. spadek koncentracji do wartości bliskiej zeru.
 

039. Czym jest stres ?
 1. przyjemny stanem psychicznym;
 2. trudnościami powodującymi niepokój lub napięcie emocjonalne;
 3. stanem pełnego spokoju człowieka.
 

040. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy?
 1. nie;
 2. tak;
 3. nie ma to żadnego znaczenia.
 

041. Czy kierowca może unieruchomić pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?
 1. tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy pas rozdzielający jezdnie jest wydzielony odpowiednimi znakami poziomymi;
 2. nie, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego;
 3. tak, ale wyłącznie w przypadku konieczności zrealizowania odpoczynku lub obowiązkowej przerwy podczas kierowania pojazdem, a najbliższy parking znajduje się w znacznej odległości.
 

042. Czy kondycja fizyczna kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. nie, kierowca wyłącznie siedzi za kierownicą, a więc nie wykonuje pracy fizycznej, do której niezbędna jest kondycja fizyczna;
 2. tak, kondycja fizyczna ma wpływ na kierowanie pojazdem;
 3. nie, kondycja fizyczna nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

043. Co jest często spotykanym schorzeniem wśród kierowców?
 1. wada wzroku;
 2. reumatyzm;
 3. dyskopatia.
 

044. Jak nazywa się nauka zajmująca się dostosowywaniem warunków wykonywania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka?
 1. ekonomia;
 2. ergonomia;
 3. ekologia.
 

045. Czy po wielogodzinnym czasie kierowania pojazdem czas reakcji psychicznej kierowcy może ulec zmianie?
 1. tak, będzie reagował szybciej na zauważone zagrożenie, ponieważ zmęczenie zwiększa poziom koncentracji;
 2. tak, będzie reagował szybciej na zauważone zagrożenie, ponieważ zmęczenie sprawia że kierowca zwiększa obserwację sytuacji na drodze;
 3. tak, zmęczony kierowca może wolniej reagować na zauważone zagrożenie na drodze.
 

046. Czym wywoływana jest agresja?
 1. prowokacją w formie fizycznej;
 2. obfitym posiłkiem;
 3. przyjemnym zapachem.
 

047. Czym jest agresja?
 1. pomaganiem innym;
 2. stanem euforii;
 3. szkodzeniem innym.
 

048. Czy inspektor transportu drogowego może udzielić pierwszej pomocy?
 1. nie może - jest tylko funkcjonariuszem;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w przypadku osoby ciężko rannej.
 

049. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?
 1. tak;
 2. nie, jeśli przekroczenia są niewielkie;
 3. tak, ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa.
 

050. Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają:
 1. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy, świeże powietrze, napoje pobudzające, takie jak kawa czy herbata;
 2. obfite, nieregularne posiłki;
 3. papierosy, alkohol.
 

051. Jakim stanem psychicznym jest agresja?
 1. negatywnym;
 2. pozytywnym;
 3. neutralnym.
 

052.Czy zażywanie leków przeciwko objawom grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne dla kierowcy samochodu ciężarowego?


A. nie, jeśli leki te są dostępne bez recepty;
B. nie, ponieważ nie są to antybiotyki;
C. tak, ponieważ mogą wywoływać efekt sedatywny.
 

053. Co jest przykładem typowego uciążliwego czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy samochodu ciężarowego?


A. głównie drgania występujące podczas jazdy po nierównościach,
B. hałas wywołany brakiem należytego umiejscowienia luźno leżących przedmiotów w kabinie samochodu ciężarowego,
C. nieszczelny układ wydechowy i spaliny przedostające się do wnętrza kabiny.