3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
                                                                                                
001. Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji:
 1. człowiek czuje się zrelaksowany;
 2. nie ma wpływu na organizm człowieka;
 3. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa.

 
002. Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje:
 1. problemy z rytmem snu i czuwania;
 2. problemy z trawieniem;
 3. nie ma wpływu na organizm człowieka.

 
003. Czy sprawność fizyczna wpływa na zdolność koncentracji?
 1. tak;
 2. nie;
 3. nie ma to żadnego znaczenia.

 
004. Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują:
 1. już po pierwszym roku;
 2. po 3-5 latach;
 3. dopiero po 10 latach.

 
005.Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych:
 1. nie może przekraczać masy własnej pracownika;
 2. nie może przekraczać 50 kg;
 3. nie ma ograniczeń.

 
006. Giętkość to:
 1. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej;
 2. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas;
 3. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu.

 
007. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni:
 1. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe);
 2. ćwiczenia aerobowe (tlenowe);
 3. ćwiczenia izometryczne.

 
008. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać:
 1. 25 cm;
 2. 35 cm;
 3. 45 cm.

 
009. Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do:
 1. pedału sprzęgła;
 2. pedału hamulca;
 3. pedału przyśpieszenia.

 
010. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy:
 1. 100 a 120 stopni;
 2. 90 a 110 stopni;
 3. 120 a 130 stopni.

 
011. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego?
 1. przewidywanie, że zachowują się racjonalnie w każdej sytuacji;
 2. że mogą zachowywać się w sposób nie przewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu;
 3. nie ma takiej zasady.

 
012. Czy odpowiednie ustawienie foteli lub siedzeń ma wpływ na komfort jazdy?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko na bardzo długich trasach.

 
013. Źródłem drgań o charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest:
 1. siedzisko;
 2. przewożony ładunek;
 3. nie występują drgania ogólne.

 
014. Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są:
 1. choroby układu krążenia, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego;
 2. choroby układu nerwowego i odpornościowego;
 3. choroby układu oddechowego i mięśniowego.

 
015. Czy podczas jazdy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy?
 1. nie, jest to zabronione;
 2. tak;
 3. tak, ale pod warunkiem, że nie wymaga to trzymania w ręku słuchawki lub mikrofonu.

 
016. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?
 1. zignorować jego zachowanie i czekać, aż się uspokoi;
 2. zareagować równie agresywnie;
 3. jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność.

 
017. Wśród kierowców samochodów ciężarowych najczęściej występują schorzenia:
 1. dolnego odcinka kręgosłupa;
 2. obustronny niedosłuch;
 3. reumatyzm.

 
018. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu masy pojazdu;
 2. ze wzrostu prędkości obrotowej ;
 3. zwiększenia prędkości pojazdu.

 
019. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. wzrostu masy pojazdu;
 2. wzrostu prędkości obrotowej silnika;
 3. zmniejszenia prędkości pojazdu.

 
020. Co oznacza, ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy?
 1. tylko to, że dosięga nogami do pedałów;
 2. że ma fotel tak ustawiony, aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń;
 3. wystarczy żeby mu było wygodnie.

 
021. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy?
 1. nie,
 2. tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję,
 3. tak.

 
022. Czy badania psychologiczne kierowców mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, zmniejszają ryzyko wypadku;
 2. nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat;
 3. nie, w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika.

 
023. Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się:
 1. pogoda;
 2. budynki;
 3. współpracownicy.

 
024. Obsługa elementów sterowania przez kierowcę samochodu ciężarowego, takich jak dźwignia zmiany biegów, przełączniki świateł, kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać:
 1. oderwania wzroku od jezdni;
 2. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia;
 3. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia.

 
025. Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest:
 1. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej;
 2. kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy;
 3. kabina samochodu.

 
026. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina;
 2. tak, może mieć taki wpływ;
 3. nie, jeśli kierowca jest wypoczęty.

 
027. Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta:
 1. 20 - krotnie;
 2. 10 - krotnie;
 3. 5 - krotnie.

 
028. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala:
 1. tłuszcz;
 2. cukry zgromadzone w organizmie;
 3. tkankę mięśniową.

 
029. Wzrost tkanki mięśniowej powodują:
 1. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe);
 2. ćwiczenia aerobowe (tlenowe);
 3. ćwiczenia izometryczne.

 
030. Co może być przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym;
 2. brak utrudnień w ruchu drogowym;
 3. ładna pogoda.

 
031. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?
 1. do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat - co 5 lat, od 50 do 60 lat - co 2 lata, powyżej 60 roku życia - co 1 rok;
 2. do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat - co 5 lat, od 55 do 65 lat - co 3 lata, powyżej 65 roku życia - co 18 miesięcy;
 3. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy.

 
032. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach;
 2. do jazdy z niską prędkością;
 3. do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu.

 
033. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. do włączania klimatyzacji;
 2. do reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu;
 3. do jazdy z niską prędkością.

 
034. Jakie ryzyko zagraża kierowcy samochodu ciężarowego, jeśli nie ustawi fotela we właściwy sposób?
 1. dolegliwości kręgosłupa (dyskopatia);
 2. brak możliwości korzystania z lusterek;
 3. brak możliwości kręcenia kierownicą.

 
035. Dyskopatia to choroba:
 1. kręgosłupa;
 2. układu krążenia;
 3. układu pokarmowego.

 
036. Czy kierujący może wyprzedzić, bezpośrednio przed przejazdem kolejowym, powoli jadący ciągnik rolniczy?
 1. tak, jeśli są ku temu odpowiednie warunki, a z przeciwka nie zbliża się inny pojazd;
 2. nie, manewr taki jest zabroniony;
 3. tak, jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca do wyprzedzania i odpowiednia widoczność, a kierujący nie narusza linii ciągłych na jezdni.

 
037. Jak powinien zachować się kierowca który odczuwa zmęczenie?
 1. powinien przede wszystkim zawsze otworzyć okno i wypić napój energetyczny;
 2. powinien zatrzymać się, wykonać kilka energicznych ćwiczeń gimnastycznych lub w razie potrzeby przespać się;
 3. wystarczy, jeśli zmniejszy prędkość i uchyli okno, jeżeli do końca trasy pozostała mu niewielka odległość.

 
038. Co może spowodować stres kierowcy wynikający ze zmęczenia?
 1. wypadek drogowy;
 2. niekontrolowany wzrost prędkości jazdy;
 3. spadek koncentracji do wartości bliskiej zeru.

 
039. Czym jest stres ?
 1. przyjemny stanem psychicznym;
 2. stanem powodującym niepokój lub napięcie emocjonalne;
 3. stanem pełnego spokoju człowieka.

 
040. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy?
 1. nie;
 2. tak;
 3. nie ma to żadnego znaczenia.

 
041. Czy kierowca może unieruchomić pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?
 1. tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy pas rozdzielający jezdnie jest wydzielony odpowiednimi znakami poziomymi;
 2. nie, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego;
 3. tak, ale wyłącznie w przypadku konieczności zrealizowania odpoczynku lub obowiązkowej przerwy podczas kierowania pojazdem, a najbliższy parking znajduje się w znacznej odległości.

 
042. Czy kondycja fizyczna kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. nie, kierowca wyłącznie siedzi za kierownicą, a więc nie wykonuje pracy fizycznej, do której niezbędna jest kondycja fizyczna;
 2. tak, kondycja fizyczna ma wpływ na kierowanie pojazdem;
 3. nie, kondycja fizyczna nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 
043. Co jest często spotykanym schorzeniem wśród kierowców?
 1. wada wzroku;
 2. reumatyzm;
 3. dyskopatia.

 
044. Jak nazywa się nauka zajmująca się dostosowywaniem warunków wykonywania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka?
 1. ekonomia;
 2. ergonomia;
 3. ekologia.

>
 
045. Czy po wielogodzinnym czasie kierowania pojazdem czas reakcji psychicznej kierowcy może ulec zmianie?
 1. tak, będzie reagował szybciej na zauważone zagrożenie, ponieważ zmęczenie zwiększa poziom koncentracji;
 2. tak, będzie reagował szybciej na zauważone zagrożenie, ponieważ zmęczenie sprawia że kierowca zwiększa obserwację sytuacji na drodze;
 3. tak, zmęczony kierowca może wolniej reagować na zauważone zagrożenie na drodze.

 
046. Czym wywoływana jest agresja?
 1. prowokacją w formie fizycznej;
 2. obfitym posiłkiem;
 3. przyjemnym zapachem.

 
047. Czym jest agresja?
 1. pomaganiem innym;
 2. stanem euforii;
 3. szkodzeniem innym.

 
048. Czy inspektor transportu drogowego może udzielić pierwszej pomocy?
 1. nie może - jest tylko funkcjonariuszem;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w przypadku osoby ciężko rannej.

 
049. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?
 1. tak;
 2. nie, jeśli przekroczenia są niewielkie;
 3. tak, ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa.

 
050. Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają:
 1. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy, świeże powietrze, napoje pobudzające, takie jak kawa czy herbata;
 2. obfite, nieregularne posiłki;
 3. papierosy, alkohol.

 
051. Jakim stanem psychicznym jest agresja?
 1. negatywnym;
 2. pozytywnym;
 3. neutralnym.

 

052.Czy zażywanie leków przeciwko objawom grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne dla kierowcy samochodu ciężarowego?

 1. nie, jeśli leki te są dostępne bez recepty;
 2. nie, ponieważ nie są to antybiotyki;
 3. tak, ponieważ mogą wywoływać efekt sedatywny.

 

053. Co jest przykładem typowego uciążliwego czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy samochodu ciężarowego?

 1. głównie drgania występujące podczas jazdy po nierównościach, hałas wywołany brakiem należytego umiejscowienia
 2. luźno leżących przedmiotów w kabinie samochodu ciężarowego,
 3. nieszczelny układ wydechowy i spaliny przedostające się do wnętrza kabiny.

 
054. Czy odpowiednie rozmieszczenie ładunku w pojeździe ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
 1. Tak.
 2. Nie.
 3. Tak, ale tylko w terenie górskim.

 
055. Czy kierowca samochodu ciężarowego powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu?
 1. Nie ma takiej potrzeby.
 2. Tak, ale tylko w stosunku do pieszych i rowerzystów.
 3. Tak, w określonych przypadkach i sytuacjach.

 
056. Co oznacza, ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy?
 1. Tylko to, że kierowca swobodnie może operować pedałami.
 2. Że ma fotel tak ustawiony, aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń.
 3. Dostosowanie fotela do indywidualnych upodobań kierującego samochodem ciężarowym.

 
057. Czym może być wywołana agresja?
 1. Prowokacją w formie fizycznej.
 2. Przede wszystkim głodem lub pragnieniem.
 3. Zwłaszcza warunkami biometeorologicznymi.

 
058. Czym jest agresja?
 1. Chorobą przewlekłą.
 2. Stanem emocjonalnym, którego główną przyczyną są warunki pogodowe.
 3. Chęcią rozładowania napięcia na innej osobie 

 
 
059. Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora swojego bezpieczeństwa może skorzystać z pomocy Policji lub ITD?
 1. Tak.
 2. Jeśli sytuacja ma miejsce poza obszarem zabudowanym, organem uprawnionym do pomocy jest jedynie Policja.
 3. Tak, ale wyłącznie w przypadku jeśli agresor jest uzbrojony lub istnieje zagrożenie życia 

 
060. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy?
 1. Tak, jeśli wykonywane są nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut.
 2. Tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję.
 3. Tak, nawet krótkotrwałe ich wykonywanie może być pozytywne. 

 
061. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
 1. W ogóle się nie zmienia.
 2. Zawsze zależy to od indywidualnych cech, doświadczenia i umiejętności kierującego.
 3. Wydłuża się. 

 
 
062. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia?
 1. Jak najszybciej przerwać jazdę, zatrzymując pojazd w miejscu dozwolonym i bezpiecznym, a następnie odpocząć.
 2. Kontynuować jazdę, jeśli do celu pozostał niewielki odcinek, zmniejszając jednak prędkość jazdy.
 3. Otworzyć okno, zwiększyć głośność radia i kontynuować jazdę z mniejszą prędkością. 

 
 
063. Czy kierowca ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym?
 1. Nie, jeżeli nie jest bezpośrednim uczestnikiem tego zdarzenia.
 2. Tak, w każdym przypadku i sytuacji.
 3. Tak, ale tylko jeśli posiada odpowiednie umiejętności lub przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 
 
064. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie bhp?
 1. Nie, jeśli kierowca był przeszkolony w tym zakresie u poprzedniego pracodawcy i ma potwierdzenie z Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Tak, ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne lub ładunki ponadgabarytowe.
 3. Tak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
 
065. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. Tak, zmniejszają ryzyko wypadku, który może być spowodowany złym stanem zdrowia kierowcy
 2. Nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat i dotychczas nie miał żadnych dolegliwości chorobowych,
 3. Nie mają wpływu; badania mają na celu uniknięcie poważniejszych chorób, aby pracownik nie korzystał zbyt często ze zwolnień lekarskich. 

 
 
066. Czy badania psychologiczne kierowców mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. Tak, zmniejszają ryzyko wypadku, który może być spowodowany złym stanem psychicznym kierowcy.
 2. Nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat i nie prowadzi zbyt intensywnego tryby życia.
 3. Nie mają wpływu; badania mają na celu uniknięcie poważniejszych chorób psychicznych.

 
 
067. Czy kierowca może pozostawić uruchomiony pojazd na poboczu drogi i oddalić się w celu dokonania zakupów niezbędnych na dalszą podróż?
 1. Tak, ale tylko w zimie, kiedy ma kłopoty z uruchomieniem silnika.
 2. Tak, jeśli akumulatory są słabe pod warunkiem, że zamknie drzwi pojazdu i odpowiednio go oznakuje.
 3. Nie, ponieważ stanowi to naruszenie przepisów ruchu drogowego i zagraża jego bezpieczeństwu. 

 
 
068. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić pojazd w tunelu w celu odbycia dobowego odpoczynku?
 1. Nie, z wyjątkiem sytuacji, gdy w tunelu występują dwa pasy ruchu przeznaczone do ruchu w jednym kierunku.
 2. Nie, z wyjątkiem sytuacji obfitych opadów śniegu pod warunkiem odpowiedniego - zgodnego z przepisami oznakowania postoju pojazdu.
 3. Nie, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego.

 
 
069. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić pojazd na wiadukcie w celu dokonania zakupów w pobliskim sklepie niezbędnych na dalszą podróż?
 1. Tak, jeżeli na wiadukcie występuj e utwardzone szerokie pobocze.
 2. Tak, ale wyłącznie w przypadku, kiedy pozwalają na to warunki ruchu drogowego, a najbliższe miejsce do parkowania znajduje się w znacznej odległości.
 3. Nie, ponieważ: zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego. 

 
 
070. Czy kierowca pojazdu może zatrzymać się w celu odbycia obowiązkowej przerwy w jeździe na pasie awaryjnym autostrady?
 1. Nie, ponieważ: zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego.
 2. Tak, ponieważ: za przekroczenie czasu pracy kierowcy i niestosowanie się do obowiązkowych przerw grożą surowe kary finansowe - zwłaszcza poza granicami kraju.
 3. Tak, pas awaryjny może być wykorzystany między innymi do tego celu w sytuacjach awaryjnych. 

 
 
071. Czy kierowca może pozostawić uszkodzony pojazd na pasie awaryjnym autostrady bez włączonych świateł awaryjnych lub pozycyjnych?
 1. Tak, w przypadku kiedy oznakuje miejsce postoju pojazdu ustawionym w wymaganej przez przepisy odległości 100 m trójkątem ostrzegawczym,
 2. Nie, ponieważ: zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego.
 3. Tak, w przypadku kiedy pojazd ma uszkodzony silnik. 

 
 
072. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien zachowa: kierowca pojazdu w przypadku zatrzymania w tunelu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego?
 1. Co najmniej 3 m.
 2. Co najmniej 7 m.
 3. Co najmniej 5 m. 

 
 
073. Czy kierowca samochodu ciężarowego wyposażonego w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek ich zapięcia?
 1. Tak, w każdym przypadku.
 2. Nie, ten obowiązek nie dotyczy kierujących samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t.
 3. Tak, za wyjątkiem osób mających orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do używania pasów. 

 
 
074. Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu ciężarowego, jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?
 1. Tak, ma taki obowiązek.
 2. Nie, ponieważ; jedynie wykwalifikowany ratownik drogowy może udzielać pomocy ofiarom wypadków.
 3. Tak, jeśli ukończył wcześniej specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego

 
 
075. Czy kierujący samochodem ciężarowym może wjechać na przejazd kolejowy na którym opuszczone zostały półzapory?
 1. Tak, wyłącznie w przypadku kiedy w pobliżu nie ma dróżnika, a widoczność pozwala stwierdzić, że pociąg się nie zbliża.
 2. Tak, po upewnieniu się, że pociąg nie nadjeżdża, a z przeciwka nie jedzie inny pojazd.
 3. Nie. 

 
 
076. Czy kierowca samochodu ciężarowego jadący przez obszar zabudowany, który wjechał za znak B1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), może być zatrzymany i skontrolowany przez Straż Miejską?
 1. Tak.
 2. Nie, ponieważ: do kontroli ruchu drogowego jest upoważniona wyłącznie Policja lub ITD.
 3. Tak, ale tylko w przypadku, jeżeli obok Strażnika miejskiego znajduje się umundurowany Policjant lub Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. 

 
 
077. Jakie niedogodności może spowodować niewłaściwe ustawienie fotela oraz użytkowanie fotela z niesprawną pneumatyką?
 1. Pogorszenie precyzji kierowania.
 2. Bóle głowy.
 3. Nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy, a jedynie na wygodę kierującego

 
078. Jaka część ciała z pośród wymienionych poniżej, narażona jest często u kierowcy samochodu ciężarowego na przeciążenia z uwagi na siedzący tryb pracy?
 1. Kończyny dolne.
 2. Szyja oraz głowa.
 3. Odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. 

 
 
079. Co może powodować bardzo bliska pozycja kierowcy za kierownicą w samochodzie ciężarowym?
 1. Zmniejszenie precyzji kierowania.
 2. Zwiększenie precyzji kierowania.
 3. Ułatwienie operowania kołem kierownicy. 

 
 
080. Czy w dłuższym okresie czasu korzystanie z niewłaściwie ustawionego fotela może prowadzić do poważnych schorzeń kierowcy?
 1. Nie, jedynie może powodować zwiększenie zmęczenia.
 2. Tak, może powodować schorzenia kręgosłupa.
 3. Nie, jedyną niedogodnością jest zmniejszenie precyzji kierowania pojazdem.

 
081. Czy regularne spożywanie posiłków o zbliżonych porach ma znaczenie dla zdrowia kierowcy?
 1. Tak, ma to istotne znaczenie dla zachowania zdrowia.
 2. Nie, ważne jest tylko to, aby przynajmniej raz dziennie kierowca spożył ciepły posiłek.
 3. Tak, jednak ma to znaczenie wyłącznie podczas realizacji długich tras międzynarodowych 

 
 
082. Czy opanowanie za kierownicą samochodu ciężarowego oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia?
 1. Tak.
 2. Nie, choroby układu krążenia nie mają żadnego związku ze stresem.
 3. Nie, ponieważ: choroby układu każenia mają zupełnie inne podłoże. 

 
 
083. Czy niska aktywność ruchowa kierowcy samochodu ciężarowego, może zwiększać ryzyko zaistnienia chorób układu krążenia?
 1. Nie, duża ilość ruchu może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia z uwagi na nadmierny wysiłek.
 2. Tak, może być to czynnik sprzyjający powstawaniu chorób układu krążenia.
 3. Tak, jednak tylko w połączeniu z innymi negatywnymi czynnikami np. otyłością lub nałogiem palenia tytoniu. 

 
 
084. Co może zmniejszyć ryzyko chorób układu pokarmowego u kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. Spożywanie pokarmów lekkostrawnych.
 2. Spożywanie wyłącznie ciepłych posiłków.
 3. Spożywanie posiłków w odstępach 4-5 godzinnych w większych ilościach.

 
085. Który przedział godzinowy sprzyja potęgowaniu uczucia senności podczas prowadzenia pojazdu?
 1. 7.00 - 12.00.
 2. 21.00 - 2.00.
 3. 3.00 - 6.00.