3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
                                                                                                
001. Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu, należy:
 1. oglądać telewizję;
 2. leżeć z zamkniętymi oczami;
 3. patrzeć na odległy horyzont lub zieleń.

3.4 001
002. Czy sytuacja w domu, w miejscu pracy ma wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
 1. nie, to nie powinno mieć wpływu, jadąc koncentrujemy się wyłącznie na drodze;
 2. tak, nie da się tego oddzielić, nie da się „zostawić w domu”;
 3. dla sprawnego i dobrego kierowcy to nie ma znaczenia.

 
003. Kiedy organizm wydziela większą dawkę adrenaliny?
 1. w przypadku stresu fizycznego;
 2. w przypadku stresu psychicznego;
 3. w przypadku zmęczenia.

 
004. Jak nazywa się sytuacja, w której organizm uwalnia duże ilości adrenaliny?
 1. stres biologiczny;
 2. stres psychologiczny;
 3. zmęczenie i wyczerpanie.

 
005. Jakie są skutki częstego stania w korku na określonych trasach?
 1. stres u kierowcy;
 2. agresja kierowcy;
 3. powinno motywować kierowcę do opracowania innej trasy.

3.4 005
006. Co może spowodować stres kierowcy spowodowany zmęczeniem?
 1. wypadek drogowy;
 2. poprawę humoru;
 3. wzrost koncentracji.

 
007. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie ”siąść za kółkiem” własnego samochodu?
 1. tak, to przecież inny samochód, inne warunki;
 2. nie, konieczny jest odpoczynek, bo sprawność jest upośledzona;
 3. tak, to przecież już jest prywatna sprawa kierującego.

 
008. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj?
 1. tyle samo;
 2. więcej, bo powietrze w kabinie jest zazwyczaj bardziej suche;
 3. mniej.

 
009. Jak szybko będzie się męczyła osoba, która ma większą wrażliwość na bodźce?
 1. tak samo szybko, jak tak która ma wrażliwość przeciętną;
 2. szybciej, niż osoba o wrażliwości przeciętnej;
 3. wolniej niż osoba o wrażliwości przeciętnej.

 
010. Co należy zjeść przed jazdą w długą trasę?
 1. zjeść normalny posiłek i zaplanować przerwy na posiłki w trakcie podróży;
 2. najlepiej jechać na czczo, mniej trzęsie, nie trzeba stawać po drodze;
 3. najeść się na zapas, aby nie trzeba było robić przerw.

3.4 010
011. Jakie są długotrwałe objawy stresu?
 1. przyspieszone bicie serca, wzrost aktywności gruczołów potowych, przyspieszony oddech;
 2. zmiana apetytu, częste uczucie zmęczenia, różnego rodzaju bóle;
 3. suchość ust, potrzeba oddania moczu, biegunka.

 
012. Jaki jest rozkład alkoholu u mężczyzny?
 1. 10 - 12 gramów na godzinę;
 2. 24 - 30 gramów na dobę;
 3. 0,5 - 1,0 gramów na dobę.

 
013. Jaka jest szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u kobiet?
 1. 8 - 10 gramów czystego alkoholu w ciągu godziny;
 2. 10 - 12 gramów czystego alkoholu w ciągu godziny
 3. 14 - 16 gramów czystego alkoholu w ciągu godziny.

 
014. Jak alkohol działa na układ nerwowy ?
 1. pobudzająco;
 2. hamująco;
 3. nie ma wpływu na organizm, jeśli nie jest spożywany często..

 
015. Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest największe?
 1. w trakcie picia;
 2. w godzinę po zakończeniu picia;
 3. zaraz po zakończeniu picia.

 
016. Co jest bardziej niebezpieczne - kierowanie po nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu alkoholu?
 1. kierowanie pod wpływem alkoholu;
 2. kierowanie po nieprzespanej nocy;
 3. oba powyższe działania są niebezpieczne i zabronione.

 
017. Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają:
 1. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy, świeże powietrze, napoje pobudzające, takie jak kawa czy herbata;
 2. obfite, nieregularne posiłki;
 3. papierosy, alkohol.

 
018. Jakie są konsekwencje zażywania opiatów (morfina, heroina)?
 1. trudna do opanowania senność;
 2. nadmierne pobudzenie;
 3. szybszy refleks i polepszona ocena sytuacji.

 
019. Środki halucynogenne (LSD, meskalina, halucynogenne gatunki grzybów):
 1. powodują omamy, zaburzają orientację i równowagę;
 2. pobudzają zmysły, wywołują euforię;
 3. polepszają zdolność kojarzenia i umożliwiają wykonanie większego wysiłku fizycznego.

 
020. Zmęczeniem nazywamy:
 1. ospałość, która ma podłoże biologiczne i wiąże się z nieodpartą potrzebą snu;
 2. stan wewnętrzny, polegający na obniżeniu zdolności do pracy, będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku;
 3. wykonywanie czynności psychicznych charakteryzujących się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych, pamięci, uwagi i podlegających zarazem prawidłowym wpływom emocji oraz motywacji.

3.4 020
021. Co powoduje poczucie głodu?
 1. sprzyja koncentracji uwagi
 2. nie ma znaczenia dla koncentracji uwagi
 3. nie sprzyja koncentracji uwagi.

 
022. Podstawowymi objawami zmęczenia u kierowców są:
 1. pocenie się;
 2. wydłużenie czasu reakcji i pogorszenie uwagi;
 3. bóle krzyża.

 
023. Spadek zdolności do pracy człowieka śpiącego w nocy i pracującego podczas dnia następuje:
 1. po pierwszej godzinie od rozpoczęcia aktywności;
 2. po upływie ok. 5 godz. od rozpoczęcia aktywności;
 3. po upływie 8 godz. od rozpoczęcia aktywności.

 
024. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków, substancji odurzających, środków psychotropowych:
 1. jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie;
 2. nie jest karana;
 3. jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący.

 
025. Skąd wiadomo, po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem?
 1. taka informacja jest między innymi treścią ulotki dołączonej do leku;
 2. od kolegów, znajomych, członków rodziny;
 3. od lekarza - jeżeli zapisał dany lek, to znaczy, że jego działanie nie wpływa negatywnie i można kierować pojazdem.

3.4 025
026. W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie:
 1. mniejsza niż 0,5‰ alkoholu we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu;
 2. mniejsza niż 0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu jest w Polsce;
 3. mniejsza niż 1 ‰ alkoholu we krwi lub 0,5 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu.

 
027. Stan po użyciu alkoholu zachodzi kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do:
 1. stężenia we krwi poniżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza;
 2. stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰ lub w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza;
 3. stężenia we krwi powyżej 0,6‰ alkoholu.

 
028. Stan nietrzeźwości ma miejsce wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do:
 1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w alkoholu w 1 dm3 powietrza;
 2. stężenia we krwi poniżej 0,5‰ lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 alkoholu w 1 dm3 powietrza;
 3. stężenia we krwi powyżej 1‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza.

 
029. Co powoduje alkohol wypity przez kierowcę?
 1. widzi on przedmioty dalej niż są w rzeczywistości;
 2. widzi on przedmioty bliżej niż są w rzeczywistości;
 3. dla dobrego kierowcy nie ma to znaczenia, widzi bez różnicy.

 
030. Jaka ilość alkoholu powoduje zaburzenia reakcji wzrokowej?
 1. to zależy od rodzaju alkoholu;
 2. co najmniej 250g;
 3. każda ilość.

 
031. Które zdanie jest prawidłowe?
 1. alkohol poprawia trawienie;
 2. alkohol poprawia odporność psychofizyczną;
 3. alkohol obniża odporność.

 
032. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra piwa (zawartość alkoholu 4%) czy 50 ml wódki (zawartość alkoholu 40%)?
 1. wódka;
 2. piwo;
 3. tyle samo.

3.4 032
033. Ile gram czystego alkoholu zawiera 0,5 litra piwa o zawartości alkoholu około 6,3%?
 1. 1 gram;
 2. 2 gramy;
 3. 25 gramów.

 
034. Równomierna eliminacja alkoholu w organizmie mężczyzny następuje przeciętnie w tempie od:
 1. 0,05 do 0,1 promila na godzinę;
 2. 0,12 do 0,15 promila na godzinę;
 3. 0,2 do 0,24 promila na godzinę.

 
035. Po jakiej ilości alkoholu występują zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także błędna ocena własnych możliwości?
 1. 0,3-0,5 promila;
 2. 0,5-0,7 promila;
 3. 0,7-2,0 promila.

 
036. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia?
 1. zatrzymać się na najbliższym parkingu i odpocząć przynajmniej 15 min.;
 2. kontynuować jazdę;
 3. jechać dalej aż do wykorzystania 4,5 godziny jazdy i zrobić 45 min. przerwy.

 
037. Krytyczne godziny jazdy to:
 1. dwie pierwsze;
 2. dwie ostatnie;
 3. dwie pierwsze i ostatnie.

 
038. Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny:
 1. od 9 do 17;
 2. od 1 do 19;
 3. od 22 do 3.

 
039. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych?
 1. tak, rano jesteśmy bardziej wypoczęci;
 2. nie, rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni";
 3. to zależy od indywidualnych predyspozycji, czy ktoś jest „skowronkiem", czy „sową".

 
040. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
 1. w ogóle się nie zmienia;
 2. skraca się;
 3. wydłuża się.

 
041. Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji:
 1. człowiek czuje się zrelaksowany;
 2. nie ma wpływu na organizm człowieka;
 3. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa.

3.4 041
042. Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje:
 1. problemy z rytmem snu i czuwania;
 2. problemy z trawieniem;
 3. nie ma wpływu na organizm człowieka.

 
043. Co jest zasadą dobrego żywienia:
 1. jedzenie posiłków o stałych porach, co 2-3 godziny;
 2. spożywanie dużej ilości węglowodanów;
 3. jedzenie w dużych ilościach owoców.

 
044. Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są zabronione dla kierowców zawodowych?
 1. tak, ponieważ każdy z nich wywołuje senność;
 2. tak, ponieważ każdy z nich wywołuje spowolnienie reakcji organizmu;
 3. nie, ale przed ich zażywaniem należy zasięgnąć porady specjalisty.

 
045. Czy każdy poziom stresu jest groźny dla precyzji kierowania?
 1. nie, niewielki poziom stresu może sprawić, że kierowca bardziej się będzie koncentrował na kierowaniu pojazdem;
 2. tak;
 3. nie, dotyczy to wyłącznie stresu związanego z chęcią przestrzegania rozkładów jazdy.

 
046. Źródłem drgań o charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest:
 1. siedzisko,
 2. przewożony ładunek,
 3. nie występują drgania ogólne.

3.4 046
047. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków, substancji odurzających, środków psychotropowych:
 1. jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie;
 2. nie jest karana;
 3. jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący.

 
048. Czy zażywanie przez kierowców leków wywołujących tak zwany "efekt sedatywny" jest bezpieczne?
 1. tak, jeśli leki te nie są zażywane w dużych ilościach;
 2. nie, ponieważ mogą spowodować spowolnienie reakcji organizmu oraz wydłużenie czasu reakcji;
 3. tak, pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarza lub ulotki dołączonej do leku.

 
049. W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie:
 1. mniejsza niż 0,5‰ alkoholu we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu;
 2. mniejsza niż 0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu;
 3. mniejsza niż 1 ‰ alkoholu we krwi lub 0,5 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu.

 
050.Czy jadąc w trasę należy zabrać ze sobą coś lekkostrawnego do "przegryzienia"?
 1. nie ma takiej potrzeby;
 2. tak, zawsze może zajść coś nieprzewidzianego;
 3. to zależy od trasy; na długich tak, na krótkich zbędny balast.

3.4 050
051. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania alkoholu w organizmie?
 1. od momentu rozpoczęcia picia;
 2. od momentu zakończenia picia;
 3. w godzinę od zakończenia picia.

 
052. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi polskie prawo dopuszcza kierowanie pojazdem?
 1. poniżej 0,2 promila;
 2. powyżej 0,5 promila;
 3. poniżej 1,0 promila.

 
053. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy?
 1. nie, zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy;
 2. tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. tak, z uwagi na bezpieczeństwo i nienaruszanie harmonogramu jazdy.

 
054. Jakie dolegliwości najczęściej występują u kierowców zawodowych?
 1. ból głowy;
 2. zmiany reumatyczne łokcia;
 3. ból kręgosłupa.

3.4 054
055. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra piwa (zawartość alkoholu 4%) czy 25 ml wódki (zawartość alkoholu 40%)?
 1. wódka;
 2. piwo;
 3. tyle samo.

 

056. Na co naraża się kierowca jadący "po alkoholu szczególnie ostrożnie"?

 1. może jechać bezpiecznie, bo jedzie przecież ostrożnie;
 2. jest szczególnie narażony na zderzenie boczne, bo ma ograniczone pole widzenia;
 3. może jechać bezpiecznie za innym pojazdem.

 

057. Jaka jest szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u mężczyzny?

 1. 5 - 9 gramów czystego alkoholu na godzinę;
 2. 10-12 gramów czystego alkoholu na godzinę;
 3. 15-20 gramów czystego alkoholu na godzinę.

 
058. Który odcinek kręgosłupa dokucza kierowcom najczęściej?
 1. szyjny;
 2. piersiowy;
 3. lędźwiowy.

3.4 058
059. Czy nadzorowanie naprawy serwisowej samochodu ciężarowego w trakcie wykonywanego przewozu ma wpływ na zmęczenie kierowcy?
 1. tak, to przecież też praca - często wymaga uwagi i wysiłku,
 2. nie, przecież wtedy nie kieruje, to nawet może być relaks;
 3. nie, to na ogół nie wymaga żadnego wysiłku.

 
060. Równomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od:
 1. 0,05 do 0,1 promila na godzinę;
 2. 0,012 do 0,15 promila na godzinę;
 3. 0,2 do 0,24 promila na godzinę.

 
061. Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1,5 promila:
 1. 2 razy;
 2. 7 razy;
 3. 36 razy.

 
062. Wśród kierowców ciężarówek najczęściej występują schorzenia:
 1. dolnego odcinka kręgosłupa;
 2. obustronny niedosłuch;
 3. reumatyzm.

 
063. Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują:
 1. już po pierwszym roku;
 2. po 3 - 5 latach;
 3. dopiero po 10-ciu latach.

 
064. Aby uniknąć chorób przewodu pokarmowego, należy:
 1. jeść obfite posiłki, najlepiej przed snem;
 2. spożywać wyłącznie warzywa i owoce;
 3. zwrócić szczególną uwagę na rodzaj spożywanych produktów żywnościowych, uwzględnić w swojej diecie potrawy lekkostrawne.

 
065. Najczęściej występującymi chorobami wśród kierowców są:
 1. choroby układu krążenia, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego;
 2. choroby układu nerwowego i odpornościowego;
 3. choroby układu oddechowego i mięśniowego.

 
066. Optymalna temperatura w pojeździe to:
 1. ok. 15°C;
 2. ok. 18°C;
 3. ok. 21°C.

3.4 066
067. Czy bardzo obfity posiłek (nadmierna ilość pożywienia) ma wpływ na percepcję kierowcy?
 1. tak, ponieważ zbyt duża ilość jedzenia powoduje senność i wpływa na obniżenie percepcji kierowcy;
 2. nie, nie ma to wpływu na percepcję kierowcy;
 3. tak, ale tylko w przypadku, kiedy posiłek zawierał duże ilości tłuszczów.

 
068. Czy zjedzenie przed snem bardzo obfitego posiłku pozwoli kierowcy na odpowiedni wypoczynek podczas snu przed porannym wyruszeniem w trasę?
 1. tak;
 2. nie;
 3. obfitość posiłku nie ma żadnego wpływu na sen kierowcy.

 
069. Czy kierowca powinien kontynuować jazdę w przypadku, kiedy wie, że ma gorączkę?
 1. tak, powinien jak najszybciej dojechać do bazy i udać się do lekarza lub do domu;
 2. nie powinien kontynuować jazdy, ponieważ gorączka wpływa na obniżenie percepcji kierowcy, a tym samym na bezpieczeństwo jazdy;
 3. należy to do wyłącznej decyzji kierowcy.

 
070. Czy wypicie przez kierowcę półlitrowego piwa po obfitym posiłku, w trakcie 30-to minutowej obowiązkowej przerwy w jeździe, ma wpływ na możliwość dalszego kierowania pojazdem?
 1. tak, każda ilość wypitego alkoholu obniża percepcję kierowcy;
 2. nie, ponieważ po obfitym posiłku jedno duże piwo nie ma wpływu na stan trzeźwości kierowcy;
 3. tak, ale tylko w przypadku, kiedy jednym ze zjedzonych dań było smażone mięso wieprzowe (np. kotlet schabowy)

 
071. Czy kierowca może kierować po zażyciu substancji odurzających?
 1. tak, jeżeli nie należą one do grup substancji zakazanych;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, jeżeli są to środki pobudzające.

3.4 071
072. Czy kierowca może wykonywać przewozy drogowe w przypadku, kiedy ma nieaktualne badania lekarskie lub psychologiczne?
 1. tak, ale tylko przez 30 dni od daty upłynięcia terminu badań;
 2. tak, ale tylko w przypadku, jeżeli ma odpowiednie zaświadczenie wystawione przez pracodawcę;
 3. nie, w żadnym przypadku.

 
073. Co może powodować tak zwany "efekt sedatywny" u człowieka?
 1. poczucie senności oraz wyczerpania;
 2. poczucie pragnienia;
 3. poczucie pobudzenia.

 

074. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie kierowali samochodem ciężarowym we wczesnych godzinach rannych?

 1. tak, rano jest się bardziej wypoczętym,
  B. nie, rano jeszcze nie jest się wystarczająco rozchodzonym”,
  C. sprawność kierowania w godzinach porannych może zależeć od stanu zdrowia, wieku kierowcy oraz jego predyspozycji psychofizycznych.

 

075. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia?

 1. jak najszybciej przerwać jazdę, zatrzymując pojazd w miejscu dozwolonym i bezpiecznym, a następnie odpocząć,
  B. kontynuować jazdę, jeśli do celu pozostał niewielki odcinek, zmniejszając jednak prędkość jazdy,
  C. otworzyć okno, zwiększyć głośność radia i kontynuować jazdę z mniejszą prędkością.

 
076. Jakiego typu posiłek wskazane jest spożywać przed wyjazdem w dłuższą trasę?
 1. Posiłek składający się z pewnych, świeżych produktów, który nie sprawi ewentualnych późniejszych kłopotów żołądkowych,
 2. Najlepiej nie spożywać żadnego posiłku z uwagi na realną możliwość zatrucia.
 3. Należy zjeść obfity domowy posiłek, ponieważ: nie jest wskazane dojadanie w przydrożnych restauracjach lub barach.

 
077. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
 1. Nie, to nie powinno mieć wpływu, ponieważ jadąc koncentrujemy się wyłącznie na tym, co dzieje się na drodze.
 2. Tak, nie da się tego oddzielić, nie da się problemów pozostawić w domu lub o nich zapomnieć w przeciągu kilkudziesięciu minut.
 3. Dla sprawnego i doświadczonego kierowcy nie ma to znaczenia dla bezpiecznego wykonania zadania przewozowego.

 
 
078. Czy kierowca powinien odżywiać się regularnie?
 1. Tak. ponieważ; wpływa to na jego percepcję i ogólną kondycję fizyczną.
 2. Nie koniecznie, ponieważ nie ma to związku z bezpieczeństwem jazdy.
 3. Tak, ale jest to wskazane wyłącznie w przypadku dłuższych tras międzynarodowych. 

 
 
079. Jak powinien zachować się kierowca samochodu ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?
 1. Powinien zatrzymać sie, wykonać kilka energicznych ćwiczeń gimnastycznych, lub w razie potrzeby przespać sie.
 2. Powinien w pierwszej kolejności otworzyć okno, a następnie wypić napój energetyczny.
 3. Jeżeli do końca trasy pozostało mu j edynie niewielka ilość kilometrów, wystarczy zmniejszenie prędkości jazdy i uchylenie okna. 

 
 
080. Czy kierowca może kierować pojazdem po zażyciu leków?
 1. Nie, w żadnym wypadku.
 2. Tak, jeżeli nie były to leki na receptę.
 3. Informacja o możliwości kierowania pojazdami po użyciu konkretnych leków jest umieszczona w ulotce informacyjnej leku,a kierowca powinien zastosować się do zaleceń tam zawartych. 

 
081. Czy stosowanie obowiązkowych okresów odpoczynku przez kierowców wykonujących przewozy drogowe ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy?
 1. Tak, ale tylko w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe osób.
 2. Tak, ale tylko w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.
 3. Tak.

 
 
082. Czy częste nadużywanie alkoholu przez kierowców wykonujących przewozy drogowe może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
 1. Tak, alkohol oraz efekty zatrucia alkoholowego mam bezpośredni wpływ na percepcję kierowcy.
 2. Nie, w żadnym wypadku.
 3. Tak, ale wyłącznie w przypadku, jeżeli jest to wynikiem choroby alkoholowej i kierowca pije codziennie. 

 
 
083. Czy trudna sytuacja na drodze lub ciężkie warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na poziom stresu u kierowcy?
 1. Tak.
 2. Nie.
 3. Tak, ale tylko jeśli wynikiem tej sytuacji jest zaistnienie zdarzenia drogowego.

 
 
084. Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
 1. Poprawia bezpieczeństwo jazdy, ponieważ stres wyostrza zmysły.
 2. Pogarsza bezpieczeństwo jazdy.
 3. Nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy. 

 
 
085. Czy kierowca może kierować pojazdem z manualną skrzynią biegów w przypadku urazu ręki mającego bezpośredni wpływ na brak możliwości zmiany biegów w pojeździe?
 1. Nie, ponieważ przepisy ruchu drogowego wymagam do kierowania pojazdami odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej.
 2. Tak, w przypadku kiedy potrafi jedną ręką obsługiwać kierownicę i dźwignię zmiany biegów.
 3. Tak, w każdym przypadku. 

 
 
086. Czy po wizycie u lekarza wskazane jest dodatkowe zapytanie farmaceuty w aptece przy kupnie leków na temat ich działania na kierowcę w przypadku wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. Nie, ponieważ to lekarz decyduje o doborze leków.
 2. Nie, ponieważ: farmaceuta nie ma dostatecznej wiedzy na temat wpływu leków na organizm kierowcy.
 3. Tak, ponieważ:  farmaceuta może poinformować o negatywnym działaniu leku na organizm kierowcy. 

 
 
087. Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą samochodu ciężarowego?
 1. Tak, ponieważ przez noc podczas snu alkohol zostanie naturalnie wydalony z organizmu.
 2. Nie, ponieważ; rano stężenie alkoholu w organizmie kierowcy może znacznie przekraczać dopuszczalna normę.
 3. Tak, jeśli kierowca spał co najmniej 8 godzin, zjadł obfite śniadanie oraz napił się mocnej kawy. 

 
088. Czy zażywanie leków przeciwko objawom grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne dla kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. Nie, jeśli leki te są dostępne bez recepty
 2. Nie, ponieważ nie są to antybiotyki.
 3. Tak, ponieważ mogą wywoływać efekt sedatywny. 

 
 
089. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem ciężarowym?
 1. Specjalnej ostrożności.
 2. Zaufania do innych uczestników ruchu.
 3. Koncentracji i obserwacji. 

 
 
090. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem ciężarowym?
 1. Specjalnej ostrożności.
 2. Zaufania do innych uczestników ruchu.
 3. Żadna z powyższych.