3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
                                                                                                
001. Podczas gwałtownej burzy najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie samochodu w miejscu bezpiecznym:
 1. na parkingu pod drzewem;
 2. pod wiaduktem;
 3. z dala od zabudowań, drzew.

 
002. Jeżeli ranny jest nieprzytomny, ale oddycha, układamy go:
 1. w pozycji na wznak;
 2. w pozycji bocznej ustalonej;
 3. w pozycji bocznej dowolnej.

 
003. Czym jest agresja?
 1. reakcją na przyjemność;
 2. reakcją na flustracje;
 3. nie wiadomo.

 
004. Czym jest agresja?
 1. pomaganiem innym;
 2. stanem euforii;
 3. szkodzeniem innym.

 
005. Jakim stanem psychicznym jest agresja?
 1. negatywnym;
 2. pozytywnym;
 3. neutralnym.

 
006. Co może być bezpośrednią przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego?
 1. ładna pogoda;
 2. brak utrudnień w ruchu drogowym;
 3. pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

 
007.W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego?
 1. krążenie, oddychanie, przytomność;
 2. przytomność, oddychanie, krążenie;
 3. krążenie, przytomność, oddychanie.

 
008. W jaki sposób można sprawdzić przytomność dorosłego poszkodowanego?
 1. należy go chwycić za barki, lekko potrząsnąć i spytać np. jak się czujesz;
 2. należy go poklepać po twarzy;
 3. należy polać go wodą.

 
009. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa?
 1. odchylić głowę na bok;
 2. odchylić głowę do tyłu i zatkać dziurki od nosa;
 3. pochylić głowę do przodu i uciskać skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej.

 
010. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na:
 1. wykonaniu 2 wdechów, a następnie 30 uciśnięć mostka;
 2. wykonaniu 1 wdechu, a następnie15 uciśnięć mostka;
 3. wykonaniu 30 wdechów, a następnie 2 uciśnięć mostka.

 
011. Po jakim czasie następują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym na wskutek zatrzymania krążenia?
 1. po 3 minutach;
 2. po 4,5 minutach;
 3. po 10 minutach.

 
012. Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo - oddechową poszkodowanego?
 1. gdy jest nieprzytomny;
 2. gdy nie oddycha;
 3. gdy nie ma krążenia.

 
013. Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś przedmiot:
 1. należy go wyjąć, a na ranę założyć opatrunek;
 2. należy go wyjąć, aby sprawdzić, jak rozległa jest rana i podjąć kroki, aby zatamować krwawienie;
 3. nie należy go wyjmować, ustabilizować materiałem opatrunkowym aby nie uległ przesunięciu.

 
014. Podstawową metodą powstrzymywania krwawień i krwotoków jest:
 1. obłożenie rany watą lub ligniną;
 2. ułożenie rannego w takiej pozycji , aby nie narażać go na nadmierne zgięcie lub wyprostowanie;
 3. przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i dociśnięcie jej bandażem elastycznym.

 
015. Który opatrunek można położyć na ranę?
 1. wata;
 2. lignina;
 3. gaza jałowa.

 
016. Pierwszą pomocą nazywamy:
 1. robienie opatrunku uciskowego osobie rannej, zanim przyjedzie lekarz z pogotowia;
 2. oznakowanie miejsca wypadku drogowego;
 3. złapanie sprawcy wypadku drogowego który uciekł z jego miejsca.

 
017. Czego nie może być w apteczce pierwszej pomocy?
 1. nożyczek;
 2. lekarstw;
 3. folii NRC.

 
018. Co zawsze powinien mieć przy sobie ratownik?
 1. rękawiczki jednorazowe;
 2. kamizelkę odblaskową;
 3. legitymację ratowniczą.

 
019. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę samochodu ciężarowego podczas jazdy?
 1. nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię;
 2. wylanie gorącej kawy na zakręcie;
 3. upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy.

 
020. Czy obowiązek udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, dotyczy każdego uczestnika ruchu?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko jeśli posiada podstawowe umiejętności w tym zakresie.

 
021. Czy jest sens kierowania kierowcy samochodu ciężarowego na badanie okresowe?
 1. nie, jest to nic innego jak wyciąganie pieniędzy od przedsiębiorcy;
 2. tak, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo innych na drodze;
 3. tak, ale jedynie przed zatrudnieniem kierowcy.

 
022. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny ?
 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję;
 2. nie podejmować żadnych działań i czekać, aż świadkowie wezwą pomoc;
 3. usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na policję.

 
023. Czy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym jest zobowiązany do podania swoich danych personalnych oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z z którym zawarta jest umowa OC, na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku ?
 1. prawo nie przewiduje takiego obowiązku;
 2. tak, zawsze;
 3. tylko w przypadku jeżeli taka osoba jest ranna.

 
024. Jakich czynności nie należy podejmować w przypadku uczestniczenia w wypadku, w którym jest zabity lub ranny ?
 1. udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku;
 2. takich, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 3. przemieszczania pojazdów z miejsca zdarzenia w każdym przypadku.

 
025. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry ?
 1. na przemyciu rany spirytusem;
 2. na posmarowaniu rany tłustym kremem;
 3. na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą.

 
026. Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ?
 1. każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych;
 2. wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna;
 3. wyłącznie osoby z wykształceniem medycznym.

 
027. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę ?
 1. watę;
 2. ligninę;
 3. jałową gazę.

 
028. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny istnieje realne ryzyko zakażenia ?
 1. nie, ponieważ wypływająca krew nie pozwala na dostanie się drobnoustrojów do wnętrza rany;
 2. nie, jeśli podany został zawczasu środek znieczulający;
 3. tak, takie ryzyko jest prawdopodobne, stąd konieczność udzielenia szybkiej pomocy poszkodowanemu.

 
029. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki ?
 1. jałowej gazy, jeśli apteczka zawiera zestaw opatrunków samoprzylepnych;
 2. lekarstw;
 3. folii NRC.

 
030. Jeżeli ranny jest nieprzytomny, ale oddycha, układamy go :
 1. w pozycji na wznak;
 2. w pozycji bocznej ustalonej;
 3. w pozycji bocznej dowolnej.

 
031. W jaki sposób osoba udzielająca pomocy przedlekarskiej powinna sprawdzić czy poszkodowany w wypadku oddycha ?
 1. pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego tak, aby usłyszeć ruch wdychanego i wydychanego powietrza;
 2. powinna spróbować podać wodę do picia;
 3. powinna sprawdzić puls poszkodowanego, a jeżeli puls występuje to wiadomo że osoba oddycha.

 
032. W jaki sposób kierowca powinien prowadzić masaż serca u dziecka w wieku przedszkolnym ?
 1. na środku klatki piersiowej - jedną ręką;
 2. na środku klatki piersiowej - jednym palcem;
 3. na środku klatki piersiowej - dwoma rękami.

 
033. Czy apteczka samochodowa powinna zawierać jakieś leki ?
 1. nie, wg. norm unijnych nie powinno się wozić żadnych leków;
 2. tak, głównie przeciwbólowe;
 3. tak, jeśli właściciel pojazdu widzi taką potrzebę.

 
034. Czy kierowca może zażywać leki przeciw grypie bez recepty ?
 1. tak, należy jednak uważać na leki zawierające kofeinę, bo w wyniku metabolizmu przekształca się ona w organiźmie człowieka w pochodne morfiny;
 2. nie, ponieważ mogą powodować efekt sedatywny ( uspokajający, uśmierzający );
 3. nie, ponieważ mogą one być przyczyną dysforii (zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, agresji i wybuchowości nieadekwatnej do sytuacji).

 
035. W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie i drodze ekspresowej ?
 1. 100m;
 2. 30 - 50m;
 3. 1m.

 
036. Jaka jest prawidłowa ilość wdechów i ucisków podczas wykonywania sztucznego oddychania ?
 1. 2 wdechy na 30 ucisków;
 2. 15 ucisków i 5 wdechów;
 3. 5 wdechów na 30 ucisków.

 
037. Na czym polega udzielanie pierwszej pomocy ?
 1. na utrzymaniu przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego;
 2. na opatrzeniu ran poszkodowego;
 3. na przeprowadzeniu sztucznego oddychania.

 
038. Czy istnieje prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy ?
 1. tak, za nieudzielenie pomocy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3;
 2. nie ma takiego obowiązku;
 3. tak, ale tylko wówczas gdy mamy do tego odpowiednie przygotowanie zawodowe.

 
039. Co należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu ciężarowego ?
 1. nóż do przecięcia pasów;
 2. trójkąt ostrzegawczy;
 3. apteczka.

 
040. Czy można holować samochód ciężarowy z przyczepą ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10km/h.

 
041. Czy można holować samochód ciężarowy na giętkim holu z niesprawnymi hamulcami ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkośc pojazdu nie przekracza 10km/h.

 
042. Czy w czasie wymiany koła w samochodzie ciężarowym załoga powinna go opuścić ?
 1. nie, nie ma takiego obowiązku;
 2. tak, ale tylko w pojazdach o dmc. powyżej 12t;
 3. tak, w każdej sytuacji.

 
043. Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój pojazdu należy sygnalizować ?
 1. włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100m za pojazdem;
 2. włączenie świateł awaryjnych pojazdu, umieszczenie odblaskowego trójkata ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem;
 3. włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1m.

 
044. Aby bezpiecznie poruszać sie po drogach w warunkach zimowych pojazd musi być wyposażony :
 1. w GPS;
 2. w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe;
 3. w system KERS.

 
045. Jazda we mgle albo śnieżycy wymaga od kierowcy ?
 1. zmniejszenia prędkości, aby dostosowana była do warunków na drodze;
 2. zwiększenia prędkości, aby jak najszybciej wyjechać z terenu gdzie panuje mgła lub występuje śnieżyca;
 3. zjechania i zatrzymania się w miejscu bezpiecznym, np. parking.

 
046. Który poszkodowany znajduje się w realnym stanie zagrożenia życia ?
 1. nieprzytomny;
 2. narzekający na ból kończyn;
 3. oszołomiony.

 
047. Czym jest wstępna selekcja osób poszkodowanych ?
 1. szybkim ustaleniem, który z poszkodowanych wymaga udzielenia pomocy w pierwszej kolejności;
 2. tylko przygotowaniem akcji ratunkowej dla specjalistycznych służb medycznych;
 3. poszukiwaniem wśród poszkodowanych osób, które mogłyby pomóc w akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia.

 
048. Czy prawdą jest stwierdzenie: " Przegrzanie hamulców zimą nie jest możliwe" ?
 1. tak, ponieważ zimą nie ma technicznej możliwości przegrzania układu hamulcowego;
 2. nie, przegrzanie układu hamulcowego możliwe jest o każdej porze roku;
 3. tak, jednak możliwość taka istnieje wyłącznie w górach.

 
049. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, może usunąć pojazd z miejsca wypadku ?
 1. nie;
 2. tak, zawsze powinien to zrobić ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. tak, ale tylko w przypadku kiedy zespół ratownictwa medycznego zabrał już poszkodowanych do szpitala.

 
050. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić ?
 1. włącznie najbliższy złamaniu staw;
 2. jedynie samo miejsce złamania;
 3. miejsce złamania i najbliższe stawy.

 
051. Jak długo udzielający pierwszej pomocy kierowca powinien prowadzić masaż serca i sztuczne oddychanie u ofiary wypadku ?
 1. do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie;
 2. przez 4,5 minuty;
 3. do momentu powrotu krążenia, jednak nie dłużej niż 15 minut.

 
052. Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego bez udziału osób poszkodowanych przydatne może być wykonanie dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia ?
 1. nie, wystarczy oświadczenie sprawcy zdarzenia;
 2. nie, dokumentację zdjęciową ma prawo wykonać jedynie policja;
 3. tak, jest to wskazane i przydatne w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przed sądem wobec sprawcy zdarzenia.

 

053. W jakiej sytuacji kierujący samochodem ciężarowym ma obowiązek zastosować tak zwana zasadę „ograniczonego zaufania” wobec innego uczestnika ruchu?

 1. gdy zachowanie innego uczestnika wskazuje, że może nie zastosować się on do przepisów ruchu drogowego,
  B. w każdej, jeśli obok znajduje się inny uczestnik ruchu,
  C. zawsze wobec wszystkich pieszych.

 

054. Jak powinien zachować się kierowca w przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta dla celów kontroli?

 1. wyjść z pojazdu i podejść do kontrolującego policjanta z dokumentami pojazdu i kierowcy,
  B. nie wysiadać z pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na policjanta,
  C. unieruchomić silnik, a następnie opuścić pojazd i oczekiwać na podejście policjanta.

 

 055. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry?

 1. na przemyciu rany spirytusem,
  B. na posmarowaniu rany tłustym kremem,
  C. na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą.
 

 

056. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?

 1. zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi,
  B. zareagować równie agresywnie,
  C. jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność.

 

057. Czym może być wywołana agresja?

 1. prowokacją w formie fizycznej,
  B. przede wszystkim głodem lub pragnieniem,
  C. zwłaszcza warunkami biometeorologicznymi.

 

058. Czy kierowca uczestniczący w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma poszkodowanych, zobowiązany jest do wezwania patrolu Policji w każdym przypadku?

 1. tak, ponieważ tego wymagają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  B.nie, w wielu przypadkach wystarczy oświadczenie sprawcy zdarzenia,
  C.tak, ponieważ wymagają tego towarzystwa ubezpieczeniowe, zaś notatka policyjna z miejsca zdarzenia ułatwia uzyskania odszkodowania.

 

059. Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

 1. poprawia bezpieczeństwo jazdy, ponieważ stres wyostrza zmysły,
  B. pogarsza bezpieczeństwo jazdy,
  C. nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy.

 

060.Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem ciężarowym?

 1. specjalnej ostrożności,
  B. zaufania do innych uczestników ruchu,
  C. żadna z powyższych.

 

061.Czy w czasie wymiany koła w pojeździe osoby znajdujące się w części pasażerskiej (w kabinie) powinni ją opuścić?

 1. tak, ale dotyczy to wyłącznie autobusów,
  B. tak, ze względów bezpieczeństwa,
  C. nie, nie ma takiej potrzeby.

 

062. Czy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym jest karetka pogotowia ratunkowego poruszająca się jedynie z włączonymi niebieskimi sygnałami świetlnymi?

 1. tak, jeśli porusza się z większą prędkością,
  B. tak, w każdym przypadku i sytuacji,
  C. nie.

 
063. Czy lina holownicza jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu ciężarowego?
 1. Tak.
 2. Nie.
 3. Tak, ale dotyczy to tylko samochodów ciężarowych bez przyczepy. 

 
064. Czy w przypadku wycieku paliwa z cysterny kierowca powinien zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego?
 1. Tak.
 2. Nie, jest to obowiązek wyłącznie służb ratowniczych.
 3. Nie, ponieważ kierowca nie musi posiadać odpowiedniej wiedzy na temat prowadzenia akcji ratunkowej związanej z neutralizacją niebezpiecznych substancji i zapewnieniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. 

 
065. Czy w przypadku pożaru cysterny z paliwem kierowca powinien wezwać służby ratownictwa chemicznego?
 1. Tak, jeśli wcześniej zużył materiał gaśniczy z posiadanych gaśnic i nie udało się stłumić płomieni.
 2. Tylko w przypadku jeżeli cysterna jest wypełniona w ponad 50%.
 3. Tak, w każdym przypadku. 

 
066. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1 t zamontowana na samochodzie ciężarowym może być opuszczona podczas jazdy?
 1. Tak.
 2. Nie.
 3. Tak, ale tylko wtedy, gdy ładunek wystaje poza przestrzeń ładunkową. 

 
067. Czy w czasie wymiany koła w pojeździe osoby znajdujące się w części pasterskiej (w kabinie) powinni ją opuścić?
 1. Tak, ale dotyczy to wyłącznie autobusów.
 2. Tak, ze względów bezpieczeństwa.
 3. Nie, nie ma takiej potrzeby. 

 
068. Do czego jest zobowiązany kierowca, jeżeli uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny?
 1. Do udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwania pogotowia ratunkowego i Policji.
 2. Do nieprzemieszczania pojazdów - nawet wówczas, jeśli konieczne jest wydobycie ciężko rannego uczestnika zdarzenia z wraku.
 3. Do jak naj szybszego usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby jego obecność nie utrudniała ruchu innym jego uczestnikom. 

 
069. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki?
 1. Jałowej gazy, jeśli apteczka zawiera zestaw opatrunków samoprzylepnych.
 2. Lekarstw w postaci kropli lub tabletek.
 3. Koca termicznego. 

 
070. Czy można bezpośrednio dotykać rany spowodowanej wypadkiem?
 1. Nie można: należy położyć na niej jałową gazę,
 2. Można, jeśli wymaga tego zastosowana procedura ratunkowa.
 3. Tylko w przypadku konieczności wydobycia ciała obcego, które wystaje z rany, pod warunkiem korzystania z rękawic ochronnych. 

 
071. Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to należy je usunąć?
 1. Tak, ponieważ; jego obecność może być przyczyną zakażenia wewnątrzustrojowego.
 2. Nie, ponieważ jego obecność tamuje krwawienie.
 3. Tak - w przypadku, jeżeli jest to szkło, ponieważ jego obecność może stanowić zagrożenie życia poszkodowanego. 

 
 
072. Podczas prowadzenia akcji ratowania zdrowia i życia poszkodowanego w wypadku, jaki jest stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów?
 1. 30:2
 2. 20:2
 3. 10:2 

 
 
073. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca wypadku?
 1. Nie.
 2. Tak, powinien uczynić to niezwłocznie.
 3. Tak, ale tylko wówczas, gdy przybyła na miejsce Policja i wyraziła zgodę na tą czynność. 

 
 
074. Czy w przypadku, gdy w stojący samochód ciężarowy, delikatnie uderzy inny pojazd, a jego kierowca stwierdzi, że „nic się nie stało” i oddali się z miejsca zdarzenia, wskazane jest zawiadomienie o tym fakcie Policji?
 1. Nie, w żadnym wypadku, ponieważ nie ma osób poszkodowanych.
 2. Nie, jeśli nie wystąpiły żadne straty materialne.
 3. Warto tak uczynić, ponieważ pozwoli to na unikniecie problemów, jeśli sprawca zgłosi zdarzenie jako pierwszy twierdząc, że to on został uderzony przez samochód ciężarowy, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 

 
 
075. Czy każdy ma prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym?
 1. Nie, taki obowiązek mają jedynie osoby z uprawnieniami ratownika medycznego.
 2. Tak, obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów.
 3. Tak, dotyczy to jednak jedynie uczestników zdarzenia a nie świadków.

 
076. Który poszkodowany znajduje się w realnym stanie zagrożenia życia?
 1. Krzyczący głośno z bólu i podskakujący.
 2. Silnie krwawiący.
 3. Ze złamaną ręką. 

 
077.Czy przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy należy przeprowadzić szybką wstępną selekcję osób poszkodowanych w zdarzeniu?
 1. Tak, ponieważ; nie wszystkie osoby wymagać mora jednakowo szybkiej pomocy.
 2. Nie, jest to zbędna strata czasu.
 3. Nie, udzielanie pomocy odbywa się zawsze od osób proszących o taką pomoc, ponieważ  ich zdrowie i życie jest najbardziej zagrożone.

 
078. Czy dozwolone jest przemieszczanie pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym, w którym są zabici lub ranni?
 1. Nie, w żadnym przypadku.
 2. Nie, z wyjątkiem sytuacji, gdy przemieszczenie pojazdu niezbędne jest do wydobycia osoby poszkodowanej potrzebującej pilnej pomocy medycznej.
 3. Tak, jeśli niezbędne jest to w celu przywrócenia płynności ruchu w miejscu zdarzenia.

 
079. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym, jeśli poczuje podczas jazdy intensywny zapach spalenizny?
 1. Powinien tylko zmniejszyć prędkość i obserwować czy z pojazdu nie wydobywa się dym.
 2. Powinien kontynuować jazdę dopóki nie widać dymu wydobywającego się z pojazdu.
 3. Powinien jak najszybciej unieruchomić pojazd w bezpiecznym miejscu i zorientować się w sytuacji zagrożenia.

 
080. Jak należy postąpić w przypadku złamania otwartego?
 1. Założyć opatrunek jałowy bez zmiany pozycji kończyny.
 2. Należy zawsze wyprostować złamaną kończynę, a następnie założyć szynę usztywniającą.
 3. Należy przemyć ranę roztworem spirytusu, a następnie założyć bandaż elastyczny.

 
081. Co należy uczynić, jeśli ofiara wypadku drogowego dostała krwotoku z nosa?
 1. Należy jak najszybciej odchylić głowę osoby poszkodowanej do tyłu.
 2. Należy pochylić głowę osoby poszkodowanej do przodu oraz nałożyć na kark zimy kompres.
 3. Należy odchylić głowę poszkodowanego minimalnie do tyłu i zaaplikować do nosa tampony tamujące krwawienie.

 
082. Na ile uciśnięć klatki piersiowej podczas reanimacji, należy zastosować 2 wdmuchnięcia powietrza do ust poszkodowanego?
 1. 15
 2. 20
 3. 30

 
083. Jak powinien zachować się kierowca samochodu ciężarowego, jeśli zauważy dym wydobywający się z koła naczepy?
 1. Nie powinien podejmować żadnych czynności, jeśli pojazd daje się prowadzić.
 2. Powinien jak najszybciej zatrzymać pojazd, ponieważ: kontynuowanie jazdy grozi pożarem.
 3. Powinien zmniejszyć prędkość i czekać na rozwój zdarzeń.

 
084. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo unieruchomić pojazd na pasie rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe z parkingu), jeśli na parkingu nie ma już wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić przerwę w kierowaniu pojazdem?
 1. Tak, pod warunkiem, że nie utrudni ruchu innym kierującym.
 2. Tak, ponieważ kontynuowanie jazdy sprawi, że przy najbliższej kontroli poniesie sankcje finansowe.
 3. Nie, jest to zabronione i niebezpieczne.

 
085. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym, jeśli zauważy szybko zbliżającą się pod prąd karetkę pogotowia ratunkowego, która ma włączone jedynie niebieskie sygnały dźwiękowe?
 1. Zachować wobec kierującego karetka zasadę ograniczonego zaufania.
 2. Kontynuować jazdę, użyć sygnału dźwiękowego lub świetlnego kilkukrotnie, ponieważ: nie można potraktować w tej sytuacji karetki, jako pojazdu uprzywilejowanego.
 3. Niezwłocznie zatrzymać samochód ciężarowym w każdym przypadku.