3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.


001. Podczas gwałtownej burzy najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie samochodu w miejscu bezpiecznym:
 1. na parkingu pod drzewem;
 2. pod wiaduktem;
 3. z dala od zabudowań, drzew.
 

002. Jeżeli ranny jest nieprzytomny, ale oddycha, układamy go:
 1. w pozycji na wznak;
 2. w pozycji bocznej ustalonej;
 3. w pozycji bocznej dowolnej.
 

003. Czym jest agresja?
 1. reakcją na przyjemność;
 2. reakcja na frustracie;.
 3. nie wiadomo.
 

004. Czym jest agresja?

A. pomaganiem innym;

B. stanem euforii;

C. szkodzeniem innym.

 

005. Jakim stanem psychicznym jest agresja?
 1. negatywnym;
 2. pozytywnym;
 3. neutralnym.
 

006. Co może być bezpośrednią przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy autobusu?
 1. ładna pogoda;
 2. brak utrudnień w ruchu drogowym;
 3. pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym.
 

007.W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego?
 1. krążenie, oddychanie, przytomność;
 2. przytomność, oddychanie, krążenie;
 3. krążenie, przytomność, oddychanie.
 

008. W jaki sposób można sprawdzić przytomność dorosłego poszkodowanego?
 1. należy go chwycić za barki, lekko potrząsnąć i spytać np. jak się czujesz;
 2. należy go poklepać po twarzy;
 3. należy polać go wodą.
 

009. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa?
 1. odchylić głowę na bok;
 2. odchylić głowę do tyłu i zatkać dziurki od nosa;
 3. pochylić głowę do przodu i uciskać skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej.
 

010. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na:
 1. wykonaniu 2 wdechów, a następnie 30 uciśnięć mostka;
 2. wykonaniu 1 wdechu, a następnie15 uciśnięć mostka;
 3. wykonaniu 30 wdechów, a następnie 2 uciśnięć mostka.
 

011. Po jakim czasie następują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym na wskutek zatrzymania krążenia?
 1. po 3 minutach;
 2. po 4,5 minutach;
 3. po 10 minutach.
 

012. Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo - oddechową poszkodowanego?
 1. gdy jest nieprzytomny;
 2. gdy nie oddycha;
 3. gdy nie ma krążenia.
 

013. Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś przedmiot:
 1. należy go wyjąć, a na ranę założyć opatrunek;
 2. należy go wyjąć, aby sprawdzić, jak rozległa jest rana i podjąć kroki, aby zatamować krwawienie;
 3. nie należy go wyjmować, ustabilizować materiałem opatrunkowym aby nie uległ przesunięciu.
 

014. Podstawową metodą powstrzymywania krwawień i krwotoków jest:
 1. obłożenie rany watą lub ligniną;
 2. ułożenie rannego w takiej pozycji , aby nie narażać go na nadmierne zgięcie lub wyprostowanie;
 3. przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i dociśnięcie jej bandażem elastycznym.
 

015. Który opatrunek można położyć na ranę?
 1. wata;
 2. lignina;
 3. gaza jałowa.
 

016. Pierwszą pomocą nazywamy:
 1. robienie opatrunku uciskowego osobie rannej, zanim przyjedzie lekarz z pogotowia;
 2. oznakowanie miejsca wypadku drogowego;
 3. złapanie sprawcy wypadku drogowego który uciekł z jego miejsca.
 

017. Czego nie może być w apteczce pierwszej pomocy?
 1. nożyczek;
 2. lekarstw;
 3. folii NRC.
 

018. Co zawsze powinien mieć przy sobie ratownik?
 1. rękawiczki jednorazowe;
 2. kamizelkę odblaskową;
 3. legitymację ratowniczą.

 

 

019. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę autobusu podczas jazdy?
 1. nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię;
 2. wylanie gorącej kawy na zakręcie;
 3. upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy.
 

020. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję pasażera?
 1. czekać aż sam się uspokoi;
 2. zareagować równie agresywnie jak pasażer;
 3. próbować zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność.
 

021. Czy kierowca w sytuacji zagrożenia ze strony agresywnego pasażera może skorzystać z pomocy Policji lub ITD?
 1. nie, w żadnym wypadku;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko wtedy gdy agresor jest uzbrojony.
 

022. Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do stacji pogotowia w sytuacji zagrożenia życia pasażera?
 1. nie, powinien wysadzić pasażera na najbliższym przystanku;
 2. tak;
 3. nie, jest to problem pasażera.
 

 


023. Czy obowiązek udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, dotyczy każdego uczestnika ruchu?

 


 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko jeśli posiada podstawowe umiejętności w tym zakresie.
 

024. Czy jest sens kierowania kierowcy autobusu na badanie okresowe?

A. nie, jest to nic innego jak wyciąganie pieniędzy od przedsiębiorcy;

B. tak, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo innych na drodze;

C. tak, ale jedynie przed zatrudnieniem kierowcy.

 

025. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry?
 1. na przemyciu rany spirytusem;
 2. na posmarowaniu rany tłustym kremem;
 3. na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą.
 

026. Czy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym jest zobowiązany do podania swoich danych personalnych oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC, na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku?
 1. prawo nie przewiduje takiego obowiązku;
 2. tak, zawsze;
 3. tylko w przypadku jeżeli taka osoba jest ranna.
 

027. Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
 1. wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna;
 2. wyłącznie osoby z wykształceniem medycznym;
 3. każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych.
 

028. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny istnieje realne ryzyko zakażenia?
 1. nie, ponieważ wypływająca krew nie pozwala na dostanie się drobnoustrojów do wnętrza rany;
 2. nie, jeśli podany został zawczasu środek znieczulający;
 3. tak, takie ryzyko jest prawdopodobne, stąd konieczność udzielenia szybkiej pomocy poszkodowanemu.
 

029. Jakich czynności nie należy podejmować w przypadku uczestniczenia w wypadku, w którym jest zabity lub ranny?
 1. udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku;
 2. takich, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 3. przemieszczania pojazdów z miejsca zdarzenia w każdym przypadku.
 

030. Na czym polega udzielanie pierwszej pomocy?
 1. na utrzymaniu przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego;
 2. na opatrzeniu ran poszkodowanego;
 3. na przeprowadzeniu sztucznego oddychania.
 

031. Czy apteczka samochodowa powinna zawierać jakieś leki?
 1. nie, wg. norm unijnych nie powinno się wozić żadnych leków;
 2. tak, głównie przeciwbólowe;
 3. tak, jeśli właściciel pojazdu widzi taką potrzebę.
 

032. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny?
 1. nie podejmować żadnych działań i czekać, aż świadkowie wezwą pomoc;
 2. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję;
 3. usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na policję.
 

033. Jaka jest prawidłowa ilość wdechów i ucisków podczas wykonywania sztucznego oddychania?
 1. 2 wdechy na 30 ucisków;
 2. 15 ucisków i 5 wdechów;
 3. 5 wdechów na 30 ucisków.
 

034. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić?
 1. włącznie najbliższy złamaniu staw;
 2. jedynie samo miejsce złamania;
 3. miejsce złamania i najbliższe stawy.
 

035. Który poszkodowany znajduje się w realnym stanie zagrożenia życia?
 1. nieprzytomny;
 2. narzekający na ból kończyn;
 3. oszołomiony.
 

036. Czy istnieje prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
 1. nie ma takiego obowiązku;
 2. tak, ale tylko wówczas gdy mamy do tego odpowiednie przygotowanie zawodowe;
 3. tak, za nieudzielenie pomocy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
 

037. Jak długo udzielający pierwszej pomocy kierowca powinien prowadzić masaż serca i sztuczne oddychanie u ofiary wypadku?
 1. przez 4,5 minuty;
 2. do momentu powrotu krążenia, jednak nie dłużej niż 15 minut;
 3. do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie.
 

038. W jaki sposób kierowca powinien prowadzić masaż serca u dziecka w wieku przedszkolnym?
 1. na środku klatki piersiowej - jednym palcem;
 2. na środku klatki piersiowej - jedną ręką;
 3. na środku klatki piersiowej - dwoma rękami.
 

039. Czy kierowca może zażywać leki przeciw grypie bez recepty?
 1. tak, należy jednak uważać na leki zawierające kofeinę, bo w wyniku metabolizmu przekształca się ona w organizmie człowieka w pochodne morfiny;
 2. nie, ponieważ mogą powodować efekt sedatywny (uspokajający, uśmierzający);
 3. nie, ponieważ mogą one być przyczyną dysforii (zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, agresji i wybuchowości nieadekwatnej do sytuacji).
 

040. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, może usunąć pojazd z miejsca wypadku?
 1. tak, zawsze powinien to zrobić ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. tak, ale tylko w przypadku kiedy zespół ratownictwa medycznego zabrał już poszkodowanych do szpitala;
 3. nie.
 

041. Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego bez udziału osób poszkodowanych przydatne może być wykonanie dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia?
 1. nie, wystarczy oświadczenie sprawcy zdarzenia;
 2. nie, dokumentację zdjęciową ma prawo wykonać jedynie policja;
 3. tak, jest to wskazane i przydatne w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przed sądem wobec sprawcy zdarzenia.
 

042. W jaki sposób osoba udzielająca pomocy przedlekarskiej powinna sprawdzić czy poszkodowany w wypadku oddycha?
 1. pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego tak, aby usłyszeć ruch wdychanego i wydychanego powietrza;
 2. powinna sprawdzić puls poszkodowanego, a jeżeli puls występuje to wiadomo że osoba oddycha;
 3. powinna spróbować podać wodę do picia.
 

043. Czym jest wstępna selekcja osób poszkodowanych?
 1. szybkim ustaleniem, który z poszkodowanych wymaga udzielenia pomocy w pierwszej kolejności;
 2. tylko przygotowaniem akcji ratunkowej dla specjalistycznych służb medycznych;
 3. poszukiwaniem wśród poszkodowanych osób, które mogłyby pomóc w akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia.
 

044. W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie i drodze ekspresowej?
 1. 100m;
 2. 30 - 50m;
 3. 1m.
 

045. Czy można holować autobus z pasażerami?
 1. tak; ale tylko autobus turystyczny;
 2. tak, ale tylko przez pojazd do tego przeznaczony;
 3. nie można.
 

046. Czy prawdziwe jest stwierdzenie: "Przegrzanie hamulców zimą nie jest możliwe"?
 1. tak, ponieważ zimą nie ma technicznej możliwości przegrzania układu hamulcowego;
 2. nie, przegrzanie układu hamulcowego możliwe jest o każdej porze roku;
 3. tak, jednak możliwość taka istnieje wyłącznie w górach.
 

047. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach w warunkach zimowych pojazd musi być wyposażony:
 1. w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe;
 2. w system KERS;
 3. w GPS;
 

048. Czy można holować autobus z pasażerami?
 1. tak; ale tylko autobus miejski;
 2. tak, ale tylko na sztywnym holu;
 3. nie można.
 

049. W jaki sposób należy sygnalizować postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej?
 1. poprzez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100m za pojazdem;
 2. poprzez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem;
 3. poprzez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1m.
 

050. Do czego służy wyjście awaryjne w autobusie?

 1. do usprawnienia opuszczania pojazdu podczas postoju, jeśli w autobusie znajduje się duża ilość pasażerów;
 2. do opuszczania autobusu przez pasażerów w sytuacjach awaryjnych;
 3. do awaryjnego przewietrzania autobusu w razie awarii klimatyzacji.
 

051. Jazda we mgle albo śnieżycy wymaga od kierowcy?
 1. zmniejszenia prędkości, aby dostosowana była do warunków na drodze;
 2. zwiększenia prędkości, aby jak najszybciej wyjechać z terenu gdzie panuje mgła lub występuje śnieżyca;
 3. zjechania i zatrzymania się w miejscu bezpiecznym, np. parking.
 

052. Ile gaśnic powinno znajdować się w autobusie, jeżeli jego długość przekracza 6m.?

 1. cztery;
 2. trzy;
 3. dwie.
 

053. W jakich warunkach będzie działać automatyczna blokada drzwi sterowanych przez kierowcę?

 1. w autobusach miejskich i międzymiastowych, gdy autobus rusza z miejsca;
 2. wyłącznie w autobusach miejskich, gdy autobus rusza z miejsca;
 3. we wszystkich autobusach z drzwiami sterowanymi przez kierowcę, gdy autobus rusza z miejsca.
 

054. Jak powinien zachować się kierujący autobusem, jeśli poczuje intensywny zapach spalenizny i zauważy dym wydobywający się z pojazdu?

 1. powinien zmniejszyć prędkość i obserwować czy z pojazdu nie wydobywają się płomienie;
 2. powinien kontynuować jazdę dopóki nie widać płomienia wydobywającego się z pojazdu;
 3. powinien jak najszybciej unieruchomić pojazd w bezpiecznym miejscu i natychmiast rozpocząć ewakuację pasażerów.
 

055. Czy podczas wymiany koła w autobusie pasażerowie powinni go opuścić?
 1. nie, nie ma takiej potrzeby;
 2. tak, ale tylko w autobusach międzymiastowych;
 3. tak, zawsze.
 

056. Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus klasy B?

 1. jedno;
 2. dwa;
 3. trzy.
 

057. W jakiej sytuacji kierujący autobusem ma obowiązek zastosować tak zwana zasadę „ograniczonego zaufania” wobec innego uczestnika ruchu?


A. gdy zachowanie innego uczestnika wskazuje, że może nie zastosować się on do przepisów ruchu drogowego.
B. w każdej, jeśli obok znajduje się inny uczestnik ruchu.
C. zawsze wobec wszystkich pieszych.

 

058. Jak powinien zachować się kierowca w przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta dla celów kontroli?


A. wyjść z pojazdu i podejść do kontrolującego policjanta z dokumentami pojazdu i kierowcy,
B. nie wysiadać z pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na policjanta,
C. unieruchomić silnik, a następnie opuścić pojazd i oczekiwać na podejście policjanta.

 

059. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry?


A. na przemyciu rany spirytusem,
B. na posmarowaniu rany tłustym kremem,
C. na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą.

 

060. Czym może być wywołana agresja?


A. prowokacją w formie fizycznej,
B. przede wszystkim głodem lub pragnieniem,
C. zwłaszcza warunkami biometeorologicznymi.

 

061.Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?


A. poprawia bezpieczeństwo jazdy, ponieważ stres wyostrza zmysły,
B. pogarsza bezpieczeństwo jazdy,
C. nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy.

 

062. Czy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym jest karetka pogotowia ratunkowego poruszająca się jedynie z włączonymi niebieskimi sygnałami świetlnymi?


A. tak, jeśli porusza się z większą prędkością,
B. tak, w każdym przypadku i sytuacji,
C. nie.

 

063. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna zawsze towarzyszyć kierującemu?


A. specjalnej ostrożności,
B. zaufania do innych uczestników ruchu,
C. żadna z powyższych.