3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
                                                                                                
001. Wizerunek firmy transportowej jest:
 1. obiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług, stopnia spełnienia oczekiwań klienta, zadowolenia z efektu i obsługi;
 2. subiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług, stopnia spełnienia oczekiwań klienta , zadowolenia z efektu i obsługi;
 3. obiektywnym odczuciem firmy wobec jakości usług, stopnia spełnienia oczekiwań klienta, zadowolenia z efektu i obsługi.

 
002. Wpływ pozytywnego wizerunku firmy na jej działalność to:
 1. zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania;
 2. zwiększenie niezawodności podróżowania;
 3. zwiększenie liczby korzystających z usług przewoźnika pasażerów.

 
003. Czy uprzejme zachowanie kierowcy wobec pasażerów autobusu ma wpływ na pozyskiwanie zleceń przez przewoźnika?
 1. tak, ponieważ grzecznie obsłużony klient chętnie ponownie skorzysta z usługi tego przewoźnika;
 2. nie ma to żadnego znaczenia;
 3. kierowca nie ma obowiązku być uprzejmym.

 
004. Jakie są motywatory wyborów wśród klientów:
 1. psychiczne;
 2. fizyczne;
 3. emocjonalne.

 
005. Czy rodzaj uniformu kierowcy obsługującego wycieczkę z Polski do Austrii ma wpływ na ocenę przewoźnika przez pasażerów?
 1. nie ma to żadnego znaczenia;
 2. tak, ponieważ schludne ubranie kierowcy budzi zaufanie podróżnych do przewoźnika;
 3. nie, ponieważ kierowca w brudnym ubraniu oznacza że potrafi on naprawić autobus na trasie.

 
006. Strój kierowcy powinien być:
 1. estetyczny;
 2. formalny;
 3. nieformalny.

 
007. Nierozwiązane nieporozumienia w pracy przewoźnika mogą powodować:
 1. straty finansowe z tytułu zasądzonych odszkodowań
 2. zwiększenie ilości klientów ze względu na duży szum medialny wokół firmy;
 3. umocnienie pozycji firmy na rynku.

 
008. Jaki skutek może wywołać spór kierowcy z klientem:
 1. żadnego, klient sam sobie jest winien;
 2. utrata wizerunku a tym samym spadek liczby klientów;
 3. firma ma na tyle silną pozycję na rynku, że żaden spór jej nie zaszkodzi.

 
009. W przypadku wystąpienia sporu z innym uczestnikiem ruchu drogowego, kierowcy nie wolno:
 1. wzywać policji;
 2. informować przełożonego o zaistniałym problemie rzutującym na wykonanie usługi;
 3. wyjść z pojazdu, by dokładnie „wyjaśnić” przyczyny sporu.

 
010. Jaki wpływ na wizerunek przewoźnika ma dbałość o wygląd pojazdu:
 1. klient ma wrażenie, że pojazdy są nowe i przez to jest gotowy więcej zapłacić za usługę;
 2. kierowca jest przez to lepiej postrzegany i nie musi nic ponad to robić, by firma była dobrze odbierana przez klientów;
 3. jest jednym z elementów budowania pożądanego wizerunku przewoźnika, gdyż zwykle jest pierwszym, co widzi klient.

 
011. Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy:
 1. odporność psychiczna;
 2. odporność fizyczna;
 3. zasób słownictwa

 
012. Kierowca, zanim wyruszy w trasę powinien wykonać:
 1. obsługę techniczną;
 2. tankowanie zbiornika paliwa do pełna;
 3. kontrolę zamknięcia naczepy.

 
013. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie autobusu w Polsce?
 1. koc gaśniczy;
 2. trójkąt ostrzegawczy;
 3. hol sztywny.

 
014. Czy autobus musi być obowiązkowo wyposażony w koło zapasowe?
 1. nie;
 2. tak, z wyjątkiem autobusu komunikacji miejskiej;
 3. tak, w każdym przypadku.

 
015. Co, między innymi, należy do czynności obsługi codziennej?
 1. naprawa uszkodzonego ogumienia pojazdu;
 2. sprawdzenie hamulców pojazdu na stanowisku hamulcowym zakładowej stacji kontroli pojazdów;
 3. sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku.

 
016. Gdzie można sprawdzić, czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo?
 1. wzrokowo;
 2. na stacji diagnostycznej;
 3. ustawienie świateł nie wymaga kontroli.

 
017. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania pojazdów w Europie?
 1. stożek asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza;
 2. stożek asymetryczny o kącie szerszym w stronę przeciwnego pasa ruchu;
 3. stożek asymetryczny.

 
018. Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (tzw. ksenonowe)?
 1. tak, jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze;
 2. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora;
 3. tak, w zależności od potrzeb.

 
019. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe?
 1. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacja homologacyjna lampy;
 2. tak, w zależności od potrzeb;
 3. tak, ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy.

 
020. Gdzie znajduje się oznaczenie kategorii źródła światła odpowiedniego dla danej lampy?
 1. w dowodzie rejestracyjnym;
 2. na korpusie reflektora lub lampy w pobliżu oprawki źródła światła lub w instrukcji obsługi;
 3. na tabliczce znamionowej pojazdu.

 
021. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
 1. tak;
 2. nie ma to znaczenia;
 3. nie, tylko źródła światła z homologacja europejską, zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora lub lampy.

 
022. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 3. w zależności od potrzeb kierowcy.

 
023. Jak świecą światła mijania?
 1. asymetrycznie;
 2. jak na całym świecie;
 3. prosto.

 
024. Czy reflektory ze źródłem wyładowczym (tzw. ksenonowym) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie?
 1. tak, układ samo poziomowania światła mijania oraz spryskiwacz klosza;
 2. tak, filtr barwny;
 3. nie, dodatkowe urządzenia nie są wymagane.

 
025. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdów?
 1. e ... w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. „20" dla Polski;
 2. E ... w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. „20" dla Polski;
 3. B w trójkącie.

 
026. Co należy do obowiązków przewoźnika osób?
 1. spełnienie wymagań pasażerów w zakresie godziny odjazdu, wyboru przystanków i długości postojów;
 2. zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi;
 3. podjęcie dodatkowych działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu dzieciom i młodzieży.

 
027. Co jest celem konserwacji pojazdu?
 1. przedłużenie żywotności pojazdu i zmniejszenie jego kosztów eksploatacji;
 2. spełnienie wymagań prawnych;
 3. nie ma znaczenia dla normalnego zużycia pojazdu.

 
028. Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest:
 1. zbędne i nie należy tego robić za każdym razem;
 2. elementem obsługi codziennej i ma istotny wpływ na stan techniczny pojazdu i żywotność pojazdu;
 3. zalecane, ale nieobowiązkowe, zmiennik przekazał o nieprawidłowościach.

 
029. Czy kultura osobista kierowcy ma wpływ na jakość usług świadczonych przez przewoźnika?
 1. nie, ważna jest tylko bezpieczna jazda;
 2. tak;
 3. nie, ponieważ wpływa tylko na wizerunek firmy.

 
030. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu?
 1. przed każdym wyjazdem;
 2. w dowolnym czasie, np. podczas postoju na trasie;
 3. tylko wówczas gdy stwierdzi, że wnętrze pojazdu jest brudne.

 
031. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu?
 1. do obsługi codziennej pojazdu;
 2. nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu;
 3. do obsługi technicznej pojazdu.

 
032. Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej?
 1. wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej;
 2. nie ma żadnych praw wobec policjanta;
 3. odstąpienia przez policjanta od kontroli.

 
033. Kiedy umundurowany policjant może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej?
 1. tylko na terenie zabudowanym;
 2. w każdych warunkach i sytuacji;
 3. w każdych warunkach i sytuacji pod warunkiem, że nie utrudnia to ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 
034. Kiedy nieumundurowany policjant może zatrzymać pojazd?
 1. w każdych warunkach i sytuacji;
 2. tylko w terenie zabudowanym;
 3. w każdym miejscu i sytuacji w terenie niezabudowanym.

 
035. Jak powinien zachować się kierowca w przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta dla celów kontroli?
 1. natychmiast oddalić się od pojazdu o 1m;
 2. nie wysiadać z pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na policjanta;
 3. wyjść z pojazdu i podejść do kontrolującego policjanta z dokumentami pojazdu i kierowcy.

 
036. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy?
 1. nie może - zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu, a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu;
 2. tak, ale pod warunkiem, że jest umundurowany;
 3. tak, może zatrzymać pojazd w każdym przypadku.

 
037. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej?
 1. legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 2. skierować kierowcę na badanie zawartości alkoholu we krwi;
 3. zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający.

 
038. Czy inspektorzy transportu drogowego posiadają prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
 1. tak, posiada takie prawo, ale tylko na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez kierownika jednostki;
 2. nie, nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych;
 3. tak, posiada takie prawo w każdej sytuacji.

 
039. Czy przedsiębiorca, który zatrudnia 19 pracowników musi wprowadzić regulamin pracy?
 1. tak, każdy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy;
 2. nie przepisy prawne w ogóle nie przewidują takiego obowiązku;
 3. nie, obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

 
040. Czy pracodawca w regulaminie pracy może zawrzeć zapisy bardziej rygorystyczne niż przewiduje to Kodeks pracy?
 1. naturalnie, jeden akt nie ma nic wspólnego z drugim;
 2. nie, regulamin jest to akt normatywny, który ustala wewnętrzny porządek i organizację w zakładzie pracy a także doprecyzowuje ogólne zapisy kodeksu;
 3. istnieje taka możliwość ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 
041. Czy schludność i uprzejme zachowanie kierowcy wobec klientów przewoźnika ma wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa?
 1. nie;
 2. tak;
 3. takie wymagania należy spełniać tylko w przypadku przewozów międzynarodowych.

 
042. Czy utrzymanie pojazdu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźników?
 1. nie ma wpływu, dla klientów nie jest to ważne;
 2. tak, ale tylko w przypadku przewozów międzynarodowych;
 3. tak, ma wpływ ponieważ poprawia jakość usług.

 
043. Jakie obowiązki poza prowadzeniem pojazdu ma kierowca samochodu ciężarowego?
 1. zaprzyjaźnienie się ze zmiennikiem;
 2. zwracanie uwagi zmiennikowi, jeśli nie posiada on większego doświadczenia w kierowaniu pojazdami;
 3. kontrolne sprawdzenie pojazdu, codzienna obsługa i utrzymanie pojazdu w czystości.

 
044. Która z wymienionych czynności obsługi codziennej należy do kierowcy autobusu?
 1. zamontowanie CB-radia;
 2. sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu;
 3. wymiana oleju w silniku.

 
045. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może nie wpuścić autobusu wjeżdżającego na teren Polski?
 1. gdy kierujący pojazdem posiada paszport o okresie ważności krótszym niż 6 miesięcy;
 2. gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalny czas pracy;
 3. gdy kierujący pojazdem nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 
046. Kiedy kierujący samochodem ciężarowym powinien sprawdzić wyposażenie pojazdu?
 1. codziennie;
 2. raz w tygodniu;
 3. nie ma obowiązku.

 
047. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu świadectwo kierowcy?
 1. kierowca spoza Unii Europejskiej zatrudniony przez przewoźnika, który wykonuje transport międzynarodowy na terytorium wspólnoty;
 2. każdy kierowca;
 3. nie jest to dokument obowiązkowy i może zostać uzyskany przez kierowcę w celu poprawy wizerunku przewoźnika, jako zatrudniającego najlepszych kierowców.

 
048. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest:
 1. zbędne i nie należy tego robić za każdym razem;
 2. elementem obsługi codziennej i ma istotny wpływ na stan techniczny pojazdu i jego żywotność;
 3. zalecane, ale nieobowiązkowe w sytuacji, gdy zmiennik przekazał informację o nieprawidłowościach.

 
049. Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy:
 1. odporność psychiczna;
 2. zasób słownictwa;
 3. odporność fizyczna.

 
050. Jaka kara grozi kierowcy za używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kliku kierowców?
 1. 500 zł
 2. 1000 zł
 3. 2000 zł

 
051. Jaka jest przewidziana kara dla kierowcy za wykonywanie przewozu drogowego bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem?
 1. 250 zł;
 2. 500 zł;
 3. 1000 zł.

 
052. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drodze lub odcinku drogi płatnej?
 1. 5000 zł;
 2. 2000 zł;
 3. 3000 zł.

 
053. Jaka jest wysokość kary pieniężnej nakładanej na przedsiębiorcę za samowolną ingerencję w pracę tachografu?
 1. 5000 zł;
 2. 3000 zł;
 3. 1000 zł.

 
054. Proszę podać skrót zrzeszenia międzynarodowych przewoźników:
 1. GDDKiA;
 2. ZMPD;
 3. ZDiTM.

 
055. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia?
 1. 4 000 zł;
 2. 6 000 zł;
 3. 8 000 zł.

 
056. Jakie obowiązki poza prowadzeniem pojazdu, ma kierowca autobusu?
 1. wyposażenia pojazdu w odtwarzacz CD i DVD;
 2. odpowiednie podejście do pasażerów i godne reprezentowanie przewoźnika;
 3. utrzymywanie przyjaznych relacji z pasażerami.

 
057. Czy kierowca autobusu ma obowiązek pomóc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu?
 1. jeżeli udzielenie pomocy nie spowoduje opóźnienia autobusu - tak, decyzja należy do kierowcy;
 2. nie;
 3. tak.

 
058. Czy podczas wykonywania przewozu osób kierowca może spożywać pokarm w czasie jazdy?
 1. tak, jeżeli jest głodny;
 2. nie, podczas przewozu osób spożywanie pokarmów i palenie tytoniu w czasie jazdy jest zabronione;
 3. tak, jeśli pasażerowie wyrażą na to zgodę.

 
059. Co należy zrobić w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu osób zgodnie z umową?
 1. niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych;
 2. zapewnić podróżnym nocleg i wyżywienie, aż do momentu zapewnienia następnego przewozu do miejsca przeznaczenia;
 3. odwołać planowany przewóz i wskazać podróżnym inne możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia.

 

060. Jaka jest wysokość kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

 1. 8 000 zł, przy czym kierowca może dodatkowo zostać ukarany mandatem.
 2. 6 000 zł.
 3. 4 000 zł.

 

061. Co może spowodować utratę wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego?

 1. wszystko co może osłabić wizerunek przedsiębiorcy, np. Wykonywanie przewozów brudnym pojazdem,
 2. nałożenie na przewoźnika sankcji za poważne naruszenie przepisów w zakresie instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
 3. przepisy nie regulują tej kwestii.