1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
                                                                                                
001. Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika ?
 1. rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach;
 2. rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach;
 3. rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika.

001
002. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego?
 1. optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliw;
 2. zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika;
 3. prędkości maksymalnej pojazdu.

 
003. O czym informuje charakterystyka mocy silnika?
 1. możliwości holowania innego pojazdu;
 2. zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania;
 3. możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie.

 

004. Jaką należy utrzymywać prędkość obrotową jadąc pojazdem ze stałą prędkością?

 1. 400 -1200 obr./min;
 2. 1300 -1700 obr./min;
 3. według instrukcji obsługi pojazdu.

 

005. Silnik działa najefektywniej w zakresie:

 1. wysokich obrotów;
 2. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego, a wartością obrotów mocy maksymalnej;
 3. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym.

 

006. Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga:

 1. w górnym zakresie pracy obrotomierza;
 2. już od 1500 obr./min.;
 3. w całym zakresie pracy obrotomierza.

 

007. Wraz ze wzrostem prędkości silnika:

 1. rośnie zużycie skrzyni biegów;
 2. maleje moment obrotowy;
 3. rośnie moment obrotowy.

 
008. W jaki sposób należy poruszyć dźwigną zmiany biegów, aby włączyć bieg wsteczny (na podstawie pokazanego schematu)?
 1. w prawo i do góry;
 2. w prawo i na dół;
 3. w lewo i do góry.

008
009. Jeżeli moc pozostaje taka sama, a prędkość obrotowa na wyjściu maleje, wtedy:
 1. skrzynia biegów zużywa się szybciej;
 2. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg;
 3. wytwarzany moment obrotowy rośnie.

 

010. Moc ciągła to:

 1. maksymalna moc, jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie);
 2. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu;
 3. moc zmierzona na końcówce wału korbowego.

 

011. Moc uzyskana na kołach jest:

 1. maksymalnym momentem obrotowym;
 2. elementem przeniesienia napędu;
 3. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowego.

 

012. Moc maksymalną można zmierzyć:

 1. na końcówce wału korbowego;
 2. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej, dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa;
 3. w trakcie jazdy, odczytując wskazania obrotomierza.

 

013. Najefektywniejsze przyspieszenie osiągamy, kiedy:

 1. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty;
 2. ruszamy z drugiego biegu;
 3. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów.

 

014. W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika?

 1. podjazd pod górę;
 2. jazda ze stałą prędkością;
 3. zjazd ze wzniesienia.

 

015. Poziom oleju w silniku sprawdzamy za pomocą:

 1. miarki oleju;
 2. czujnika ciśnienia oleju;
 3. poziomu oleju napędowego.

 

016. Zawór spustowy w zbiorniku powietrza służy:

 1. do spuszczenia kondensatu ze zbiornika;
 2. do regulacji ciśnienia w zbiorniku;
 3. jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego.

 
017. Do zbiornika przedstawionego na rysunku należy wlać:
 1. paliwo - olej napędowy;
 2. paliwo – benzynę bezołowiową;
 3. płyn chłodzący.

017
018. Zadaniem obrotomierza jest:
 1. sterowanie momentem obrotowym;
 2. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego;
 3. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania.

 

019. Obrotomierz służy do odczytu:

 1. wilgotności powietrza;
 2. temperatury wewnątrz kabiny;
 3. obrotów silnika.

 

020. Układ napędowy ma za zadanie:

 1. wzmocnić silnik;
 2. zmniejszyć spalanie;
 3. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych.

 

021. W klasycznym układzie napędowym:

 1. sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie;
 2. napędzane są koła przednie;
 3. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu, a napędzane są koła tylne.

 

022. Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą:

 1. wału napędowego;
 2. mechanizmu różnicowego;
 3. sprzęgła ciernego, tarczowego.

 

023. Dobór właściwego przełożenia jest związany:

 1. z ciężarem ładunku;
 2. ze zwalnianiem;
 3. z odpowiednim wykorzystaniem momentu obrotowego.

 

024. Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd?

 1. od mocy silnika;
 2. od rzeźby bieżnika opon;
 3. od wartości momentu obrotowego.

 

025. Czy duża elastyczność momentu obrotowego ma wpływ na zdolność pojazdu do przyspieszeń?

 1. nie ma wpływu;
 2. wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń;
 3. wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń.

 

026. Co to jest elastyczność silnika?

 1. stały wzrost momentu obrotowego przy wzroście prędkości obrotowej;
 2. spadek dawki paliwa przy stałym obciążeniu;
 3. tendencja do samoczynnego dostosowania się prędkości obrotowej silnika do obciążenia.

 

027.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach, prędkości przy zmianie biegów mogą być:

 1. wyższe;
 2. niższe;
 3. nie ma to znaczenia.

 

028. Jazda z małymi prędkościami, zwłaszcza na wysokich biegach, jest:

 1. właściwa dla silnika;
 2. szkodliwa dla silnika;
 3. zwiększa zużycie paliwa.

 

029. Podstawową funkcją mostu napędowego jest:

 1. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego;
 2. przejęcie części ciężaru samochodu;
 3. zmniejszenie obciążeń sprzęgła.

 

030. W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy:

 1. silnik i sprzęgło;
 2. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów;
 3. przekładnia główna i mechanizm różnicowy.

 

031. Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje:

 1. przy udziale kierującego;
 2. bez udziału kierującego;
 3. przez wciśnięcie pedału sprzęgła.

 

032. Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą:

 1. wciśnięcia pedału sprzęgła;
 2. przycisku na konsoli;
 3. elektronicznej jednostki sterującej.

 

033. Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje:

 1. przekładnia hydrokinetyczna;
 2. koło zamachowe;
 3. wał napędowy.

 

034. Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu:

 1. D lub 1;
 2. P lub D;
 3. P lub N.

 

035. Rodzaje napędów zależą od:

 1. usytuowania silnika oraz tego, do której osi jest doprowadzany napęd;
 2. momentu obrotowego wału;
 3. usytuowania skrzyni biegów.

 

036. Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje automatycznie:

 1. przez wciśnięcie sprzęgła;
 2. przez wciśnięcie pedału gazu;
 3. przy pomocy hamulca.

 

037. Odpowietrzanie układu paliwowego polega na:

 1. usunięciu powietrza z układu paliwowego;
 2. napowietrzaniu układu paliwowego;
 3. wymianie paliwa na nowe.

 

038. Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów:

 1. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania;
 2. nie sprawia problemów kierującemu;
 3. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu.

 
040. Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają:
 1. mocowanie ładunku;
 2. znoszenie kół na zakręcie;
 3. obroty silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów.

 

041. Skrzynia biegów służy do:

 1. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik, służącej do napędu pojazdu;
 2. zwiększenia zużycia paliwa;
 3. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu.

 

042. Większa liczba przełożeń powoduje:

 1. zmniejszenie komfortu jazdy;
 2. zwiększenie wykorzystania momentu obrotowego;
 3. utrudnia pracę kierowcy.

 

043. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów?

 1. zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu;
 2. przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy;
 3. przy każdej zmianie konfiguracji drogi.

 

044. Do czego służy dźwignia umieszczona w kabinie?

 1. do zmiany biegów (przełożeń miedzy silnikiem a kołami napędowymi);
 2. do regulacji położenia siedzenia kierowcy;
 3. do żadnego z powyższych.

042

045. Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem stromego wzniesienia?

 1. bieg, na którym można pokonać całe wzniesienie;
 2. profilaktycznie wybrać bieg niższy przed wzniesieniem;
 3. zmienić bieg podczas pokonywania wzniesienia.

 

046. Najefektywniejsze przyspieszenie osiągamy:

 1. gdy ruszamy z drugiego biegu;
 2. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów;
 3. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty.

 

047. Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa?

 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko zimą.

 

048. Normy EURO definiują minimalne wymagania w stosunku do:

 1. toksyczności spalin wydzielanych przez silnik pojazdu oraz skuteczności hamowania pojazdu;
 2. toksyczności spalin wydzielanych przez silnik pojazdu;
 3. wyłącznie hałasu wydzielanego przez pojazd.

 

049. W jakiej sytuacji, kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę charakterystykę silnika pod względem przebiegu momentu obrotowego?

 1. w każdej sytuacji ma to duże znaczenie;
 2. podczas zmniejszania prędkości;
 3. podczas planowania wyprzedzania.

 

050. Jaki czynnik może wpłynąć negatywnie na zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?

 1. nie zwracanie uwagi na przebieg momentu obrotowego;
 2. wyłącznie niesprawny układ pneumatyczny;
 3. żadna z powyższych odpowiedzi.

 

051. Czy charakterystyka silnika „elastycznego” ma wpływ na przyspieszenie?

 1. nie, przyspieszenie zależy od mocy silnika;
 2. tak, ale tylko w wysokich zakresach obrotów;
 3. tak, umożliwia sprawne przyspieszanie w szerokim zakresie obrotów.

 

052. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa?

 1. o tym, jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h;
 2. o wskaźniku dynamicznym pojazdu,
 3. o warunkach pracy silnika, w których pracuje on z najlepszą sprawnością.

 

053. Czy brak płynu AdBlue może wpływać na zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?

 1. tak;
 2. nie;
 3. nie, zbiornik może być uzupełniony wodą destylowaną.

 
054. Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc ?
 1. przy optymalnym zużyciu paliwa;
 2. przy optymalnej emisji spalin z silnika;
 3. przy maksymalnej użytkowej prędkości obrotowej.

 
055. Co kierowca powinien brać pod uwagę zamierzając włączyć wyższy bieg?
 1. głównie własne upodobania oraz własne doświadczenie w zakresie kierowania;
 2. przede wszystkim rodzaj drogi, po której ruch się odbywa;
 3. charakterystykę momentu obrotowego danego silnika.

 
056. Kiedy kierowca powinien zredukować bieg ?
 1. gdy prędkość obrotowa osiągnie wartość maksymalnej mocy;
 2. przy każdej zmianie prędkości pojazdu;
 3. w warunkach wynikających z charakterystyki ruchu drogowego.

 
057. Czy duże obciążenie pojazdu może mieć wpływ na drogę hamowania?
 1. nie ma wpływu, jeśli układ hamulcowy działa prawidłowo;
 2. może powodować wydłużenie drogi hamowania;
 3. powoduje skrócenie drogi hamowania.

 
058. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu masy pojazdu;
 2. ze zmniejszenia prędkości obrotowej silnika;
 3. ze zwiększenia prędkości pojazdu.

 
059. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. nie ma;
 2. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. powoduje zwiększenie zużycie paliwa.

 
060. Jaki wpływ na zużycie paliwa ma gwałtowne przyśpieszanie ?
 1. powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. nie ma żadnego.

 
061. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa ?
 1. z niewłaściwą techniką jazdy;
 2. z używaniem retardera na zjazdach;
 3. z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

 
062. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa ?
 1. niesprawność silnika;
 2. używanie reterdera na zjazdach;
 3. występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

 
063. Na czym polega korzystanie z obrotomierza ?
 1. na słuchaniu dźwięku silnika;
 2. na ciągłym porównywaniu wskazań obrotomierza i innych wskaźników;
 3. na obserwacji wskazań, gdy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem.

 
064. Z czym może być między innymi związane nadmierne zużycie paliwa?
 1. z niesprawnością układu wtryskowego;
 2. z używaniem retardera na zjazdach;
 3. z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.

 
065. Do czego zobowiązany jest kierowca, aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. do jazdy z niską prędkością;
 2. do reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu;
 3. do używania klimatyzacji kabiny kierowcy.

 
066. Czy duża elastyczność jednostki napędowej ma wpływ na zdolność pojazdu do przyśpieszeń?
 1. nie ma wpływu;
 2. wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyśpieszeń;
 3. wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyśpieszeń.

 
067. Czy większa liczba przełożeń w skrzyni biegów ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. nie ma żadnego wpływu;
 2. sprzyja zwiększaniu zużycia paliwa;
 3. sprzyja zmniejszaniu zużycia paliwa.

 
068. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności samochodu ciężarowego?
 1. równomierne rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej;
 2. przesunięcie ładunku do tylnej części przestrzeni ładunkowej;
 3. rozmieszczenie i rodzaj ładunku nie mają wpływu na stateczność pojazdu.

 
069. Najbardziej ekonomiczną jazdę pojazdem uzyskujemy, gdy strzałka obrotomierza jest w przedziale?
 1. czerwonym;
 2. zielonym;
 3. przed zakresem zielonym.

 
070. Hamowanie silnkiem polega:
 1. na redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła;
 2. na włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła;
 3. na stopniowym zmiejszaniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyśpieszenia.

 
071. Czujniki ABS na kołach służą do ?
 1. sprawdzenia czy koło jest zablokowane podczas hamowania;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. mierzenia grubości klocków hamulcowych.

 
072. Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od:
 1. natężenia zużycia paliwa, natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa;
 2. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zamiany jej na energię mechaniczną;
 3. spalania mieszanki paliwowo-powietrznej.

 
073. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu?
 1. niewielkie;
 2. żadne;
 3. znaczne.

 
074. Jakiego biegu powinien używać kierujący podczas jazdy ruchem jednostajnym?
 1. niskiego;
 2. wysokiego;
 3. dostosowanego do prędkości, sytuacji oraz warunków na drodze.

 
075. Czy obrotomierz to istotne urządzenie kontrolno-pomiarowe?
 1. nie - ma niewielkie zastosowanie praktyczne;
 2. tak, jeśli kierowca nie posiada dużego doświadczenia w kierowaniu pojazdem samochodowym;
 3. tak - bez względu na doświadczenie kierującego.

 
076. Jak nazywana jest zdolność jednostki napędowej do samoczynnego dostosowywania się prędkości do obciążenia?
 1. elastyczność;
 2. szybkobieżność;
 3. fading.

 
077. Do czego przydaje się między innymi charakterystyka eksploatacyjna jednostki napędowej?
 1. do pomiaru ilości chwilowego zużycia paliwa;
 2. do optymalnego doboru przełożenia skrzyni biegów;
 3. jeśli kierowca jest doświadczony, charakterystyka techniczna ma drugorzędne znaczenie.

 
078. Kiedy silnik spalinowy uzyskuje niskie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy?
 1. przy wartości mocy maksymalnej;
 2. przy wartości co najmniej 60% maksymalnej mocy;
 3. przy pracy z prędkością obrotową zbliżoną do najwyższego momentu obrotowego.

 
079. Jakie hamulce określa się mianem hamulców ciągłego działania?
 1. jedynie hamulce główne (robocze);
 2. jedynie hamulce pomocnicze (awaryjne);
 3. jedynie hamulce alternatywne (zwalniacze).

 
080. Do jakiej usterki może doprowadzić kontynuacja jazdy pojazdem wyposażonym w układ Selektywnej Redukcji Katalitycznej bez płynu AdBlue?
 1. jedynie do zmniejszenia mocy silnika;
 2. do usterki katalizatora SCR;
 3. awarii układu paliwowego.

 
081. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. tak, jednak nie jest to wielkość zauważalna;
 3. tak, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.

 
082. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyśpieszanie?
 1. nie ma żadnego;
 2. powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa.

 
083. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegu na wyższy?
 1. nie później niż po przekroczeniu 1400 obr/min;
 2. w zależności od charakterystyki momentu obrotowego silnika;
 3. przy każdej zmianie konfiguracji drogi.

 
084. Co to jest płyn AdBlue ?
 1. środek redukujący ilość szkodliwych cząstek spalin w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w technologię SCR;
 2. środek powodujący mniejsze zużycie paliwa;
 3. dodatek do płynu zimowego do spryskiwaczy.

 
085. Na jakim biegu powinno wjeżdżać się na wzniesienie?
 1. należy tak dobrać bieg, aby uzyskać odpowiedni moment obrotowy;
 2. najlepiej na II biegu;
 3. wyłącznie na biegu I.

 
086. Czy stosowanie osłon aerodynamicznych ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak, powoduje zmniejszenie zużycie paliwa;
 2. tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 3. nie ma wpływu.

 
087. Czy jest możliwe uzyskanie czystości spalin do normy EURO 5 bez wykorzystywania płynu AdBlue ?
 1. tak, na przykład przy pomocy układu recyrkulacji spalin;
 2. nie, niezbędny jest płyn AdBlue;
 3. nie, norma EURO 5 nie istnieje.

 
088. W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment obrotowy przypada na zakres obrotów pomiędzy:
 1. 1750 - 3000 obr/min;
 2. 2000 - 3250 obr/min;
 3. 1950 - 3500 obr/min.

 
089. Jakie skutki pociąga za sobą niedolanie płynu AdBlue?
 1. nie ma to żadnego znaczenia;
 2. powoduje wzrost ilości tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych o 30-70%;
 3. może spowodować zatarcie silnika.

 
090. Jakie powinny być wskazania obrotomierza przy ekonomicznej jeździe pojazdem z silnikiem Diesla?
 1. między 1700 a 2200 obr/min;
 2. między 1000 a 1500 obr/min;
 3. między 2500 a 3000 obr/min.

 
091. Czy wolno dolewać mieszanki uszlachetniającej do oleju napędowego?
 1. tak, ale tylko zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu;
 2. absolutnie jest to zabronione;
 3. tak w dowolnych proporcjach.

 
092. Czy podczas eksploatacji silnika spalinowego, kierowca powinien brać pod uwagę charakterystykę momentu obrotowego
 1. nie, ponieważ parametr ten dotyczy wyłącznie konstruktora silników spalinowych;
 2. nie, ponieważ parametr ten nie wpływa na sposób eksploatacji silnika oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 3. tak, parametr ten ma duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji silnika.

 
093. Czy do działania retardera hydrodynamicznego wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych ?
 1. tak, ale tylko w przypadku zwalniaczy posiadających własny obieg oleju;
 2. nie;
 3. tak, ale wyłącznie w przypadku retarderów posiadających wspólny obieg ze skrzynią biegów.

 
094. Do jakiego elementu kierowca powinien dopasować bieg ?
 1. do prędkości jazdy;
 2. tylko do warunków ruchu;
 3. przede wszystkim do sytuacji na drodze nie bacząc na prędkość jazdy.

 
095. Do czego między innymi przyczynia się zastosowanie turbosprężarki o tak zwanej zmiennej geometrii w silnikach nowoczesnych pojazdów?
 1. do eliminacji zjawiska "turbodziury";
 2. jedynie do zwiększania mocy silnika;
 3. jedynie do zmniejszania zużycia oleju napędowego.

 
096. Przy jakich zakresach prędkości obrotowej silnika osiągana jest wysoka moc hamulca silnikowego?
 1. przy wysokich;
 2. przy niskich;
 3. zawsze w zakresie maksymalnego momentu obrotowego.

 
097. Czy moc jednostki napędowej może mieć wpływ na zdolność pokonywania wzniesienia?
 1. nie, za to odpowiada wyłącznie moment obrotowy;
 2. tak;
 3. nie, za to odpowiada wyłącznie elastyczność silnika.

 
098. Czy gwałtowne hamowanie ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. może powodować zwiększenie zużycie paliwa;
 2. nie ma;
 3. powoduje zmniejszenie zużycie paliwa.

 
099. Co może mieć wpływ na zwiększenie zużycia paliwa :
 1. używanie zwalniacza na zjazdach;
 2. wczesna zmiana biegów podczas dynamicznego przyspieszania;
 3. korzystanie z zakresu wysokich wartości momentu obrotowego podczas dynamicznego przyspieszania.

 

100. Do czego służy dźwignia wskazana na fotografii?

 1. do regulacji prędkości pracy wycieraczek szyby przedniej,
 2. do aktywacji zwalniacza,
 3. wyłącznie do obsługi tempomatu.

100

101. Kiedy następuje niskie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy?

 1.  gdy silnik uzyskuje wartość mocy maksymalnej,
 2. gdy silnik uzyskuje co najmniej 60% wartości maksymalnej mocy,
  C. gdy silnik pracuje z prędkością obrotową zbliżoną do najwyższego momentu obrotowego.

 
102. Czy podczas eksploatacji silnika spalinowego, kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę charakterystykę momentu obrotowego?
 1. nie, ponieważ parametr ten dotyczy wyłącznie konstruktora silników spalinowych.
 2. nie, ponieważ parametr ten nie wpływa na sposób eksploatacji silnika.
 3. tak, parametr ten ma duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji silnika.

 

103. Kiedy pojazd samochodowy uzyskuje ekonomiczne zużycie paliwa?

 1. Przy jeździe z pełnym obciążeniem.
 2. Przy jeździe ze stałą prędkością bez obciążenia.
 3. Podczas dynamicznego przyspieszania, z pełnym wykorzystaniem parametrów jednostki napędowej.

 

104. Co może mieć wpływ na zwiększenie zużycia paliwa?

 1. Używanie zwalniacza na zjazdach.
 2. Wczesna zmiana biegów podczas dynamicznego przyspieszania.
 3. Korzystanie z zakresu wysokich wartości momentu obrotowego podczas dynamicznego przyspieszania.

 
105. Do czego wykorzystywać się powinno między innymi wskazania obrotomierza?
 1. Do ciągłej kontroli prędkości obrotowej podczas jazdy ruchem jednostajnym.
 2. Przede wszystkim do kontroli optymalnych obrotów podczas przyspieszania.
 3. Przede wszystkim do analizy wartości prędkości obrotowej przy redukcji biegów.

 
106.Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. Wzrostu masy pojazdu.
 2. Wzrostu prędkości obrotowej silnika.
 3. Zmniejszenia prędkości pojazdu.

 
107. Do czego zobowiązany jest kierowca, aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. Do jazdy z niską prędkością.
 2. Do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach,
 3. Do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu.

 
108. Do czego zobowiązany jest kierowca, aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. Korzystania wyłącznie z niskich prędkości obrotowych silnika.
 2. Reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu.
 3. Przede wszystkim unikania używania klimatyzacji kabiny kierowcy.

 
109.Na co ma przede wszystkim wpływ charakterystyka momentu obrotowego?
 1. Na wartość prędkości maksymalnej możliwej do uzyskania przez pojazd.
 2. Na zdolność pojazdu do przyspieszeń w określonym zakresie prędkości obrotowej silnika.
 3. Na ładowność pojazdu.

 
110. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa?
 1. O warunkach pracy silnika, w których pracuje on z najlepszą sprawnością.
 2. O wskaźniku dynamicznym pojazdu.
 3. O zużyciu paliwa przy stałej prędkości jazdy.

 
111. Czy większa liczba przełożeń w skrzyni biegów ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. Nie ma żadnego wpływu.
 2. Zawsze sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa.
 3. Może mieć taki wpływ.

 

112. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność samochodu ciężarowego do przyspieszeń?

 1. Powoduje zmniejszenie zdolności samochodu ciężarowego do przyspieszeń.
 2. Powoduje zwiększenie zdolności samochodu ciężarowego do przyspieszeń.
 3. Ma taki wpływ, ale tylko na drogach górskich.

 
113. Na co może mieć wpływ zwiększenie obciążenia samochodu ciężarowego?
 1. Nie ma wpływu na nic, jeśli ładunek jest prawidłowo rozmieszczony i zabezpieczony.
 2. Powoduj e zmniejszenie zbycia paliwa, jeśli ładunek umieszczony jest nad osią napędową.
 3. Może spowodować zmianę zachowania pojazdu.

 
114. Czy znaczne obciążenie samochodu ciężarowego może mieć wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu ciężarowego?
 1. Nie ma wpływu, jeśli układ hamulcowy działa prawidłowo.
 2. Może powodować wydłużenie drogi zatrzymania.
 3. Nie, poniewż nowoczesny pneumatyczny układ hamulcowy sterowany elektronicznie zatrzymuje pojazd na takim samym odcinku - niezależnie od obciążenia.

 
115. Czy częste silniejsze hamowanie ma wpływ na eksploatacyjne zużycie paliwa?
 1. Może powodować istotne zwiększenie zużycia paliwa.
 2. Nie ma wpływu.
 3. Powoduje istotne zmniejszenie zużycia paliwa oraz popraw sprawności pneumatycznego układu hamulcowego.

 
116. Czy gwałtowne hamowanie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy samochodem ciężarowym?
 1. Tak, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu przewożonego ładunku.
 2. Nie, ponieważ kierowca hamuje gwałtownie wyłącznie w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.
 3. Nie ma żadnego wpływu.

 

117. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny układ hamulcowy zapobiega zawsze poślizgowi samochodu ciężarowego, naczepy lub przyczepy?

 1. Nie, układ ten kontroluje stabilność zestawu podczas hamowania
 2. Tak - układ ten odpowiedzialny jest za stabilność zestawu podczas hamowania, a także zapobiega poślizgowi,
 3. Tak, z wyjątkiem jazdy na nawierzchniach pokrytych warstwą lodu.

 
118. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu kół jedynie jednej osi, ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. Tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa.
 2. Tak, jednak nie jest to wielkość zauważalna.
 3. Tak, o ile spadek ciśnienia wystąpił na osi posiadającej ogumienie bliźniacze.

 
119. Jak uzyskać korzystne zużycie paliwa podczas jazdy ze stałą prędkością w terenie górskim?
 1. Używać przez cały czas tempomatu.
 2. Hamować wyłącznie przy pomocy zwalniaczy przy zjeździe ze wzniesienia.
 3. Właściwie dobrać przełożenie skrzyni biegów w stosunku do prędkości oraz optymalnie wykorzystywać układ utrzymania stałej prędkości podczas zjazdu.

 

120. Czy konfiguracja drogi (płaski teren, niewielka ilość łuków) ma wpływ na zużycie paliwa?

 1. Nie ma wpływu - zużycie zależy od stylu jazdy i parametrów silnika.
 2. Może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa.
 3. Może spowodować zwiększenie zużycia paliwa niezależnie od techniki jazdy.

 
121. Kiedy następuje optymalne zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?
 1. Gdy obroty silnika oscylują pomiędzy wartościami 800 - 1000 obr./min. podczas przyspieszania.
 2. Gdy wskaźnik prędkości obrotowej znajduje się w zielonym polu podczas przyspieszania.
 3. Gdy używa się podczas przyspieszania wysokich obrotów silnika.

 

122. Jaki parametr ma znaczenie podczas podjazdu samochodu ciężarowego pod górę?

 1. Wysoki moment obrotowy,
 2. Wysoka maksymalna prędkość uzyskana zawczasu,
 3. Jednostkowe zużycie paliwa.

 

123. Kiedy kierowca kierujący samochodem ciężarowym, powinien zmienić bieg na wyższy lub niższy?

 1. Biegi należy zmieniać jak najczęściej bez względu na sytuację.
 2. Biegi należy zmieniać jak najrzadziej.
 3. Optymalna zmiana biegów wynika zawsze z prędkości jazdy, obciążenia pojazdu i warunków drogowych.

 

124. Jaka jest optymalna prędkość obrotowa silnika, jaką należy utrzymywać kierując samochodem ciężarowym po autostradzie?

 1. Zawsze pomiędzy 800 - 1000 obr/min.
 2. Nie mniejsza niż 1300-1800 obr/min.
 3. Możliwie niska przy jeździe ze stałą prędkością na możliwie wysokim biegu.

 
125. Kiedy w samochodzie ciężarowym z przyczepą uzyskuje się najmniejsze zużycie paliwa?
 1. Przy j eździe dynamicznej, z pełnym wykorzystaniem parametrów silnika.
 2. Przy jeździe pod górę z pełnym obciążeniem.
 3. Podczas poruszania się ze stała prędkością

 
126. Czy bardzo wczesna zmiana biegów przy niskich zakresach prędkości obrotowych podczas przyspieszania samochodem ciężarowym z ładunkiem jest prawidłowa?
 1. Tak, ponieważ w ten sposób uzyskuje się niskie spalanie.
 2. Nie. ponieważ taki sposób jazdy nie pozwala wykorzystać optymalnych zakresów pracy jednostki napędowej.
 3. Tak, ponieważ właśnie na tym polega jazda w stylu „eco”.

 

127. Czym jest system ESP w samochodzie ciężarowym?

 1. Układem stabilizacji toru ruchu pojazdu.
 2. Układem kontroli trakcji.
 3. Układem elektronicznej synchronizacji pneumatycznego układu hamulcowego.

 
128. O czym informuje kierowcę samochodu ciężarowego zielone pole zaznaczone na obrotomierzu?
 1. O tym, że podczas jazdy ruchem jednostajnym (ze stałą prędkością), wskazówka obrotomierza powinna zawsze znajdować się na tym polu.
 2. O tym, że wskazówka obrotomierza nie może w żadnym wypadku wykraczać poza ten obszar podczas przyspieszania.
 3. O optymalnym zakresie pracy jednostki napędowej przede wszystkim podczas przyspieszania.

 

129. Czy z perspektywy zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, korzystniejsza jest bardzo wczesna czy nieco późniejsza zmiana biegu na wyższy?

 1. Nieco późniejsza.
 2. Bardzo wczesna.
 3. Opisana czynność w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 
130. Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
 1. Do doboru optymalnych obrotów dla pracy hamulca silnikowego.
 2. Do kontroli, aby podczas przyspieszania samochodem ciężarowym nie przekraczać prędkości 1300 obr./min.
 3. Jest to zbędne urządzenie dla doświadczonego kierowcy.

 

131. Co oznacza pole barwy zielonej zaznaczone na obrotomierzu samochodu ciężarowego?

 1. Zakres optymalnej pracy hamulca silnikowego
 2. Zakres optymalnej mocy silnika
 3. Zakres optymalnej prędkości obrotowej do przyspieszania

 

132.Co oznacza pole barwy zielonej zaznaczone na obrotomierzu samochodu ciężarowego?

 1. Optymalny zakres obrotów do przyspieszania.
 2. Optymalny zakres pracy silnika zarówno podczas przyspieszania jak i jazdy ze stała prędkością.
 3. Zakres optymalnej mocy silnika.

 

133. Co oznacza pole barwy niebieskiej zaznaczone na obrotomierzu u niektórych producentów samochodów ciężarowych?

 1. Pole najwyższej efektywności (pełnej mocy) hamulca silnikowego.
 2. Pole nieekonomicznej pracy silnika.
 3. Pole optymalnej pracy turbosprężarki o zmiennej geometrii.

 
134. Do czego służy przycisk umieszczony na dźwigni zmiany biegów (z boku) na fotografii?
 1. Jest to przycisk wyboru trybu pracy skrzyni biegów - pomiędzy trybem dynamicznym i ekonomicznym.
 2. Jest to przycisk preselekcji skrzyni biegów.
 3. Jest to przycisk aktywacji trybu manewrowego.

134