1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.


001. Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika ?
 1. rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach;
 2. rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach;
 3. rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika.
 

002. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego?
 1. optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliw;
 2. zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika;
 3. prędkości maksymalnej pojazdu.
002

003. O czym informuje charakterystyka mocy silnika?
 1. możliwości holowania innego pojazdu;
 2. zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania;
 3. możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie.
 

004. Jaką należy utrzymywać prędkość obrotową jadąc pojazdem ze stałą prędkością?
 1. 400 -1200 obr./min;
 2. 1300 -1700 obr./min;
 3. według instrukcji obsługi pojazdu.
 

005. Silnik działa najefektywniej w zakresie:
 1. wysokich obrotów;
 2. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego, a wartością obrotów mocy maksymalnej;
 3. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym.
 

006. Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga:
 1. w górnym zakresie pracy obrotomierza;
 2. już od 1500 obr./min.;
 3. w całym zakresie pracy obrotomierza.
 

007. Wraz ze wzrostem prędkości silnika:
 1. rośnie zużycie skrzyni biegów;
 2. maleje moment obrotowy;
 3. rośnie moment obrotowy.
 

008. W jaki sposób należy poruszyć dźwigną zmiany biegów, aby włączyć bieg wsteczny (na podstawie pokazanego schematu)?
 1. w prawo i do góry;
 2. w prawo i na dół;
 3. w lewo i do góry.
Grafika test D podst. 008

009. Jeżeli moc pozostaje taka sama, a prędkość obrotowa na wyjściu maleje, wtedy:
 1. skrzynia biegów zużywa się szybciej;
 2. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg;
 3. wytwarzany moment obrotowy rośnie.
 

010. Moc ciągła to:
 1. maksymalna moc, jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie);
 2. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu;
 3. moc zmierzona na końcówce wału korbowego.
 

011. Moc uzyskana na kołach jest:
 1. maksymalnym momentem obrotowym;
 2. elementem przeniesienia napędu;
 3. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowego.
 

012. Moc maksymalną można zmierzyć:
 1. na końcówce wału korbowego;
 2. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej, dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa;
 3. w trakcie jazdy, odczytując wskazania obrotomierza.
 

013. Najefektywniejsze przyspieszenie osiągamy, kiedy:
 1. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty;
 2. ruszamy z drugiego biegu;
 3. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów.
 

014. W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika?
 1. podjazd pod górę;
 2. jazda ze stałą prędkością;
 3. zjazd ze wzniesienia.
 

015. Poziom oleju w silniku sprawdzamy za pomocą:
 1. miarki oleju;
 2. czujnika ciśnienia oleju;
 3. poziomu oleju napędowego.
 

016. Zawór spustowy w zbiorniku powietrza służy do:
 1. do spuszczenia kondensatu ze zbiornika;
 2. do regulacji ciśnienia w zbiorniku;
 3. jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego.
 

017. Do zbiornika przedstawionego na rysunku należy wlać:
 1. paliwo - olej napędowy;
 2. paliwo – benzynę bezołowiową;
 3. płyn chłodzący.
017

018. Zadaniem obrotomierza jest:
 1. sterowanie momentem obrotowym;
 2. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego;
 3. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania.
 

019. Obrotomierz służy do odczytu:
 1. wilgotności powietrza;
 2. temperatury wewnątrz kabiny;
 3. obrotów silnika.
 

020. Układ napędowy ma za zadanie:
 1. wzmocnić silnik;
 2. zmniejszyć spalanie;
 3. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych.
 

021. W klasycznym układzie napędowym:
 1. sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie;
 2. napędzane są koła przednie;
 3. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu, a napędzane są koła tylne.
 

022. Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą:
 1. wału napędowego;
 2. mechanizmu różnicowego;
 3. sprzęgła ciernego, tarczowego.
 

023. Dobór właściwego przełożenia jest związany:
 1. z liczbą osób w autobusie;
 2. ze zwalnianiem;
 3. z odpowiednim wykorzystaniem momentu obrotowego.
 

024. Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd ?

 

 1. od mocy silnika;
 2. od rzeźby bieżnika opon;
 3. od wartości momentu obrotowego.
 

025. Czy duża elastyczność momentu obrotowego ma wpływ na zdolność pojazdu do przyspieszeń?
 1. nie ma wpływu;
 2. wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń;
 3. wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń.
 

026. Co to jest elastyczność silnika?
 1. stały wzrost momentu obrotowego przy wzroście prędkości obrotowej;
 2. spadek dawki paliwa przy stałym obciążeniu;
 3. tendencja do samoczynnego dostosowania się prędkości obrotowej silnika do obciążenia.
 

027.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach, prędkości przy zmianie biegów mogą być:
 1. wyższe;
 2. niższe;
 3. nie ma to znaczenia.
 

028. Jazda z małymi prędkościami, zwłaszcza na wysokich biegach, jest:
 1. właściwa dla silnika;
 2. szkodliwa dla silnika;
 3. zwiększa zużycie paliwa.
 

029. Podstawową funkcją mostu napędowego jest:
 1. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego;
 2. przejęcie części ciężaru samochodu;
 3. zmniejszenie obciążeń sprzęgła.
 

030. W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy:
 1. silnik i sprzęgło;
 2. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów;
 3. przekładnia główna i mechanizm różnicowy.
 

031. Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje:
 1. przy udziale kierującego;
 2. bez udziału kierującego;
 3. przez wciśnięcie pedału sprzęgła.
 

032. Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą:
 1. wciśnięcia pedału sprzęgła;
 2. przycisku na konsoli;
 3. elektronicznej jednostki sterującej.
 

033. Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje:
 1. przekładnia hydrokinetyczna;
 2. koło zamachowe;
 3. wał napędowy.
 

034. Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu:
 1. D lub 1;
 2. P lub D;
 3. P lub N.
 

035. Rodzaje napędów zależą od:
 1. usytuowania silnika oraz tego, do której osi jest doprowadzany napęd;
 2. momentu obrotowego wału;
 3. usytuowania skrzyni biegów.
 

036. Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje automatycznie:
 1. przez wciśnięcie sprzęgła;
 2. przez wciśnięcie pedału gazu;
 3. przy pomocy hamulca.
 

037. Odpowietrzanie układu paliwowego polega na:
 1. usunięciu powietrza z układu paliwowego;
 2. napowietrzaniu układu paliwowego;
 3. wymianie paliwa na nowe.
 

038. Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów:
 1. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania;
 2. nie sprawia problemów kierującemu;
 3. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu.
 

039. Jeżeli moc pozostaje taka sama, a prędkość obrotowa na wyjściu maleje, wtedy:
 1. skrzynia biegów zużywa się szybciej;
 2. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg;
 3. wytwarzany moment obrotowy rośnie.
 

040. Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają:
 1. mocowanie ładunku;
 2. znoszenie kół na zakręcie;
 3. obroty silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów.
 

041. Skrzynia biegów służy do:
 1. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik, służącej do napędu pojazdu;
 2. zwiększenia zużycia paliwa;
 3. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu.
 

042. Większa liczba przełożeń powoduje:
 1. zmniejszenie komfortu jazdy pasażerów;
 2. zwiększenie wykorzystania momentu obrotowego;
 3. utrudnia pracę kierowcy.
 

043. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów?
 1. zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu;
 2. przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy;
 3. przy każdej zmianie konfiguracji drogi.
 

044. Do czego służy dźwignia umieszczona w kabinie?
 1. do zmiany biegów (przełożeń miedzy silnikiem a kołami napędowymi);
 2. do regulacji położenia siedzenia kierowcy;
 3. do żadnego z powyższych.
042

045. Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem stromego wzniesienia?
 1. bieg, na którym można pokonać całe wzniesienie;
 2. profilaktycznie wybrać bieg niższy przed wzniesieniem;
 3. zmienić bieg podczas pokonywania wzniesienia.
 

046. Najefektywniejsze przyspieszenie osiągamy:
 1. gdy ruszamy z drugiego biegu;
 2. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów;
 3. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty.
 

047. Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko zimą.
 

048. Normy EURO definiują minimalne wymagania w stosunku do:
 1. toksyczności spalin wydzielanych przez silnik pojazdu oraz skuteczności hamowania pojazdu;
 2. toksyczności spalin wydzielanych przez silnik pojazdu;
 3. wyłącznie hałasu wydzielanego przez pojazd.
 

049. W jakiej sytuacji, kierowca autobusu powinien brać pod uwagę charakterystykę silnika pod względem przebiegu momentu obrotowego?
 1. w każdej sytuacji ma to duże znaczenie;
 2. podczas zmniejszania prędkości;
 3. podczas planowania wyprzedzania.
 

050. Jaki czynnik może wpłynąć negatywnie na zużycie paliwa w autobusie?
 1. nie zwracanie uwagi na przebieg momentu obrotowego;
 2. wyłącznie niesprawny układ pneumatyczny;
 3. żadna z powyższych odpowiedzi.
 

051. Czy charakterystyka silnika „elastycznego” ma wpływ na przyspieszenie?
 1. nie, przyspieszenie zależy od mocy silnika;
 2. tak, ale tylko w wysokich zakresach obrotów;
 3. tak, umożliwia sprawne przyspieszanie w szerokim zakresie obrotów.
 

052. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa?
 1. o tym, jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h;
 2. o wskaźniku dynamicznym pojazdu,
 3. o warunkach pracy silnika, w których pracuje on z najlepszą sprawnością.
 

052. Czy brak płynu AdBlue może wpływać na zużycie paliwa w autobusie?
 1. tak;
 2. nie;
 3. nie, zbiornik może być uzupełniony wodą destylowaną.
 

053. Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc?
 1. przy optymalnej emisji spalin;
 2. przy optymalnym zużyciu paliwa;
 3. przy maksymalnej użytkowej prędkości obrotowej.
 

054. Kiedy kierowca powinien zredukować bieg?
 1. przy każdej zmianie prędkości pojazdu;
 2. w warunkach wynikających z charakterystyki ruchu drogowego;
 3. gdy prędkość obrotowa osiągnie wartość maksymalnej mocy.
 

055. Najbardziej ekonomiczną jazdę pojazdem uzyskujemy, gdy strzałka obrotomierza jest w przedziale:
 1. czerwonym;
 2. przed zakresem zielonym;
 3. zielonym.
 

056. Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają:
 1. obroty silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów;
 2. znoszenie kół na zakrętach;
 3. mocowanie ładunku.
 

057. Na czym polega korzystanie z obrotomierza?
 1. na ciągłym porównywaniu wskazań obrotomierza i innych wskaźników;
 2. na słuchaniu dźwięków silnika;
 3. na obserwacji wskazań gdy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem.
 

058. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach;
 2. do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu;
 3. do jazdy z niską prędkością.
 

059. Kiedy pojazd uzyskuje ekonomiczne zużycie paliwa?
 1. przy jeździe ze stałą prędkością bez obciążenia;
 2. podczas dynamicznego przyspieszania z pełnym wykorzystaniem parametrów silnika;
 3. przy jeździe z pełnym obciążeniem.
 

060. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa?
 1. używanie retardera na zjazdach;
 2. niesprawność silnika;
 3. występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.
 

061. W jaki sposób większa ilość przełożeń w skrzyni biegów wpływa na zużycie paliwa?
 1. sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa;
 2. sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa;
 3. nie ma żadnego wpływu.
 

062. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
 1. do jazdy z niską prędkością;
 2. do reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu;
 3. do używania klimatyzacji kabiny kierowcy.
 

063. Czy konfiguracja drogi (wzniesienia, zakręty) ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. nie ma wpływu;
 2. powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 3. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, jeśli kierowca będzie często wykonywał zmianę przełożeń skrzyni biegów.
 

064. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyspieszanie?
 1. powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 2. powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. nie ma żadnego.
 

065. Jaki wpływ na zużycie paliwa ma gwałtowne przyspieszanie?
 1. nie ma wpływu;
 2. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. powoduje zwiększenie zużycia paliwa.
 

066. Na jaki zakres obrotów przypada maksymalny moment obrotowy w turbodoładowanych silnikach Diesla?
 1. 2000-3250 obr/min;
 2. 1950-3500 obr/min;
 3. 1750-3000 obr/min.
 

067. Czy na zużycie paliwa ma wpływ gwałtowne hamowanie?
 1. nie ma;
 2. może powodować zwiększenie zużycia paliwa;
 3. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.
 

068. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 2. tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 3. tak, jednak nie jest to wielkość zauważalna.
 

069. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu prędkości obrotowej silnika;
 2. ze wzrostu masy pojazdu;
 3. ze zmniejszenia prędkości pojazdu.
 

070. Co jest powodem wzrostu hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. wzrost masy pojazdu;
 2. zwiększenie prędkości pojazdu;
 3. zmniejszenie prędkości obrotowej silnika.
 

071. Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od:
 1. spalania mieszanki paliwowo-powietrznej;
 2. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem, potrzebnej do jej zamiany na energię mechaniczną;
 3. natężenia zużycia paliwa, natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa.
 

072. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność do przyspieszeń?
 1. powoduje zmniejszenie zdolności do przyspieszeń;
 2. nie ma wpływu;
 3. powoduje zwiększenie zdolności do przyspieszeń.
 

073. Czy na zużycie paliwa ma wpływ konfiguracja drogi (płaski teren, niewielka ilość zakrętów)?
 1. powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. może przyczyniać się do zmniejszenia zużycia paliwa;
 3. nie ma wpływu - zużycie zależy od stylu jazdy i parametrów silnika.
 

074. Czy na bezpieczeństwo jazdy ma wpływ gwałtowne hamowanie?
 1. nie, ponieważ kierowca hamuje gwałtownie wyłącznie w razie zaistnienia niebezpieczeństwa;
 2. tak, ponieważ to może zagrażać bezpieczeństwu;
 3. nie ma żadnego wpływu.
 

075. Czy podczas eksploatacji silnika spalinowego, kierowca powinien brać pod uwagę charakterystykę momentu obrotowego?
 1. nie, ponieważ parametr ten nie wpływa na sposób eksploatacji silnika oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 2. nie, ponieważ parametr ten dotyczy wyłącznie konstruktora silników spalinowych;
 3. tak, parametr ten ma duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji silnika.
 

076. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa?
 1. z używaniem retardera na zjazdach;
 2. z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego;
 3. z niewłaściwą techniką jazdy.
 

077. Co może mieć wpływ na zwiększenie zużycia paliwa?
 1. korzystanie z zakresu wysokich wartości momentu obrotowego podczas dynamicznego przyspieszania;
 2. wczesna zmiana biegów podczas dynamicznego przyspieszania;
 3. używanie zwalniacza na zjazdach.
 

078. Czy duże obciążenie pojazdu może mieć wpływ na drogę hamowania?
 1. może powodować wydłużenie drogi zatrzymania;
 2. powoduje skrócenie drogi hamowania;
 3. nie ma wpływu, jeśli układ hamulcowy działa prawidłowo.
 

079. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. nie ma wpływu.
 

080. Czujniki ABS na kołach służą do :
 1. mierzenia grubości klocków hamulcowych;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. sprawdzenia czy koło jest zablokowane podczas hamowania.
 

081. Czy moc jednostki napędowej może mieć wpływ na zdolność pokonywania wzniesień?
 1. nie, za to odpowiada wyłącznie elastyczność silnika;
 2. nie, za to odpowiada wyłącznie moment obrotowy;
 3. tak.
 

082. Czy brak osłon aerodynamicznych ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak, ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. tak, ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. nie ma żadnego wpływu.
 

083. Z czym może być między innymi związane nadmierne zużycie paliwa?
 1. z niesprawnością układu wtryskowego;
 2. z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego;
 3. z używaniem retardera na zjazdach.
 

084. Jak nazywana jest zdolność jednostki napędowej do samoczynnego dostosowywania się prędkości obrotowej do obciążenia?
 1. szybkobieżność;
 2. elastyczność;
 3. fading.
 

085. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu?
 1. żadne;
 2. niewielkie;
 3. znaczne.
 

086. Czy na zużycie paliwa ma wpływ stosowanie osłon aerodynamicznych?
 1. nie ma wpływu;
 2. tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 3. tak, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.
 

087. Na nadmierne zużycie paliwa wpływa:
 1. używanie zwalniacza na zjazdach;
 2. przeciążanie silnika podczas dynamicznego przyspieszania poprzez zbyt wczesną zmianę biegów;
 3. wyposażenie pojazdu w blokadę mechanizmu kierowniczego.
 

088. Do czego, między innymi, przyczynia się stosowanie turbosprężarki o tzw. zmiennej geometrii w silnikach nowoczesnych pojazdów?
 1. wyłącznie do zmniejszenia zużycia oleju napędowego;
 2. wyłącznie do zwiększenia mocy silnika;
 3. do eliminacji zjawiska "turbodziury".
 

089. Jakie powinny być wskazania obrotomierza przy ekonomicznej jeździe pojazdem z silnikiem turbo diesla?
 1. od 2500 do 3000 obr/min;
 2. od 1700 do 2200 obr/min;
 3. od 1000 do 1500 obr/min.
 

090. Do jakich celów może być wykorzystany obrotomierz?
 1. jest to urządzenie, bez którego doświadczony kierowca poradzi sobie bez problemu;
 2. do doboru optymalnych obrotów dla pracy hamulca silnikowego;
 3. do kontroli, aby podczas przyspieszania autobusem nie przekraczać prędkości 1300 obr/min.
 

091. Czy wczesna zmiana biegów przy niskich zakresach prędkości obrotowych, podczas dynamicznego przyspieszania autobusem z dużym obciążeniem pasażerami oraz bagażem jest prawidłowa?
 1. tak, ponieważ w ten sposób uzyskuje się niskie spalanie;
 2. nie, ponieważ taki sposób jazdy nie pozwala wykorzystać optymalnych zakresów pracy jednostki napędowej;
 3. tak, właśnie na tym polega jazda w stylu "eco".
 

092. Co to jest płyn AdBlue ?
 1. środek powodujący mniejsze zużycie paliwa;
 2. środek redukujący ilość szkodliwych cząstek spalin w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w SCR.
 3. dodatek do zimowego płynu do spryskiwaczy.
 

093. Czy do działania retardera hydrodynamicznego wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych?
 1. nie,
 2. tak, ale wyłącznie dla retarderów posiadających wspólny obieg oleju ze skrzynią biegów;
 3. tak, ale tylko dla zwalniaczy posiadających własny obieg oleju.
 

094. Jakie skutki pociąga za sobą niedolanie płynu AdBlue?
 1. powoduje wzrost ilości tlenków azotu w spalinach pojazdu o 30-70%;
 2. może spowodować zatarcie silnika;
 3. nie ma to żadnego znaczenia.
 

095. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny układ hamulcowy zapobiega zawsze poślizgowi autobusu o dwóch osiach lub autobusu przegubowego?
 1. tak, układ ten jest odpowiedzialny za stabilność autobusu podczas hamowania, a także zapobiega poślizgowi;
 2. tak, z wyjątkiem jazdy na nawierzchniach pokrytych warstwą lodu;
 3. nie, układ ten kontroluje stabilność autobusu podczas hamowania.
 

096. Do jakiej usterki może doprowadzić kontynuacja jazdy pojazdem wyposażonym w układ Selektywnej Redukcji Katalitycznej bez płynu AdBlue?
 1. do awarii układu paliwowego;
 2. do usterki katalizatora SCR;
 3. jedynie do zmniejszenia mocy silnika.
 

097. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegu na wyższy?
 1. przy każdej zmianie konfiguracji drogi;
 2. nie później niż po przekroczeniu 1400 obr/min;
 3. w zależności od charakterystyki momentu obrotowego silnika.
 

098. Jakie hamulce określane są jako hamulce ciągłego działania?
 1. jedynie hamulce alternatywne (zwalniacze);
 2. jedynie hamulce główne (robocze);
 3. jedynie hamulce pomocnicze (awaryjne).
 

099. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma usytuowanie pasażerów z tyłu, a bagażu z przodu autobusu?
 1. wpływa na zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 2. wpływa na zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. nie ma żadnego wpływu.
 

100. Czy usytuowanie pasażerów po jednej, a bagażu po drugiej stronie autobusu ma wpływ na bezpieczeństwo?
 1. nie ma wpływu;
 2. powoduje wzrost stabilności podczas poruszania się po łuku drogi;
 3. może powodować utrudnienie w kierowaniu pojazdem podczas jazdy po łuku drogi.
 

101. Między innymi do czego przydaje się charakterystyka eksploatacyjna jednostki napędowej?
 1. do optymalnego doboru przełożenia skrzyni biegów;
 2. do pomiaru ilości chwilowego zużycia paliwa;
 3. ma drugorzędne znaczenie dla doświadczonego kierowcy.
 

102. Czy moc jednostki napędowej, może mieć wpływ na zdolność pokonywania przez pojazd wzniesień?
 1. nie, za to odpowiada jedynie elastyczność silnika;
 2. nie, za to odpowiada jedynie moment obrotowy;
 3. tak.
 

103. Przy jakich zakresach prędkości obrotowej silnika osiągana jest wysoka moc hamulca silnikowego?
 1. zawsze w zakresie maksymalnego momentu obrotowego;
 2. przy wysokich;
 3. przy niskich.

 

104. Czy wolno dolewać mieszanki uszlachetniającej do oleju napędowego?
 1. absolutnie nie, jest to zabronione;
 2. tak, w dowolnych proporcjach;
 3. tak, ale tylko zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu.
 

105. Czy jest możliwe uzyskanie czystości spalin do normy EURO 5 bez wykorzystania płynu AdBlue?
 1. nie, niezbędny jest płyn AdBlue;
 2. tak, np. przy pomocy układu recyrkulacji spalin;
 3. nie, norma EURO 5 nie istnieje.
 

106. Czy obrotomierz to istotne urządzenie kontrolno-pomiarowe?
 1. tak, jeśli kierowca nie posiada dużego doświadczenia;
 2. tak, bez względu na doświadczenie kierującego;
 3. nie, ma minimalne zastosowanie praktyczne.
 

107. Do jakiego elementu kierowca powinien dopasować bieg?
 1. przede wszystkim do sytuacji na drodze, nie bacząc na prędkość jazdy;
 2. do prędkości jazdy;
 3. tylko do warunków ruchu.
 

108. Jakiego biegu powinien używać kierowca podczas jazdy ruchem jednostajnym?
 1. wysokiego;
 2. niskiego;
 3. odpowiedniego do prędkości i warunków drogowych.
 

109. O czym informuje zielone pole na obrotomierzu?
 1. o tym, że wskazówka obrotomierz podczas wyprzedzania nie może wykraczać poza ten obszar;
 2. o tym, że podczas przyspieszania pojazdem jest to optymalny zakres pracy jednostki napędowej;
 3. o tym, że wskazówka powinna zawsze znajdować się w tym zakresie, podczas jazdy ruchem jednostajnym (ze stałą prędkością).
 

110. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności autobusu?
 1. umieszczenie bagaży po jednej, a pasażerów po drugiej stronie autobusu;
 2. umieszczenie bagażu w lukach i ulokowanie pasażerów na przeznaczonych do tego miejscach;
 3. rozmieszczenie bagażu i pasażerów nie wpływa na stateczność pojazdu.
 

111. Do czego służy przycisk umieszczony na dźwigni zmiany biegów (na zdjęciu obok)?
 1. jest to przycisk aktywacji tzw. trybu manewrowego;
 2. jest to przycisk wyboru trybu pracy skrzyni biegów (pomiędzy trybem dynamicznym i ekonomicznym);
 3. jest to przycisk preselekcji skrzyni biegów.
111

112. Czy dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym korzystniejsza jest bardzo wczesna czy nieco późniejsza zmiana biegu na wyższy?
 1. bardzo wczesna;
 2. nieco późniejsza;
 3. nie ma to żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.