1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
                                                                                                
001. Hamowanie jest:
 1. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną;
 2. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną;
 3. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną.

1.2 001
002. Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się:
 1. wcześniej i łagodnie;
 2. wcześniej i gwałtownie;
 3. wcześniej i bardzo gwałtownie.

 
003. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania?
 1. zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych;
 2. zmniejszenie zużycia opon;
 3. nie przeciążenie układu mocowania ładunku.

 
004. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze, klocki);
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.

 
005. Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to:
 1. sprężarka, zbiorniki powietrza, układ sterujący, układ przenoszenia (przewody, zawory pośrednie, siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego, tarczowego);
 2. pompa wody, chłodnica, termostat, przewody;
 3. filtr powietrza, przepływomierz powietrza, kolektor ssący.

1.2 005
006. Robocze części hamulca postojowego pojazdu, wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający, pozostają w pozycji zahamowania za pomocą:
 1. sprężonego powietrza;
 2. wyłącznie mechanicznego urządzenia;
 3. płynu hamulcowego pod ciśnieniem.

 
007. Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do:
 1. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu;
 2. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym;
 3. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego.

 
008. Serwomechanizm służy do:
 1. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę;
 2. przeniesienia napędu do tylnej osi;
 3. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym.

 
009. Siłownik membranowy hamulcowy służy do:
 1. oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 2. skrętu kołami tylnymi;
 3. amortyzowania zawieszenia pneumatycznego.

1.2 009
010. Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to:
 1. opony;
 2. kierujący;
 3. rozmieszczenie ładunku.

 
011. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu?
 1. stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika;
 2. wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika;
 3. najniższego możliwego.

 
012. O czym informuje ten znak ?
 1. konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd;
 2. ten znak nie dotyczy kierowców autobusów;
 3. niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym.

1.2 012
013. Hamowanie silnikiem polega:
 1. redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła;
 2. włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła;
 3. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia.

 
014. Hamowanie silnikiem powoduje:
 1. zwiększenie bezpieczeństwa;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. spadek komfortu jazdy.

 
015. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko przy nie dopompowanych oponach.

 
016. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, pomocniczy, awaryjny;
 2. zasadniczy, główny, retarder;
 3. zasadniczy, silnikowy, tarciowy.

 
017. Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy:
 1. jednego;
 2. dwóch;
 3. półtora.

 
018. Wspomaganie hamowania służy do:
 1. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 2. łatwiejszego obracania kierownicą;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy.

 
019. Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego?
 1. tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia;
 2. sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów;
 3. mierząc ciśnienie w zaworach upustowych.

 
020. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym?
 1. zużyciu hamulców;
 2. awarii sprężarki;
 3. zbyt niskich obrotach silnika.

 
021. Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego?
 1. spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej;
 2. wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego;
 3. zjechać do bazy i naprawić samodzielnie.

 
022. Hamulec zasadniczy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera.

 
023. Co to jest hamulec awaryjny:
 1. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec intarder.

 
024. Hamulec postojowy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu;
 2. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia;
 3. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania.

 
025. Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.

 
026. Jak jest siła nacisku na pedał hamulca ?
 1. większa ze wspomaganiem układu hamulcowego;
 2. większa przy wyłączonym układzie wspomagania;
 3. taka sama.

 
027. Korektor sił hamowania:
 1. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi, na której jest zamontowany;
 2. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych;
 3. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy.

 
028. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę?
 1. wszystkich, gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy;
 2. kierunkowskazów, gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze;
 3. świateł obrysowych, ponieważ określają wymiary pojazdu.

1.2 028
029. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu?
 1. przed każdą jazdą;
 2. raz w miesiącu;
 3. dwa razy w roku.

1.2 029
030. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić:
 1. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu;
 2. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 3. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.

1.2 030
031. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz ?
 1. chwilowego działania;
 2. ciągłego działania;
 3. postojowym.

 
032. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza?
 1. unieruchomienie pojazdu na postoju;
 2. gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych;
 3. hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi.

 
033. Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym:
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa.

 
034. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy, np. zjeżdżając ze stromego zbocza;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.

 
035. Retarderami steruje się za pomocą:
 1. dźwigni lub pedału hamulca;
 2. pokrętła;
 3. pedału sprzęgła.

 
036. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.

1.2 036
037. Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS:
 1. działa z maksymalną siłą;
 2. wyłącza się;
 3. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej.

 
038. W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy:
 1. poziom oleju;
 2. gęstość oleju;
 3. temperaturę oleju.

 
039. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o długości 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h?
 1. tak, jest to wymaganie uwarunkowane prawnie;
 2. nie, należy używać również hamulca roboczego;
 3. nie, spowoduje to uszkodzenie retardera.

 
040. Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu:
 1. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach;
 2. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym;
 3. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych.

 
041. Główna idea zastosowania układu ABS to:
 1. redukcja poślizgu;
 2. kontrola poziomu płynu hamulcowego;
 3. kontrola ciśnienia w ogumieniu.

 
042. Kontrolka ABS służy do:
 1. informowania o uszkodzeniu układu ABS;
 2. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych;
 3. informuje, że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 ºC.

 
043. Czujniki ABS na kołach służą do:
 1. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. mierzenia grubości klocków hamulcowych.

 
044. Co to jest układ ESP?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu;
 2. układ ułatwiający parkowanie pojazdu;
 3. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu.

 
045. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenia prędkości jako hamulec dodatkowy;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.

 
046. Co to jest hamulec awaryjny (pomocniczy)?
 1. hamulec intrader;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego.

 
047. Hamulec postojowy służy do:
 1. hamowania w czasie zjazdu z wzniesienia
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu
 3. hamowania przed skrzyżowaniem

 
048. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, awaryjny, postojowy;
 2. zasadniczy, pomocniczy i długotrwałego działania (retarder);
 3. zasadniczy, silnikowy i awaryjny.

 
049. Hamulec awaryjny jest uruchamiany:
 1. automatycznie;
 2. ręcznie lub lewą nogą;
 3. przyciskiem.

 
050. Hamulec zasadniczy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera.

 
051. Mieszany układ hamulcowy to:
 1. połączony układ samochodu ciężarowego i przyczepy.
 2. układ hamulcowy umożliwiający jednoczesne użycie retardera i hamulca zasadniczego.
 3. układ wykorzystujący dwa czynniki robocze - płyn hamulcowy i sprężone powietrze

 
052. Które z podanych poniżej pojęć dotyczy zakresu sprawdzania hamulców hydraulicznych:
 1. właściwy kąt nachylenia pedału hamulca;
 2. odpowiedni poziom płynu hamulcowego;
 3. właściwe obciążenie osi hamujących.

 
053. Jakie zadanie ma korektor hamowania?
 1. zapobiega poślizgowi kół;
 2. koryguje siłę hamowania do przyczepności opon;
 3. dostosowuje siłę hamowania do obciążenia danej osi.

 
054. Simplex to rodzaj hamulców:
 1. bębnowych w których są dwie szczęki, z których jedna zawsze pracuje w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów koła, a druga w przeciwnym;
 2. tarczowych z pływającym zaciskiem;
 3. mechanicznych w motocyklu.

 
055. Podstawowa zaleta hamulców tarczowych to:
 1. dobre chłodzenie;
 2. łatwiejsza regulacja luzów;
 3. lepszy dostęp do demontażu obręczy kół.

 
056. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody na płyn hamulcowy, elementy hamujące;
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacze;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.

 
057. W którym miejscu układu hamulcowego znajdują się zbiorniki rezerwowe?
 1. przed kompresorem;
 2. między kompresorem a wskaźnikiem poziomu ciśnienia;
 3. przy siłownikach hamulców.

 
058. Ile minut zgodnie z dyrektywą 71/320 powinno maksymalnie trwać napełnianie układu hamulcowego zespołu pojazdów?
 1. osiem minut;
 2. jedenaście minut;
 3. dwadzieścia minut.

 
059. Wilgoć w układzie hamulców pneumatycznych może doprowadzić do:
 1. uszkodzenia czujników ABS;
 2. zmniejszenia zdolności hamowania poprzez zmianę charakterystyki kompresora;
 3. zaniku funkcji hamowania po zamarznięciu jednego z przewodów.

 
060. Czy pojazd, który podlegał naprawie po wypadku, której koszt wynosił 10 tys. złotych musi przejść badanie techniczne?
 1. nie, jeżeli naprawa dokonywana była w autoryzowanym serwisie;
 2. nie, jeżeli zakład ubezpieczeniowy nie postanowił inaczej;
 3. tak.

 
061. Jaka jest minimalna grubość okładzin szczęk hamulcowych hamulców bębnowych?
 1. 1-2 mm;
 2. 2 mm;
 3. 8 mm.

 
062. Co oznacza słowo „fading"?
 1. zjawisko utraty zdolności hamowania przez przegrzane hamulce;
 2. konstrukcję hamulców, w których obie szczęki hamulcowe są skierowane w tę samą stronę;
 3. inaczej nazwa najazdowego hamulca przyczepy.

 
063. Zawór proporcjonalny służy do:
 1. sterowania ciśnieniem hamowania osi przedniej;
 2. ustalenia zależności hamowania kół po lewej i prawej stronie pojazdu;
 3. ustalenia proporcji sił hamowania pojazdu i przyczepy.

 
064. Siłownik hamulca służy do:
 1. wytworzenia siły hamowania;
 2. pomiaru ilości obrotów koła;
 3. redukcji poślizgu kół hamowanych.

 
065. Jakie mogą być skutki zbyt niskiego ciśnienia w oponie?
 1. zwiększenie oporów powietrza;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. zmiana geometrii pojazdu.

 
066. Czy hamulec pomocniczy i postojowy mogą stanowić tę samą konstrukcję?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko w przypadku zastosowania silnika typu Zl;

 
067. Hamulec zasadniczy powinien zapewnić opóźnienie:
 1. większe od przyspieszenia ziemskiego;
 2. równe przyspieszeniu ziemskiemu;
 3. równe około 45% przyspieszenia ziemskiego.

 
068. Czy można używać hamulca ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym?
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić da zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu, np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na wzrost zużycia paliwa;

 
069. Czy tarcza hamulcowa:
 1. zużywa się i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane;
 2. nie zużywa się i nie ma potrzeby kontrolować sprawności działania;
 3. zużywa się jedynie przy niewłaściwej eksploatacji i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane.

 
070. Co to jest układ ESP w samochodzie ciężarowym?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach;
 2. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu;
 3. układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi.

 
071. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.

1.2 071
072. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania?
 1. 0,5 m;
 2. 0,6 m;
 3. 0,7 m;

 
073. Jak nazywa się zjawisko spadku siły hamowania?
 1. failing;
 2. fading;
 3. forcing.

 
074. Jeżeli używamy długotrwale hamulca zasadniczego przy zjeździe ze wzniesienia:
 1. hamulec zużywa się o 30 % więcej niż normalnie;
 2. hamulec zużywa się o 50 % więcej niż normalnie;
 3. występuje zjawisko „fadingu”.

 
075. Co oznacza skrót SCR ?
 1. system kontroli trakcji;
 2. system oczyszczania spalin;
 3. system przeciwdziałający blokowaniu się kół.

1.2 075
076. Co to jest hamulec dekompresyjny ?
 1. hamulec silnikowy;
 2. hamulec awaryjny;
 3. urządzenie zamieniające energii spalin na energię elektryczną w napędach hybrydowych.

1.2 076
077. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła?
 1. zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe;
 2. wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika;
 3. jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło.

 
078. W czasie ruszania ze wzniesienia należy:
 1. wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu;
 2. włączyć bieg, dodając gaz powoli, wyłączyć hamulec;
 3. nie wyłączać hamulca postojowego, załączyć bieg i powoli ruszać, dopiero po 5 sekundach rozłączyć hamulce.

 
079. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość drogi hamowania pojazdu samochodowego, jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie?
 1. dwukrotnie;
 2. czterokrotnie;
 3. trzykrotnie.

1.2 079
080. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN.

 
081. Hamowanie pulsacyjne to:
 1. hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca, a gdy koła przestają się obracać, odpuszczeniu hamulca, by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec;
 2. hamowanie polega na dodawaniu gazu tak, aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza;
 3. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury,

 
082. Hamulec awaryjny jest uruchamiany?
 1. automatycznie;
 2. pilotem;
 3. ręcznie lub lewą nogą

 
083. Wspomaganie hamowania służy do?
 1. łatwiejszego obracania kierownicą;
 2. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy

 
084. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić?
 1. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 2. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu;
 3. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.

 
085. Główna idea zastosowania układu ABS to?
 1. umożliwienie manewrowania pojazdem w czasie hamowania;
 2. kontrola ciśnienia w ogumieniu;
 3. kontrola poziomu płynu hamulcowego.

 
086. Do czego służą czujniki ABS na kołach?
 1. mierzenia grubości klocków hamulcowych;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania.

1.2 086
087. Siłownik membranowy hamulcowy, służy do:
 1. amortyzowania zawieszenia pneumatycznego;
 2. oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 3. skrętu kołami tylnymi.

 
088. W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS, kierowca powinien?
 1. mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu;
 2. zwrócić uwagę na to, aby koło nie zablokowało się i co jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłużej niż 2 sekundy;
 3. hamować pulsacyjnie.

 
089. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o długości 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości jazdy pojazdy 30 km/h?
 1. tak. jest to wymaganie uwarunkowane prawnie;
 2. nie, należy używać również hamulca roboczego;
 3. nie, ponieważ takie długie korzystanie z retardera spowoduje jego uszkodzenie.

 
090. Czy można holować pojazd na sztywnym holu z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.

 

091. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera z hamulcem roboczym?

 1. nie, retarder używany jest tylko podczas zjazdu;
 2. tak, takie postępowanie jest dozwolone;
 3. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu.

1.2 091
092. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami pojazdu, można poruszać się po drogach publicznych?
 1. tak, jeśli usterka jest niewielka;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.

 
093. Czy ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na drogę hamowania?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko w przypadku złego stanu technicznego opon.

 

094. Czy wolno poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych, wyposażonym w opony o różnej rzeźbie bieżnika na jednej osi?

 1. tak, jeżeli używamy koła zapasowego;
 2. tak, jeżeli zużycie bieżnika na obu oponach jest takie samo;
 3. nie.

 
095. Jakiego biegu należy użyć podczas długiego stromego zjazdu?
 1. stosownie do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika;
 2. wysokiego, w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika;
 3. zapewniającego panowanie nad pojazdem.

 
096. Jaka jest siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach:
 1. większa przy działającym układzie wspomagania;
 2. większa przy wyłączonym układzie wspomagania;
 3. taka sama, niezależnie czy układ wspomagania działa czy jest wyłączony.

 
097. Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu.

 

098. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych?

 1. tak, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 40 km/h;
 2. tak, ale pod warunkiem, że pojazd nie porusza sie w terenie górzystym;
 3. nie.

1.2 098
099. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. tak, ale tylko przy zbyt małym ciśnieniu w ogumieniu;
 2. tak;
 3. nie.

 
100. Czy przy awarii głównego układu hamulcowego można poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych?
 1. tak, jeśli sprawne są układy alternatywne;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość jazdy nie przekroczy 30 km/h.

 
101. Robocza część hamulca postojowego pojazdu wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający pozostają w pozycji zahamowania:
 1. za pomocą sprężonego powietrza;
 2. wyłącznie za pomocą mechanicznego urządzenia;
 3. za pomocą płynu hamulcowego pod ciśnieniem.

 

102. W jaki sposób kierowca pojazdu ciężarowego w trakcie jazdy powinien dobrać przełożenie skrzyni biegów?

 1. tak, aby prędkość obrotowa silnika zapewniała korzystny moment obrotowy podczas przyspieszania;
 2. tak, aby prędkość obrotowa silnika była jak najniższa podczas przyśpieszania ponieważ wtedy występuje najniższe zużycie paliwa;
 3. tak, aby prędkość obrotowa bezpośrednio po zmianie biegów wynosiła około 750 obr/min.

 
103. Czy w lampach sygnałowych, zamiast żarówek, można zainstalować źródło diodowe?
 1. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną lampy;
 2. tak, w zależności od potrzeb;
 3. tak, ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy.

 
104. Czy i w jaki sposób przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych?
 1. tak, poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł;
 2. tak, poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej pojazdu;
 3. nie, kontrola świateł jest zbędna.

 
105. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
 1. tak;
 2. nie ma to znaczenia;
 3. nie, tylko źródła światła z homologacją europejską, zgodne z oznaczeniami na reflektorze lub lampie.

 

106. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdu?

 1. e... Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
 2. E...Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
 3. ® Uwaga: duża litera R w kółku.

1.2 106

107. Co sprawia, że robocze części hamulca postojowego wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający, pozostaje w pozycji zahamowania?

 1. sprężone powietrze;
 2. wyłącznie urządzenie mechaniczne;
 3. płyn hamulcowy pod ciśnieniem.

 
108. W jakich warunkach dozwolone jest używanie przednich świateł przeciwmgłowych?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. w zależności od potrzeb kierowcy;
 3. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza np. opadami atmosferycznymi.

 
109. W jakiej sytuacji dozwolone jest używanie tylnych świateł przeciwmgłowych?
 1. podczas opadów śniegu, w czasie od zmierzchu do świtu;
 2. tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m;
 3. zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza.

 
110. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza?
 1. tak, na każdej drodze krętej przez całą dobę;
 2. tak, w przypadku awarii świateł mijania lub do jazdy dziennej;
 3. tak, ale tylko na odpowiednio oznaczonej drodze krętej, od zmierzchu do świtu.

1.2 110
111. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie?
 1. niczym, są takie same jak na całym świecie;
 2. świeca równomiernie do przodu pojazdu;
 3. wytwarzają asymetryczną granicę światła i cienia.

 
112. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
 1. tak, ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;
 2. tak, dowolnie w zależności od potrzeb;
 3. nie, przepisy na to nie zezwalają.

 
113. Czy reflektory ze światłem wyładowczym (ksenony) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie?
 1. tak, układ poziomowania światła mijania oraz czyszczenie klosza;
 2. nie, dodatkowe wyposażenie nie jest wymagane;
 3. tak, filtr barwny.

 
114. W jakiej sytuacji kierowca ma prawo używać świateł mijania?
 1. podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 2. przez całą dobę w każdych warunkach i sytuacji;
 3. jedynie gdy pojazd znajduje się w ruchu.

 
115. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania w Europie:
 1. asymetryczny o szerszym kącie w stronę przeciwnego pasa ruchu;
 2. asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza;
 3. symetryczny.

 
116. Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem?
 1. zwalniacze instaluje się w autobusach, a retardery w samochodach ciężarowych;
 2. nie ma żadnej, ponieważ są to odmienne nazwy tego samego urządzenia;
 3. zwalniacza używa się w górach a retardera na płaskim terenie.

 
117. Które ustawienie lustra głównego samochodu ciężarowego jest optymalne ze względu na możliwość obserwacji otoczenia do tyłu?
 1. C
 2. A
 3. B

1.2 117
118. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu się kół:
 1. ESP;
 2. ASR;
 3. ABS.

 
119. Grubość klocków hamulcowych ocenia się na podstawie:
 1. "twardości" pedału hamulca;
 2. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku;
 3. ubytku płynu lub powietrza w układzie.

1.2 119
120. Podczas wykonywania skrętu w prawo, przez pojazd którego gabaryty uniemożliwiają wykonanie tego manewru według ogólnych zasad, kierujący powinien:
 1. zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni;
 2. wykonać skręt ze środka pasa ruchu;
 3. zbliżyć się do osi jezdni;

 
121. Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne?
 1. nie ma to znaczenia;
 2. nie;
 3. tak.

1.2 121
122. Tor jazdy po łuku powinien:
 1. być jak najszerszy;
 2. być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni;
 3. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu.

 
123. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania w pojeździe?
 1. tylko podczas przeglądu rejestracyjnego;
 2. ustawienie świateł nie podlega okresowej kontroli;
 3. zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.

 
124. Gdzie można sprawdzić, czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo?
 1. w każdym miejscu - wzrokowo;
 2. ustawienie świateł nie wymaga kontroli;
 3. na stacji kontroli pojazdów.

 
125. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi?
 1. nie mniej niż 1,6 mm;
 2. co najmniej 1 mm;
 3. dopuszcza się mniej niż 1,6 mm, jeżeli opona nie posiada widocznych pęknięć.

1.2 125
126. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w pojeździe ciężarowym?
 1. 1,2 mm;
 2. 1,6 mm;
 3. 3,0 mm.

1.2 126
127. Kiedy kierowca samochodu ciężarowego, podczas jazdy w górach, powinien używać zwalniacza ?
 1. zawsze podczas hamowania;
 2. tylko przy wjeździe na wzniesienie;
 3. nie ma takiej potrzeby.

 
128. Intensywność hamowania podczas manewru omijania powinna być:
 1. ograniczona;
 2. stopniowo zmniejszana;
 3. stopniowo zwiększana.

 
129. Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania najważniejsza jest:
 1. prędkość;
 2. właściwa ocena odcinka wyprzedzania;
 3. osiągi pojazdu.

1.2 129
130. Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje:
 1. wał napędowy;
 2. koło zamachowe;
 3. przekładnia hydrokinetyczna.

 
131. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu masy pojazdu;
 2. ze wzrostu prędkości obrotowej silnika;
 3. ze zmniejszenia prędkości pojazdu.

 
132. Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od:
 1. sytuacji na drodze;
 2. spalania jednostkowego;
 3. pojemności silnika.

 
133. Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje:
 1. przy udziale kierującego;
 2. bez udziału kierującego;
 3. przez wciśnięcie pedału sprzęgła.

 
134. Manometry ciśnień w układzie hamulcowym na konsoli pojazdu ciężarowego służą do:
 1. sprawdzania ciśnienia w ogumieniu;
 2. sprawdzania ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym;
 3. sprawdzania ciśnienia w obwodach układu hamulcowego.

1.2 134
135. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić:
 1. poprzez zastosowanie specjalnej klapki lub zaworu na układzie wylotowym;
 2. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 3. poprzez załączenie specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.

1.2 135
136. Czy samochód ciężarowy z przyczepą może holować inny pojazd na połączeniu sztywnym?
 1. nie;
 2. tak, z wyjątkiem holowania na autostradzie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.

 
137. Czy dozwolone jest holowanie samochodu ciężarowego na połączeniu giętkim z niesprawnym głównym układem hamulcowym?
 1. tak (z wyjątkiem holowania na autostradzie lub drodze ekspresowej) jeżeli prędkość holowania nie przekracza 30 km/h;
 2. nie, jest zabronione przepisami ruchu drogowego;
 3. nie, ponieważ zabrania tego ustawa o transporcie drogowym.

 
138. Czy przekroczenie dmc pojazdu ciężarowego ma wpływ na działanie układu hamulcowego?
 1. zwiększona masa pojazdu wspomaga pracę układu hamulcowego ze względu na zwiększone opory ruchu pojazdu;
 2. nie ma wpływu jeżeli pojazd wyposażony jest w ESP;
 3. zwiększona masa pojazdu powoduje, że układ hamulcowy może nie działać poprawnie.

 
139. Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi;

 

 1. tak, jeżeli bieżniki opon są zbliżone kształtem;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, jeśli użytkowane jest koło zapasowe.

1.2 139
140. Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zalicza się:
 1. apteczkę pierwszej pomocy;
 2. system ESP;
 3. kurtyny powietrzne.

 
141. Czy można holować pojazd, na holu sztywnym, z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdów nie przekroczy 10 km/h.

 
142. Czy podczas zjazdu ze stromego wzniesienia, kierowca oprócz wykorzystywania zwalniacza, może posługiwać się również hamulcem głównym?
 1. tak, ale tylko gdy wzniesienie ma nachylenie powyżej 7% i jest to wskazane na dodatkowej tabliczce umieszczonej pod znakiem ostrzegawczym;
 2. tak, użycie obu układów jednocześnie w określonych sytuacjach jest czynnością prawidłową;
 3. nie, ponieważ może to spowodować awarie alternatywnego układu hamulcowego.

1.2 142
143. Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do:
 1. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu;
 2. większego zużycia paliwa;
 3. zużycia hamulców.

 
144. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 3. jedynie w godzinach od 7.00 do 17:00 w okresie zimowym.

 
145. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych na terenie zabudowanym:
 1. tak, ale tylko w dzień;
 2. tak, jeśli występują opady atmosferyczne;
 3. nie, jest to zabronione.

 
146. Ile minut zgodnie z dyrektywą 71/320 powinno maksymalnie trwać napełnianie układu hamulcowego zespołu pojazdów?
 1. osiem minut;
 2. jedenaście minut;
 3. dwadzieścia minut.

 
147. W którym miejscu następuje wtrysk płynu AdBlue?
 1. bezpośrednio do katalizatora SCR lub filtra DPF;
 2. przed katalizatorem SCR;
 3. za katalizatorem SCR.

 

148. Co kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę, jeśli zamierza zmienić bieg na wyższy?

 1. głównie własne upodobania oraz własne doświadczenie w zakresie kierowania samochodem ciężarowym.
 2. przede wszystkim rodzaj drogi, po której ruch się odbywa
 3. charakterystykę momentu obrotowego danego silnika.

 

149. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego może spodziewać się zjawiska „fadingu”?

 1. podczas długotrwałego hamowania przy pomocy zwalniacza na spadku drogi,
 2. podczas długotrwałego, ciągłego hamowania przy pomocy hamulca głównego,
 3. podczas dynamicznego i częstego przyspieszania.

 

150. Czy korzystając ze zwalniacza, kierowca może dodatkowo korzystać z głównego układu hamulcowego?

 1. nie, ponieważ grozi to uszkodzeniem retardera,
 2. tak, ale tylko podczas zjazdu ze wzniesienia,
 3. tak, ponieważ są to dwa niezależne układy hamulcowe.

 

151. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego może spodziewać się zjawiska „fadingu”?

 1. podczas długotrwałego hamowania przy pomocy zwalniacza na spadku drogi,
 2. podczas długotrwałego, ciągłego hamowania przy pomocy hamulca głównego,
 3. podczas dynamicznego i częstego przyspieszania.

 

152. Jakim pojęciem określa się spadek współczynnika tarcia pomiędzy bębnem hamulcowym a elementem ciernym na skutek zbyt wysokiej temperatury?

 1. fading,
 2. braking,
 3. kick down.

 

153. Czy znaczne obciążenie ładunkiem samochodu ciężarowego ma wpływ na działanie układu hamulcowego?

 1. nie ma wpływu, jeśli nie została przekroczona dopuszczalna ładowność,
 2. zwiększona masa pojazdu powoduje, że układ hamulcowy może być mniej skuteczny,
 3. zwiększona masa pojazdu wspomaga pracę układu hamulcowego, ponieważ wówczas zwiększają się opory ruchu.

 

154. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu?

 1. Stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika.
 2. Wysokiego, w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika.
 3. Umożliwiającego jazdę z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem.

 
155. Czy można holować pojazd, na sztywnym holu, z niesprawnymi hamulcami?
 1. Tak, ale pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia do holowania wyklucza potrzebę ich użycia.
 2. Nie.
 3. Tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.

 
156. Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi?
 1. Tak, jeśli bieżniki opon są zbliżone kształtem.
 2. Nie, jest to zabronione.
 3. Tak, jeśli użytkowane jest koło zapasowe.

 

157. Czy stosowanie ogumienia zimowego jest słuszne?
 1. Tak, ponieważ zwiększa się wówczas bezpieczeństwo jazdy.
 2. Nie, ponieważ; w samochodzie ciężarowym z uwagi na jego masę, doskonale sprawdza się zim ogumienie letnie.
 3. Nie, ponieważ z uwagi na masę pojazdu, stosowanie zimowego ogumienia jest nieekonomiczne dla przedsiębiorcy.

 
158. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza (retardera)?
 1. Unieruchomienie pojazdu na postoju,
 2. Gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych.
 3. Zmniejszanie prędkości pojazdu bez powstawania zjawiska „fadingu”.

 
159. Czy uszkodzenia odbłyśnika lampy przedniej dyskwalifikują ją z dalszego użytkowania?
 1. Nie, ponieważ stan odbłyśnika nie wpływa na zakres pola widzenia,
 2. Tak, ponieważ snop światła może powodować oślepianie innych kierujących
 3. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, jeśli źródło światła jest sprawne.

 

160. Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (tzw.Ksenonowe)?

 1. Tak, jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze.
 2. Nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora.
 3. Tak, ale tylko w sytuacji awaryjnej oraz braku zwykłej żarówki halogenowej.

 
161. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu?
 1. Tak, jeśli zwiększy się wówczas zasięg blasku świateł.
 2. Tak, ale tylko w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych.
 3. Nie, jakiekolwiek przeróbki nie są dopuszczalne.

 
162. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe?
 1. Nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjna lampy.
 2. Tak, ale tylko w sytuacji awaryjnej.
 3. Tak, ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy.

 
163. Czy zabrudzenie kloszy reflektorów powoduje pogorszenie skuteczności ich działania?
 1. Tak, ale tylko podczas jazdy na nawierzchniach posypanych solą.
 2. Nie ma to istotnego wpływu.
 3. Tak, ze względu na pochłanianie i rozpraszanie światła.

 

164. Co kierujący samochodem ciężarowym może wywnioskować z informacji zawartej na zaprezentowanej na fotografii tablicy?

 1. Że należy zmniejszyć prędkość i zredukować bieg z uwagi na zbliżanie się do długiego zjazdu.
 2. Że informacje zawarte na tej tablicy odnoszą się jedynie do kierowców samochodów ciężarowych bez przyczepy (naczepy).
 3. Że nie wnosi ona wiążących informacji, ponieważ; tego typu symbolika nie występuje w polskim katalogu znaków i sygnałów drogowych.

1.2 164
165. Do obsługi jakiego urządzenia służy górna dźwignia przedstawiona na fotografii?
 1. Zwalniacza.
 2. Hamulca awaryjnego.
 3. Tempomatu.

1.2 165

166. Czy można holować samochód ciężarowy z przyczepą?

 1. Tak, z wyjątkiem holowania na autostradzie.
 2. Nie.
 3. Tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 20 km/h.

 
167. Czy dozwolone jest holowanie przez samochód ciężarowy z przyczepą, pojazdu członowego na połączeniu sztywnym?
 1. Nie.
 2. Tak, pod warunkiem, że prędkość tych pojazdów nie przekroczy 30 km/h w obszarze zabudowanym oraz 60 km/h poza takim obszarem.
 3. Tak, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i odpowiedniego - zgodnego z przepisami - oznakowania pojazdu holowanego.

 
168. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza?
 1. Tak, jeśli pojazd porusza się na odpowiednio oznakowanej drodze krętej, jedynie od świtu do zmierzchu.
 2. W każdym przypadku, jeśli stanowią one wyposażenie fabryczne samochodu ciężarowego.
 3. Tak, jeśli pojazd porusza się na odpowiednio oznakowanej drodze krętej, od zmierzchu do świtu.

 
169. Co należy zrobić w przypadku awarii głównego układu hamulcowego?
 1. Spróbować naprawić na drodze i jak się uda kontynuować jazdę po naprawie.
 2. Powiadomić przedsiębiorcę o awarii i konieczności wezwania na miejsce wyspecjalizowanego serwisu naprawczego lub holownika.
 3. Zjechać do bazy i zgłosić ten fakt dyspozytorowi lub obsłudze technicznej.

 
170. Jaki wpływ na elementy drogi, może mieć przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi?
 1. Nie ma znaczącego wpływu, jeśli przekroczenie jest niewielkie.
 2. Może powodować niszczenie nawierzchni jezdni.
 3. Nie powoduje niszczenia jezdni, jeśli pojazd porusza się z niewielką prędkością.

 

171. Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości?

 1. Powoduje zmniejszenie jego stabilności.
 2. Powoduje zwiększenie jego stabilności.
 3. Nie ma wpływu na zachowanie się pojazdu.

 
172. O czym może świadczyć spadek ciśnienia powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym?
 1. O nadmiernym wyeksploatowaniu okładzin hamulcowych.
 2. O awarii sprężarki lub nieszczelności w układzie.
 3. O zbyt niskiej prędkości obrotowej silnika.

 
173. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego powinien wykorzystywać zwalniacz do zmniejszania prędkości?
 1. W każdych warunkach i sytuacji na drodze.
 2. Przy zjeździe ze wzniesienia.
 3. Podczas każdej potrzeby zmniejszenia prędkości, jeśli przekracza ona 40 km/h.

 
174.O czym świadczy widoczny spadek ciśnienia powietrza podczas hamowania?
 1. O zbyt częstym używaniu hamulców głównych lub alternatywnych.
 2. O nieszczelności układu hamulcowego.
 3. O zbyt niskiej prędkości obrotowej jednostki napędowej.

 

175. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego poruszając się na górskich drogach, powinien używać zwalniacza?

 1. Podczas konieczności zmniejszenia prędkości,
 2. Tylko wówczas, gdy hamowanie hamulcem głównym okazuje się być niewystarczające.
 3. Wyłącznie podczas zjazdu z długiego wzniesienia.

 
176. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo korzystać ze zwalniacza podczas jazdy na śliskiej nawierzchni?
 1. Nie, ponieważ zabraniają tego przepisy ruchu drogowego.
 2. Tak, bez żadnych ograniczeń na płaskim terenie.
 3. Tak, jednak powinien zachować przy tym dużą ostrożność, aby nie doprowadzić do poślizgu pojazdu.

 
177. Jakiego układu hamulcowego przede wszystkim, powinien używać kierowca samochodu ciężarowego podczas długotrwałego zjazdu ze wzniesienia?
 1. Alternatywnego - hamulca silnikowego z „dławionym wydechem”.
 2. Głównego.
 3. Ciągłego działania - zwalniacza (retardera).

 
178. Jaki efekt może spowodować zbyt długotrwałe korzystanie z hamulca głównego w samochodzie ciężarowym podczas jazdy na długim spadku drogi?
 1. Zawsze obniżenia skuteczności działania tego układu o mniej więcej 30%.
 2. Zawsze obniżenia skuteczności działania tego układu o mniej więcej 50-70%.
 3. Zaistnienia niekorzystnego zjawiska „fadingu”.

 

179. Czy zbyt niska ilość powietrza w układzie pneumatycznym, może mieć wpływ na działanie głównego układu hamulcowego w samochodzie ciężarowym?

 1. Nie, ilość powietrza ma znaczenie tylko dla prawidłowej pracy zawieszenia pneumatycznego.
 2. Tak, może to spowodować spadek skuteczności działania hamulców.
 3. Tak, ale tylko jeśli włączy się sygnał dźwiękowy ostrzegający o uszkodzeniu układu pneumatycznego oraz zapali się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników.

 
180. Czy jeżeli kierowca samochodu ciężarowego obciążonego ładunkiem, zauważy niespodziewaną przeszkodę na drodze, która zagrażać może bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także jego własnemu, powinien podjąć manewr hamowania awaryjnego?
 1. Tak, zawsze.
 2. Nie, nigdy.
 3. Nie, ponieważ hamowanie awaryjne może zagrażać bezpieczeństwu przewożonego ładunku.

 
181. Czy jeśli kierowca samochodu ciężarowego stwierdzi usterkę głównego układu hamulcowego, powinien kontynuować jazdę?
 1. Tak, jeśli odpowiednio zmniejszy prędkość.
 2. Nie, ponieważ dalsza jazda grozi wypadkiem.
 3. Tak, jeśli sprawny jest zwalniacz oraz hamulec silnikowy.

 
182. Przy jakich zakresach prędkości obrotowych silnika, następuje optymalna (z największą mocą) praca hamulca silnikowego w samochodzie ciężarowym?
 1. Przy niskich.
 2. Przy średnich.
 3. Przy wysokich.

 

183. Czym jest hamulec dekompresyjny?

 1. Jest to rodzaj głównego hamulca pneumatycznego w samochodzie ciężarowym.
 2. Jest to hamulec silnikowy.
 3. Jest to rodzaj retardera hydrodynamicznego.

 
184. Co oznacza pojęcie „fadingu”?
 1. Jest to parametr określający zdolność pojazdu do przyspieszeń.
 2. Jest to określenie dotyczące pneumatyki samochodu ciężarowego.
 3. Jest to pojęcie związane z zanikiem zdolności hamowania głównego układu hamulcowego na skutek spadku siły tarcia w wyniku wysokiej temperatury elementów współpracujących układu hamulcowego.

 
185. Z jakim układem samochodu ciężarowego związane jest pojęcie „fadingu”?
 1. Chłodzenia.
 2. Hamulcowym.
 3. Smarowania.

 

186. Co oznacza skrót „SCR”?

 1. Układ wtryskowy „Common Rail”.
 2. Selektywna redukcja katalityczna.
 3. Filtr cząstek stałych.

 
187. Do jakiej grupy hamulców, zaliczany jest główny układ hamulcowy samochodu ciężarowego?
 1. Ciągłego działania.
 2. Chwilowego działania.
 3. Alternatywnych.

 
188. Do czego wykorzystywany jest system testu oświetlenia zewnętrznego, jeśli samochód ciężarowy został w niego wyposażony?
 1. Jedynie dla służb kontrolnych podczas przeprowadzenia weryfikacji stanu technicznego samochodu ciężarowego.
 2. Do automatycznego prawidłowego ustawienia świateł w zależności od obciążenia samochodu ciężarowego.
 3. Do kontroli działania poszczególnych świateł zewnętrznych w samochodzie ciężarowym.

 
189. Czy dozwolone jest jednoczesne wykorzystywanie głównego układu hamulcowego wraz z układem alternatywnym w samochodzie ciężarowym?
 1. Nie, ponieważ zawsze grozi to wypadkiem.
 2. Tak, w zależności od potrzeby.
 3. Tak, ale wyłącznie na drogach górskich.

 

190. Do czego służy układ ABS w samochodzie ciężarowym?

 1. Do optymalizacji procesu hamowania.
 2. Do skrócenia drogi hamowania.
 3. Do konieczności stosowania techniki hamowania pulsacyjnego podczas hamowania awaryjnego.

 
191. Czym jest urządzenie, oznaczane skrótem „DPF” stosowane w samochodach ciężarowych spełniających norm EURO VI?
 1. Filtrem utleniającym.
 2. Tłumikiem spalin.
 3. Filtrem cząstek stałych.,

 
192. Do czego służy dźwignia pokazana na zdjęciu?
 1. Jedynie do obsługi retardera.
 2. Jedynie do obsługi skrzyni biegów.
 3. Zarówno do obsługi skrzyni biegów, jak i retardera.

1.2 192