1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.


001. Hamowanie jest:
 1. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną;
 2. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną;
 3. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną.
001

002. Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się:
 1. wcześniej i łagodnie;
 2. wcześniej i gwałtownie;
 3. wcześniej i bardzo gwałtownie.
 

003. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania?
 1. zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych;
 2. zmniejszenie zużycia opon;
 3. nie przeciążenie układu mocowania ładunku.
 

004. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze, klocki);
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.
 

005. Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to:
 1. sprężarka, zbiorniki powietrza, układ sterujący, układ przenoszenia (przewody, zawory pośrednie, siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego, tarczowego);
 2. pompa wody, chłodnica, termostat, przewody;
 3. filtr powietrza, przepływomierz powietrza, kolektor ssący.
005

006. Robocze części hamulca postojowego pojazdu, wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający, pozostają w pozycji zahamowania za pomocą:
 1. sprężonego powietrza;
 2. wyłącznie mechanicznego urządzenia;
 3. płynu hamulcowego pod ciśnieniem.
 

007. Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do:
 1. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu;
 2. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym;
 3. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego.
 

008. Serwomechanizm służy do:
 1. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę;
 2. przeniesienia napędu do tylnej osi;
 3. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym.
 

009. Siłownik membranowy hamulcowy służy do:
 1. oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 2. skrętu kołami tylnymi;
 3. amortyzowania zawieszenia pneumatycznego.
 

010. Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to:
 1. opony;
 2. kierujący;
 3. rozmieszczenie ładunku.
 

011. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu?
 1. stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika;
 2. wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika;
 3. najniższego możliwego.
 

012. O czym informuje ten znak ?
 1. konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd;
 2. ten znak nie dotyczy kierowców autobusów;
 3. niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym.
005

013. Hamowanie silnikiem polega:
 1. redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła;
 2. włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła;
 3. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia.
 

014. Hamowanie silnikiem powoduje:
 1. zwiększenie bezpieczeństwa;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. spadek komfortu jazdy.
 

015. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko przy nie dopompowanych oponach.
 

016. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, pomocniczy, awaryjny;
 2. zasadniczy, główny, retarder;
 3. zasadniczy, silnikowy, tarciowy.
 

017. Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy:
 1. jednego;
 2. dwóch;
 3. półtora.
 

018. Wspomaganie hamowania służy do:
 1. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 2. łatwiejszego obracania kierownicą;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy.
 

019. Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego?
 1. tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia;
 2. sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów;
 3. mierząc ciśnienie w zaworach upustowych.
 

020. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym?
 1. zużyciu hamulców;
 2. awarii sprężarki;
 3. zbyt niskich obrotach silnika.
 

021. Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego?
 1. spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej;
 2. wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego;
 3. zjechać do bazy i naprawić samodzielnie.
 

022. Hamulec zasadniczy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera.
 

023. Co to jest hamulec awaryjny:
 1. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec intarder.
 

024. Hamulec postojowy służy do :

 1. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu;
 2. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia;
 3. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania.
 

025. Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.
 

026. Jak jest siła nacisku na pedał hamulca ?
 1. większa ze wspomaganiem układu hamulcowego;
 2. większa przy wyłączonym układzie wspomagania;
 3. taka sama.
 

027. Korektor sił hamowania:
 1. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi, na której jest zamontowany;
 2. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych;
 3. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy.
 

028. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę?
 1. wszystkich, gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy;
 2. kierunkowskazów, gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze;
 3. świateł obrysowych, ponieważ określają wymiary pojazdu.
022

029. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu?
 1. przed każdą jazdą;
 2. raz w miesiącu;
 3. dwa razy w roku.
023

030. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić:
 1. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu;
 2. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 3. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.
 

031. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz ?
 1. chwilowego działania;
 2. ciągłego działania;
 3. postojowym.
 

032. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza?
 1. unieruchomienie pojazdu na postoju;
 2. gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych;
 3. hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi.
 

033. Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym:
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa.
 

034. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy, np. zjeżdżając ze stromego zbocza;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.
 

035. Retarderami steruje się za pomocą:
 1. dźwigni lub pedału hamulca;
 2. pokrętła;
 3. pedału sprzęgła.
 

036. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.
030

037. Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS:
 1. działa z maksymalną siłą;
 2. wyłącza się;
 3. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej.
 

038. W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy:
 1. poziom oleju;
 2. gęstość oleju;
 3. temperaturę oleju.
 

039. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o długości 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h?
 1. tak, jest to wymaganie uwarunkowane prawnie;
 2. nie, należy używać również hamulca roboczego;
 3. nie, spowoduje to uszkodzenie retardera.
 

040. Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu:
 1. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach;
 2. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym;
 3. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych.
 

041. Główna idea zastosowania układu ABS to:
 1. redukcja poślizgu;
 2. kontrola poziomu płynu hamulcowego;
 3. kontrola ciśnienia w ogumieniu.
 

042. Kontrolka ABS służy do:
 1. informowania o uszkodzeniu układu ABS;
 2. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych;
 3. informuje, że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 ºC.
 

043. Czujniki ABS na kołach służą do :
 1. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. mierzenia grubości klocków hamulcowych.
 

044. Co to jest układ ESP?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu;
 2. układ ułatwiający parkowanie pojazdu;
 3. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu.
 

045. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenia prędkości jako hamulec dodatkowy;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.
 

046. Co to jest hamulec awaryjny (pomocniczy)?
 1. hamulec intrader;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego.
 

047. Hamulec postojowy służy do:
 1. hamowania w czasie zjazdu z wzniesienia
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu
 3. hamowania przed skrzyżowaniem
 

048. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, awaryjny, postojowy;
 2. zasadniczy, pomocniczy i długotrwałego działania (retarder);
 3. zasadniczy, silnikowy i awaryjny.
 

049. Hamulec awaryjny jest uruchamiany:
 1. automatycznie;
 2. ręcznie lub lewą nogą;
 3. przyciskiem.
 

050. Hamulec zasadniczy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera.
 

051. Mieszany układ hamulcowy to:
 1. połączony układ samochodu ciężarowego i przyczepy.
 2. układ hamulcowy umożliwiający jednoczesne użycie retardera i hamulca zasadniczego.
 3. układ wykorzystujący dwa czynniki robocze - płyn hamulcowy i sprężone powietrze
 

052. Które z podanych poniżej pojęć dotyczy zakresu sprawdzania hamulców hydraulicznych:
 1. właściwy kąt nachylenia pedału hamulca;
 2. odpowiedni poziom płynu hamulcowego;
 3. właściwe obciążenie osi hamujących.
 

053. Jakie zadanie ma korektor hamowania?
 1. zapobiega poślizgowi kół;
 2. koryguje siłę hamowania do przyczepności opon;
 3. dostosowuje siłę hamowania do obciążenia danej osi.
 

054. Simplex to rodzaj hamulców:
 1. bębnowych w których są dwie szczęki, z których jedna zawsze pracuje w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów koła, a druga w przeciwnym;
 2. tarczowych z pływającym zaciskiem;
 3. mechanicznych w motocyklu.
 

055. Podstawowa zaleta hamulców tarczowych to:
 1. dobre chłodzenie;
 2. łatwiejsza regulacja luzów;
 3. lepszy dostęp do demontażu obręczy kół.
 

056. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody na płyn hamulcowy, elementy hamujące;
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacze;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.
 

057. W którym miejscu układu hamulcowego znajdują się zbiorniki rezerwowe?
 1. przed kompresorem;
 2. między kompresorem a wskaźnikiem poziomu ciśnienia;
 3. przy siłownikach hamulców.
 

058. Ile minut zgodnie z dyrektywą 71/320 powinno maksymalnie trwać napełnianie układu hamulcowego zespołu pojazdów?
 1. osiem minut;
 2. jedenaście minut;
 3. dwadzieścia minut.
 

059. Wilgoć w układzie hamulców pneumatycznych może doprowadzić do:
 1. uszkodzenia czujników ABS;
 2. zmniejszenia zdolności hamowania poprzez zmianę charakterystyki kompresora;
 3. zaniku funkcji hamowania po zamarznięciu jednego z przewodów.
 

060. Czy pojazd, który podlegał naprawie po wypadku, której koszt wynosił 10 tys. złotych musi przejść badanie techniczne?
 1. nie, jeżeli naprawa dokonywana była w autoryzowanym serwisie;
 2. nie, jeżeli zakład ubezpieczeniowy nie postanowił inaczej;
 3. tak.
 

061. Jaka jest minimalna grubość okładzin szczęk hamulcowych hamulców bębnowych?
 1. 1-2 mm;
 2. 2 mm;
 3. 8 mm.
 

062. Co oznacza słowo „fading"?
 1. zjawisko utraty zdolności hamowania przez przegrzane hamulce;
 2. konstrukcję hamulców, w których obie szczęki hamulcowe są skierowane w tę samą stronę;
 3. inaczej nazwa najazdowego hamulca przyczepy.
 

063. Zawór proporcjonalny służy do:
 1. sterowania ciśnieniem hamowania osi przedniej;
 2. ustalenia zależności hamowania kół po lewej i prawej stronie pojazdu;
 3. ustalenia proporcji sił hamowania pojazdu i przyczepy.
 

064. Siłownik hamulca służy do:
 1. wytworzenia siły hamowania;
 2. pomiaru ilości obrotów koła;
 3. redukcji poślizgu kół hamowanych.

 

 

065. Jakie mogą być skutki zbyt niskiego ciśnienia w oponie?
 1. zwiększenie oporów powietrza;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. zmiana geometrii pojazdu.
 

066. Czy hamulec pomocniczy i postojowy mogą stanowić tę samą konstrukcję?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko w przypadku zastosowania silnika typu Zl;
 

067. Hamulec zasadniczy powinien zapewnić opóźnienie:
 1. większe od przyspieszenia ziemskiego;
 2. równe przyspieszeniu ziemskiemu;
 3. równe około 45% przyspieszenia ziemskiego.
 

068. Czy można używać hamulca ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym?
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić da zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu, np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na wzrost zużycia paliwa;
 

069. Czy tarcza hamulcowa:
 1. zużywa się i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane;
 2. nie zużywa się i nie ma potrzeby kontrolować sprawności działania;
 3. zużywa się jedynie przy niewłaściwej eksploatacji i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane.
 

070. Co to jest układ ESP w samochodzie ciężarowym?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach;
 2. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu;
 3. układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi.
 

071. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.
071

072. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania ?
 1. 0,5 m;
 2. 0,6 m;
 3. 0,7 m;
 

073. Jak nazywa się zjawisko spadku siły hamowania ?
 1. failing;
 2. fading;
 3. forcing.
 

074. Jeżeli używamy długotrwale hamulca zasadniczego przy zjeździe ze wzniesienia:
 1. hamulec zużywa się o 30 % więcej niż normalnie;
 2. hamulec zużywa się o 50 % więcej niż normalnie;
 3. występuje zjawisko „fadingu”.
 

075. Co oznacza skrót SCR ?
 1. system kontroli trakcji;
 2. system oczyszczania spalin;
 3. system przeciwdziałający blokowaniu się kół.
075

076. Co to jest hamulec dekompresyjny ?
 1. hamulec silnikowy;
 2. hamulec awaryjny;
 3. urządzenie zamieniające energii spalin na energię elektryczną w napędach hybrydowych.
076

077. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła?
 1. zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe;
 2. wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika;
 3. jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło.
 

078. W czasie ruszania ze wzniesienia należy:
 1. wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu;
 2. włączyć bieg, dodając gaz powoli, wyłączyć hamulec;
 3. nie wyłączać hamulca postojowego, załączyć bieg i powoli ruszać, dopiero po 5 sekundach rozłączyć hamulce.
 

079. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość drogi hamowania pojazdu samochodowego, jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie?
 1. dwukrotnie;
 2. czterokrotnie;
 3. trzykrotnie.
079

080. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN.
 

081. Hamowanie pulsacyjne to:
 1. hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca, a gdy koła przestają się obracać, odpuszczeniu hamulca, by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec;
 2. hamowanie polega na dodawaniu gazu tak, aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza;
 3. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury,
 

082. Hamulec awaryjny jest uruchamiany?

 1. automatycznie;
 2. pilotem;
 3. ręcznie lub lewą nogą
 

083. Wspomaganie hamowania służy do?

 1. łatwiejszego obracania kierownicą;
 2. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy
 

084. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić?

 1. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 2. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu;
 3. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.
 

085. Główna idea zastosowania układu ABS to?

 1. umożliwienie manewrowania pojazdem w czasie hamowania;
 2. kontrola ciśnienia w ogumieniu;
 3. kontrola poziomu płynu hamulcowego.
 

086. Do czego służą czujniki ABS na kołach?

 1. mierzenia grubości klocków hamulcowych;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania.
086

087. Siłownik membranowy hamulcowy, służy do:

 1. amortyzowania zawieszenia pneumatycznego;
 2. oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 3. skrętu kołami tylnymi.
 

088. W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS, kierowca powinien?

 1. mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu;
 2. zwrócić uwagę na to, aby koło nie zablokowało się i co jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłużej niż 2 sekundy;
 3. hamować pulsacyjnie.
 

089. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o długości 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości jazdy pojazdy 30 km/h?
 1. tak. jest to wymaganie uwarunkowane prawnie;
 2. nie, należy używać również hamulca roboczego;
 3. nie, ponieważ takie długie korzystanie z retardera spowoduje jego uszkodzenie.
 

090. Czy można holować pojazd na sztywnym holu z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.
 

091. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera z hamulcem roboczym?


 1. nie, retarder używany jest tylko podczas zjazdu;
 2. tak, takie postępowanie jest dozwolone;
 3. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu.
091

092. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami pojazdu, można poruszać się po drogach publicznych?
 1. tak, jeśli usterka jest niewielka;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.
 

093. Czy ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na drogę hamowania?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko w przypadku złego stanu technicznego opon.
 

094. Czy wolno poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych, wyposażonym w opony o różnej rzeźbie bieżnika na jednej osi?


 1. tak, jeżeli używamy koła zapasowego;
 2. tak, jeżeli zużycie bieżnika na obu oponach jest takie samo;
 3. nie.
 

095. Jakiego biegu należy użyć podczas długiego stromego zjazdu?
 1. stosownie do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika;
 2. wysokiego, w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika;
 3. zapewniającego panowanie nad pojazdem.
 

096. Jaka jest siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach:
 1. większa przy działającym układzie wspomagania;
 2. większa przy wyłączonym układzie wspomagania;
 3. taka sama, niezależnie czy układ wspomagania działa czy jest wyłączony.
 

097. Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu.
 

098. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych?


 1. tak, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 40 km/h;
 2. tak, ale pod warunkiem, że pojazd nie porusza sie w terenie górzystym;
 3. nie.
098

099. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. tak, ale tylko przy zbyt małym ciśnieniu w ogumieniu;
 2. tak;
 3. nie.
 

100. Czy przy awarii głównego układu hamulcowego można poruszać się pojazdem ciężarowym po drogach publicznych?
 1. tak, jeśli sprawne są układy alternatywne;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość jazdy nie przekroczy 30 km/h.
 

101. Robocza część hamulca postojowego pojazdu wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający pozostają w pozycji zahamowania:
 1. za pomocą sprężonego powietrza;
 2. wyłącznie za pomocą mechanicznego urządzenia;
 3. za pomocą płynu hamulcowego pod ciśnieniem.
 

102. W jaki sposób kierowca pojazdu ciężarowego w trakcie jazdy powinien dobrać przełożenie skrzyni biegów?


 1. tak, aby prędkość obrotowa silnika zapewniała korzystny moment obrotowy podczas przyspieszania;
 2. tak, aby prędkość obrotowa silnika była jak najniższa podczas przyśpieszania ponieważ wtedy występuje najniższe zużycie paliwa;
 3. tak, aby prędkość obrotowa bezpośrednio po zmianie biegów wynosiła około 750 obr/min.
 

103. Czy w lampach sygnałowych, zamiast żarówek, można zainstalować źródło diodowe?
 1. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną lampy;
 2. tak, w zależności od potrzeb;
 3. tak, ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy.
 

104. Czy i w jaki sposób przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych?
 1. tak, poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł;
 2. tak, poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej pojazdu;
 3. nie, kontrola świateł jest zbędna.
 

105. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
 1. tak;
 2. nie ma to znaczenia;
 3. nie, tylko źródła światła z homologacją europejską, zgodne z oznaczeniami na reflektorze lub lampie.
 

106. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologicznego wyposażenia pojazdu?


 1. e... Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
 2. E...Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
 3. ® Uwaga: duża litera R w kółku.
106

107. Co sprawia, że robocze części hamulca postojowego wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający, pozostaje w pozycji zahamowania?


 1. sprężone powietrze;
 2. wyłącznie urządzenie mechaniczne;
 3. płyn hamulcowy pod ciśnieniem.
 

108. W jakich warunkach dozwolone jest używanie przednich świateł przeciwmgłowych?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. w zależności od potrzeb kierowcy;
 3. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza np. opadami atmosferycznymi.
 

109. W jakiej sytuacji dozwolone jest używanie tylnych świateł przeciwmgłowych?
 1. podczas opadów śniegu, w czasie od zmierzchu do świtu;
 2. tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m;
 3. zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 

110. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza?
 1. tak, na każdej drodze krętej przez całą dobę;
 2. tak, w przypadku awarii świateł mijania lub do jazdy dziennej;
 3. tak, ale tylko na odpowiednio oznaczonej drodze krętej, od zmierzchu do świtu.
110

111. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie?
 1. niczym, są takie same jak na całym świecie;
 2. świeca równomiernie do przodu pojazdu;
 3. wytwarzają asymetryczną granicę światła i cienia.
 

112. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
 1. tak, ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;
 2. tak, dowolnie w zależności od potrzeb;
 3. nie, przepisy na to nie zezwalają.
 

113. Czy reflektory ze światłem wyładowczym (ksenony) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie?
 1. tak, układ poziomowania światła mijania oraz czyszczenie klosza;
 2. nie, dodatkowe wyposażenie nie jest wymagane;
 3. tak, filtr barwny.
 

114. W jakiej sytuacji kierowca ma prawo używać świateł mijania?
 1. podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 2. przez całą dobę w każdych warunkach i sytuacji;
 3. jedynie gdy pojazd znajduje się w ruchu.
 

115. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania w Europie:
 1. asymetryczny o szerszym kącie w stronę przeciwnego pasa ruchu;
 2. asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza;
 3. symetryczny.
 

116. Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem?
 1. zwalniacze instaluje się w autobusach, a retardery w samochodach ciężarowych;
 2. nie ma żadnej, ponieważ są to odmienne nazwy tego samego urządzenia;
 3. zwalniacza używa się w górach a retardera na płaskim terenie.
 

117. Które ustawienie lustra głównego samochodu ciężarowego jest optymalne ze względu na możliwość obserwacji otoczenia do tyłu?
 1. C
 2. A
 3. B
117

118. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu się kół:
 1. ESP;
 2. ASR;
 3. ABS.
 

119. Grubość klocków hamulcowych ocenia się na podstawie:
 1. "twardości" pedału hamulca;
 2. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku;
 3. ubytku płynu lub powietrza w układzie.
119

120. Podczas wykonywania skrętu w prawo, przez pojazd którego gabaryty uniemożliwiają wykonanie tego manewru według ogólnych zasad, kierujący powinien:
 1. zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni;
 2. wykonać skręt ze środka pasa ruchu;
 3. zbliżyć się do osi jezdni;
 

121. Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne?
 1. nie ma to znaczenia;
 2. nie;
 3. tak.
121

122. Tor jazdy po łuku powinien:
 1. być jak najszerszy;
 2. być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni;
 3. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu.
 

123. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania w pojeździe?
 1. tylko podczas przeglądu rejestracyjnego;
 2. ustawienie świateł nie podlega okresowej kontroli;
 3. zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.
 

124. Gdzie można sprawdzić, czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo?
 1. w każdym miejscu - wzrokowo;
 2. ustawienie świateł nie wymaga kontroli;
 3. na stacji kontroli pojazdów.
 

125. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi?
 1. nie mniej niż 1,6 mm;
 2. co najmniej 1 mm;
 3. dopuszcza się mniej niż 1,6 mm, jeżeli opona nie posiada widocznych pęknięć.
125

126. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w pojeździe ciężarowym?
 1. 1,2 mm;
 2. 1,6 mm;
 3. 3,0 mm.
126

127. Kiedy kierowca samochodu ciężarowego, podczas jazdy w górach, powinien używać zwalniacza ?
 1. zawsze podczas hamowania;
 2. tylko przy wjeździe na wzniesienie;
 3. nie ma takiej potrzeby.
 

128. Intensywność hamowania podczas manewru omijania powinna być:
 1. ograniczona;
 2. stopniowo zmniejszana;
 3. stopniowo zwiększana.
 

129. Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania najważniejsza jest:
 1. prędkość;
 2. właściwa ocena odcinka wyprzedzania;
 3. osiągi pojazdu.
129

130. Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje:
 1. wał napędowy;
 2. koło zamachowe;
 3. przekładnia hydrokinetyczna.
 

131. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
 1. ze wzrostu masy pojazdu;
 2. ze wzrostu prędkości obrotowej silnika;
 3. ze zmniejszenia prędkości pojazdu.
 

132. Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od:
 1. sytuacji na drodze;
 2. spalania jednostkowego;
 3. pojemności silnika.
 

133. Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje:
 1. przy udziale kierującego;
 2. bez udziału kierującego;
 3. przez wciśnięcie pedału sprzęgła.
 

134. Manometry ciśnień w układzie hamulcowym na konsoli pojazdu ciężarowego służą do:
 1. sprawdzania ciśnienia w ogumieniu;
 2. sprawdzania ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym;
 3. sprawdzania ciśnienia w obwodach układu hamulcowego.
134

135. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić:
 1. poprzez zastosowanie specjalnej klapki lub zaworu na układzie wylotowym;
 2. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 3. poprzez załączenie specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.
135

136. Czy samochód ciężarowy z przyczepą może holować inny pojazd na połączeniu sztywnym?
 1. nie;
 2. tak, z wyjątkiem holowania na autostradzie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.
 

137. Czy dozwolone jest holowanie samochodu ciężarowego na połączeniu giętkim z niesprawnym głównym układem hamulcowym?
 1. tak (z wyjątkiem holowania na autostradzie lub drodze ekspresowej) jeżeli prędkość holowania nie przekracza 30 km/h;
 2. nie, jest zabronione przepisami ruchu drogowego;
 3. nie, ponieważ zabrania tego ustawa o transporcie drogowym.
 

138. Czy przekroczenie dmc pojazdu ciężarowego ma wpływ na działanie układu hamulcowego?
 1. zwiększona masa pojazdu wspomaga pracę układu hamulcowego ze względu na zwiększone opory ruchu pojazdu;
 2. nie ma wpływu jeżeli pojazd wyposażony jest w ESP;
 3. zwiększona masa pojazdu powoduje, że układ hamulcowy może nie działać poprawnie.
 

139. Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi;

 

 1. tak, jeżeli bieżniki opon są zbliżone kształtem;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, jeśli użytkowane jest koło zapasowe.
139

 


140. Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zalicza się:
 1. apteczkę pierwszej pomocy;
 2. system ESP;
 3. kurtyny powietrzne.
 

141. Czy można holować pojazd, na holu sztywnym, z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdów nie przekroczy 10 km/h.
 

142. Czy podczas zjazdu ze stromego wzniesienia, kierowca oprócz wykorzystywania zwalniacza, może posługiwać się również hamulcem głównym?
 1. tak, ale tylko gdy wzniesienie ma nachylenie powyżej 7% i jest to wskazane na dodatkowej tabliczce umieszczonej pod znakiem ostrzegawczym;
 2. tak, użycie obu układów jednocześnie w określonych sytuacjach jest czynnością prawidłową;
 3. nie, ponieważ może to spowodować awarie alternatywnego układu hamulcowego.
142

143. Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do:
 1. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu;
 2. większego zużycia paliwa;
 3. zużycia hamulców.
 

144. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 3. jedynie w godzinach od 7.00 do 17:00 w okresie zimowym.
 

145. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych na terenie zabudowanym:
 1. tak, ale tylko w dzień;
 2. tak, jeśli występują opady atmosferyczne;
 3. nie, jest to zabronione.
 
156. Ile minut zgodnie z dyrektywą 71/320 powinno maksymalnie trwać napełnianie układu hamulcowego zespołu pojazdów?
 1. osiem minut;
 2. jedenaście minut;
 3. dwadzieścia minut.
 

157. W którym miejscu następuje wtrysk płynu AdBlue?

 1. bezpośrednio do katalizatora SCR lub filtra DPF;
 2. przed katalizatorem SCR;
 3. za katalizatorem SCR.
 

158. Co kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę, jeśli zamierza zmienić bieg na wyższy?


A. głównie własne upodobania oraz własne doświadczenie w zakresie kierowania samochodem ciężarowym.
B. przede wszystkim rodzaj drogi, po której ruch się odbywa
C. charakterystykę momentu obrotowego danego silnika.

 

159. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego może spodziewać się zjawiska „fadingu”?


A. podczas długotrwałego hamowania przy pomocy zwalniacza na spadku drogi,
B. podczas długotrwałego, ciągłego hamowania przy pomocy hamulca głównego,
C. podczas dynamicznego i częstego przyspieszania.

 

160. Czy korzystając ze zwalniacza, kierowca może dodatkowo korzystać z głównego układu hamulcowego?


A. nie, ponieważ grozi to uszkodzeniem retardera,
B. tak, ale tylko podczas zjazdu ze wzniesienia,
C. tak, ponieważ są to dwa niezależne układy hamulcowe.

 

161. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego może spodziewać się zjawiska „fadingu”?


A. podczas długotrwałego hamowania przy pomocy zwalniacza na spadku drogi,
B. podczas długotrwałego, ciągłego hamowania przy pomocy hamulca głównego,
C. podczas dynamicznego i częstego przyspieszania.

 

162. Jakim pojęciem określa się spadek współczynnika tarcia pomiędzy bębnem hamulcowym a elementem ciernym na skutek zbyt wysokiej temperatury?


A.fading,
B.braking,
C.kick down.

 

163. Czy znaczne obciążenie ładunkiem samochodu ciężarowego ma wpływ na działanie układu hamulcowego?


A. nie ma wpływu, jeśli nie została przekroczona dopuszczalna ładowność,
B. zwiększona masa pojazdu powoduje, że układ hamulcowy może być mniej skuteczny,
C. zwiększona masa pojazdu wspomaga pracę układu hamulcowego, ponieważ wówczas zwiększają się opory ruchu.