1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.


001. Hamowanie jest:
 1. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną;
 2. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną;
 3. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną.
 

002. Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się:
 1. wcześniej i łagodnie;
 2. wcześniej i gwałtownie;
 3. wcześniej i bardzo gwałtownie.
 

003. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania?
 1. zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych;
 2. zmniejszenie zużycia opon;
 3. nie przeciążenie układu mocowania ładunku.
 

004. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze, klocki);
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.
 

005. Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to:
 1. sprężarka, zbiorniki powietrza, układ sterujący, układ przenoszenia (przewody, zawory pośrednie, siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego, tarczowego);
 2. pompa wody, chłodnica, termostat, przewody;
 3. filtr powietrza, przepływomierz powietrza, kolektor ssący.
 

006. Robocze części hamulca postojowego pojazdu, wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający, pozostają w pozycji zahamowania za pomocą:
 1. sprężonego powietrza;
 2. wyłącznie mechanicznego urządzenia;
 3. płynu hamulcowego pod ciśnieniem.
 

007. Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do:
 1. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu;
 2. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym;
 3. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego.
 

008. Serwomechanizm służy do:
 1. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę;
 2. przeniesienia napędu do tylnej osi;
 3. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym.
 

009. Siłownik membranowy hamulcowy służy do:
 1. oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 2. skrętu kołami tylnymi;
 3. amortyzowania zawieszenia pneumatycznego.
 

010. Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to:
 1. opony;
 2. kierujący;
 3. rozmieszczenie ludzi.
 

011. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu?
 1. stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika;
 2. wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika;
 3. najniższego możliwego.
 

012. O czym informuje ten znak ?
 1. konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd;
 2. ten znak nie dotyczy kierowców autobusów;
 3. niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym.
005

013. Hamowanie silnikiem polega:
 1. redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła;
 2. włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła;
 3. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia.
 

014. Hamowanie silnikiem powoduje:
 1. zwiększenie bezpieczeństwa;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. spadek komfortu jazdy pasażerów.
 

015. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko przy nie dopompowanych oponach.
 

016. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, pomocniczy, awaryjny;
 2. zasadniczy, główny, retarder;
 3. zasadniczy, silnikowy, tarciowy.
 

017. Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy:
 1. jednego;
 2. dwóch;
 3. półtora.
 

018. Wspomaganie hamowania służy do:
 1. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 2. łatwiejszego obracania kierownicą;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy.
 

019. Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego?
 1. tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia;
 2. sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów;
 3. mierząc ciśnienie w zaworach upustowych.
 

020. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym?
 1. zużyciu hamulców;
 2. awarii sprężarki;
 3. zbyt niskich obrotach silnika.
 

021. Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego?
 1. spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej;
 2. wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego;
 3. zjechać do bazy i naprawić samodzielnie.
 

022. Hamulec zasadniczy służy do:
 1. zatrzymania pojazdu;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera.
 

023. Co to jest hamulec awaryjny:
 1. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec intarder.
 

024. Hamulec postojowy służy do :

 1. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu;
 2. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia;
 3. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania.
 

025. Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.
 

026. Jak jest siła nacisku na pedał hamulca ?
 1. większa ze wspomaganiem układu hamulcowego;
 2. większa przy wyłączonym układzie wspomagania;
 3. taka sama.
 

027. Korektor sił hamowania:
 1. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi, na której jest zamontowany;
 2. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych;
 3. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy.
 

028. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę?
 1. wszystkich, gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy;
 2. kierunkowskazów, gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze;
 3. świateł obrysowych, ponieważ określają wymiary pojazdu.
022

029. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu?
 1. przed każdą jazdą;
 2. raz w miesiącu;
 3. dwa razy w roku.
023

030. Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić:
 1. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu;
 2. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym;
 3. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym.
135

031. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz ?
 1. chwilowego działania;
 2. ciągłego działania;
 3. postojowym.
 

032. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza?
 1. unieruchomienie pojazdu na postoju;
 2. gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych;
 3. hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi.
 

033. Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym:
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa.
 

034. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenia prędkości jako hamulec dodatkowy, np. zjeżdżając ze stromego zbocza;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.
 

035. Retarderami steruje się za pomocą:
 1. dźwigni lub pedału hamulca;
 2. pokrętła;
 3. pedału sprzęgła.
 

036. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.
091

037. Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS:
 1. działa z maksymalną siłą;
 2. wyłącza się;
 3. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej.
 

038. W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy:
 1. poziom oleju;
 2. gęstość oleju;
 3. temperaturę oleju.
 

039. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o długości 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h?
 1. tak, jest to wymaganie uwarunkowane prawnie;
 2. nie, należy używać również hamulca roboczego;
 3. nie, spowoduje to uszkodzenie retardera.
 

040. Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu:
 1. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach;
 2. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym;
 3. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych.
 

041. Główna idea zastosowania układu ABS to:
 1. redukcja poślizgu;
 2. kontrola poziomu płynu hamulcowego;
 3. kontrola ciśnienia w ogumieniu.
 

042. Kontrolka ABS służy do:
 1. informowania o uszkodzeniu układu ABS;
 2. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych;
 3. informuje, że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 ºC.
 

043. Czujniki ABS na kołach służą do :
 1. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. mierzenia grubości klocków hamulcowych.
086

044. Co to jest układ ESP?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu;
 2. układ ułatwiający parkowanie pojazdu;
 3. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu.
 

045. Retarder stosuje się:
 1. w celu zmniejszenia prędkości jako hamulec dodatkowy;
 2. w celu zwiększenia prędkości pojazdu;
 3. jako hamulec pomocniczy.
 

046. Co to jest hamulec awaryjny (pomocniczy)?
 1. hamulec intrader;
 2. hamulec silnikowy;
 3. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego.
 

047. Hamulec postojowy służy do:
 1. hamowania w czasie zjazdu z wzniesienia;
 2. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu;
 3. hamowania przed skrzyżowaniem.
 

048. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe:
 1. zasadniczy, awaryjny, postojowy;
 2. zasadniczy, pomocniczy i długotrwałego działania (retarder);
 3. zasadniczy, silnikowy i awaryjny.
 

049. Hamulec awaryjny jest uruchamiany:
 1. automatycznie;
 2. ręcznie lub lewą nogą;
 3. przyciskiem.
 

050. Do czego wykorzystywany jest system testu oświetlenia zewnętrznego, jeśli autobus został w niego wyposażony ?
 1. jedynie dla służb kontrolnych podczas przeprowadzenia weryfikacji stanu technicznego autobusu;
 2. do automatycznego prawidłowego ustawienia świateł w zależności od obciążenia autobusu;
 3. do kontroli działania poszczególnych świateł zewnętrznych w autobusie.
 

051. Mieszany układ hamulcowy to:
 1. połączony układ autobusu i przyczepy;
 2. układ hamulcowy umożliwiający jednoczesne użycie ratardera i hamulca zasadniczego;
 3. układ wykorzystujący dwa czynniki robocze - płyn hamulcowy i sprężone powietrze.
 

052. Które z podanych poniżej pojęć dotyczy zakresu sprawdzania hamulców hydraulicznych:
 1. właściwy kąt nachylenia pedału hamulca;
 2. odpowiedni poziom płynu hamulcowego;
 3. właściwe obciążenie osi hamujących.
 

053. Jakie zadanie ma korektor hamowania?
 1. zapobiega poślizgowi kół;
 2. koryguje siłę hamowania do przyczepności opon;
 3. dostosowuje siłę hamowania do obciążenia danej osi.
 

054. Simplex to rodzaj hamulców:
 1. bębnowych, w których są dwie szczęki, z których jedna zawsze pracuje w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów koła, a druga w przeciwnym;
 2. tarczowych z pływającym zaciskiem;
 3. mechanicznych w motocyklu.
 

055. Podstawowa zaleta hamulców tarczowych to:
 1. dobre chłodzenie;
 2. łatwiejsza regulacja luzów;
 3. lepszy dostęp do demontażu obręczy kół.
 

056. Główne elementy układu hydraulicznego to:
 1. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody na płyn hamulcowy, elementy hamujące;
 2. zbiornik paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacze;
 3. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik.
 

057. W którym miejscu układu hamulcowego znajdują się zbiorniki rezerwowe?
 1. przed kompresorem;
 2. między kompresorem a wskaźnikiem poziomu ciśnienia;
 3. przy siłownikach hamulców.
 

058. Ile minut zgodnie z dyrektywą 71/320 powinno maksymalnie trwać napełnianie układu hamulcowego zespołu pojazdów?
 1. osiem minut;
 2. jedenaście minut;
 3. dwadzieścia minut.
 

059. Wilgoć w układzie hamulców pneumatycznych może doprowadzić do:
 1. uszkodzenia czujników ABS;
 2. zmniejszenia zdolności hamowania poprzez zmianę charakterystyki kompresora;
 3. zaniku funkcji hamowania po zamarznięciu jednego z przewodów.
 

060. Czy pojazd, który podlegał naprawie po wypadku, której koszt wynosił 10 tys. złotych musi przejść badanie techniczne?
 1. nie, jeżeli naprawa dokonywana była w autoryzowanym serwisie;
 2. nie, jeżeli zakład ubezpieczeniowy nie postanowił inaczej;
 3. tak.
 

061. Jaka jest minimalna grubość okładzin szczęk hamulcowych hamulców bębnowych?
 1. 1-2 mm;
 2. 2 mm;
 3. 8 mm.
 

062. Co oznacza słowo „fading"?
 1. zjawisko utraty zdolności hamowania przez przegrzane hamulce;
 2. konstrukcję hamulców, w których obie szczęki hamulcowe są skierowane w tę samą stronę;
 3. inaczej nazwa najazdowego hamulca przyczepy.
 

063. Zawór proporcjonalny służy do:
 1. sterowania ciśnieniem hamowania osi przedniej;
 2. ustalenia zależności hamowania kół po lewej i prawej stronie pojazdu;
 3. ustalenia proporcji sił hamowania pojazdu i przyczepy.
 

064. Siłownik hamulca służy do:
 1. wytworzenia siły hamowania;
 2. pomiaru ilości obrotów koła;
 3. redukcji poślizgu kół hamowanych.
 

065. Jakie mogą być skutki zbyt niskiego ciśnienia w oponie?
 1. zwiększenie oporów powietrza;
 2. zwiększenie zużycia paliwa;
 3. zmiana geometrii pojazdu.
 

066. Czy hamulec pomocniczy i postojowy mogą stanowić tę samą konstrukcję?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko w przypadku zastosowania silnika typu Zl;
 

067. Hamulec zasadniczy powinien zapewnić opóźnienie:
 1. większe od przyspieszenia ziemskiego;
 2. równe przyspieszeniu ziemskiemu;
 3. równe około 45% przyspieszenia ziemskiego.
 

068. Czy można używać hamulca ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym?
 1. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić da zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu, np. w ruchu miejskim;
 2. nie można;
 3. można, ale nie powinno się z uwagi na wzrost zużycia paliwa;
 

069. Czy tarcza hamulcowa:
 1. zużywa się i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane;
 2. nie zużywa się i nie ma potrzeby kontrolować sprawności działania;
 3. zużywa się jedynie przy niewłaściwej eksploatacji i co pewien czas jej działanie musi być kontrolowane.
 

070. Co to jest układ ESP w autobusie?
 1. układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach;
 2. układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu;
 3. układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi.
 

071. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii?
 1. retarder;
 2. hamulec awaryjny;
 3. regulator klimatyzacji.
071

072. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania ?
 1. 0,5 m;
 2. 0,6 m;
 3. 0,7 m;
 

073. Jak nazywa się zjawisko spadku siły hamowania ?
 1. failing;
 2. fading;
 3. forcing.
 

074. Jeżeli używamy długotrwale hamulca zasadniczego przy zjeździe ze wzniesienia:
 1. hamulec zużywa się o 30 % więcej niż normalnie;
 2. hamulec zużywa się o 50 % więcej niż normalnie;
 3. występuje zjawisko „fadingu”.
 

075. Co oznacza skrót SCR ?
 1. system kontroli trakcji;
 2. system oczyszczania spalin;
 3. system przeciwdziałający blokowaniu się kół.
 

076. Co to jest hamulec dekompresyjny ?
 1. hamulec silnikowy;
 2. hamulec awaryjny;
 3. urządzenie zamieniające energii spalin na energię elektryczną w napędach hybrydowych.
 

077. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła?
 1. zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe;
 2. wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika;
 3. jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło.
 

078. W czasie ruszania ze wzniesienia należy:
 1. wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu;
 2. włączyć bieg, dodając gaz powoli, wyłączyć hamulec;
 3. nie wyłączać hamulca postojowego, załączyć bieg i powoli ruszać, dopiero po 5 s rozłączyć hamulce.
 

078. Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do:
 1. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu;
 2. większego zużycia paliwa;
 3. zużycia się hamulców.
 

079. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość hamowania pojazdu samochodowego, jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie?
 1. dwukrotnie;
 2. czterokrotnie;
 3. trzykrotnie.
 

080. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania?
 1. nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN.
 

081. Hamowanie pulsacyjne to:
 1. hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca, a gdy koła przestają się obracać, odpuszczeniu hamulca, by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec;
 2. hamowanie polega na dodawaniu gazu tak, aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza;
 3. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury,
 

082. Hamulec awaryjny jest uruchamiany?

 1. automatycznie;
 2. pilotem;
 3. ręcznie lub lewą nogą.
 

083. Wspomaganie hamowania służy do?

 1. łatwiejszego obracania kierownicą;
 2. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania;
 3. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy.
 

084. Czy zbyt niska ilość powietrza w układzie pneumatycznym, może mieć wpływ na działanie głównego układu hamulcowego w nowoczesnym autobusie niskopodłogowym miejskim lub wysokopokładowym turystycznym?
 1. nie, ilość powietrza ma znaczenie tylko dla prawidłowej pracy zawieszenia pneumatycznego autobusu;
 2. tak, może to spowodować spadek skuteczności działania hamulców;
 3. tak, ale tylko jeśli włączy się sygnał dźwiękowy ostrzegający o uszkodzeniu układu pneumatycznego oraz zapali się lampka ostrzegawcza.
 

085. Główna idea zastosowania układu ABS to?

 1. umożliwienie manewrowania pojazdem w czasie hamowania;
 2. kontrola ciśnienia w ogumieniu;
 3. kontrola poziomu płynu hamulcowego.
 

086. Do czego służą czujniki ABS na kołach?

 1. mierzenia grubości klocków hamulcowych;
 2. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej;
 3. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania.
 

087. Siłownik membranowy hamulcowy, służy do?

 1. do amortyzowania zawieszenia pneumatycznego;
 2. do oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania;
 3. do skrętu kołami tylnymi.
 

088. W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS, kierowca powinien?

 1. mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu;
 2. zwrócić uwagę na to, aby koło nie zablokowało się i co jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłużej niż 2 sekundy;
 3. hamować pulsacyjnie.
 

089. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym?

 1. tak, jest to dozwolone;
 2. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu;
 3. nie, retarder używany jest wyłącznie podczas zjazdu.
 

090. Podczas wykonywania skrętu w prawo, przez pojazd którego gabaryty uniemożliwiają wykonanie tego manewru według ogólnych zasad, kierujący powinien:

 1. zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni;
 2. wykonać skręt ze środka pasa ruchu;
 3. zbliżyć się do osi jezdni.
 

091. Do czego służy zawór spustowy w zbiorniku powietrza?

 1. do regulacji ciśnienia w zbiorniku;
 2. jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego;
 3. do spuszczania kondensatu ze zbiornika.
 

092. Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne?

 1. nie ma to znaczenia;
 2. nie;
 3. tak.
 

093. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych na terenie zabudowanym?

 1. tak, ale tylko w dzień;
 2. tak, jeśli występują opady atmosferyczne;
 3. nie, jest to zabronione.
 

094. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza?

 1. tak, na każdej drodze krętej przez całą dobę;
 2. tak, w przypadku awarii świateł mijania lub do jazdy dziennej;
 3. tak, ale tylko na odpowiednio oznaczonej drodze krętej, od zmierzchu do świtu.
 

095. Czy reflektory ze światłem wyładowczym (ksenony) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie?

 1. tak, układ poziomowania światła mijania oraz czyszczenie klosza;
 2. nie, dodatkowe wyposażenie nie jest wymagane;
 3. tak, filtr barwny.
 

096. W jakich warunkach dozwolone jest używanie przednich świateł przeciwmgłowych?

 1. gdy świeci silne słońce;
 2. w zależności od potrzeb kierowcy;
 3. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza np. opadami atmosferycznymi.
 

097. W jakiej sytuacji dozwolone jest używanie tylnych świateł przeciwmgłowych?

 1. podczas opadów śniegu, w czasie od zmierzchu do świtu;
 2. tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m;
 3. zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 

098. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej?
 1. gdy świeci silne słońce;
 2. od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 3. jedynie w godzinach od 7.00 do 17:00 w okresie zimowym.
 

099. Czy i w jaki sposób przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych?

 1. tak, poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł;
 2. tak, poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej pojazdu;
 3. nie, kontrola świateł jest zbędna.
 

100. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?

 1. nie ma to znaczenia;
 2. nie, tylko źródła światła z homologacją europejską, zgodne z oznaczeniami na reflektorze lub lampie;
 3. tak.

 
101. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
 1. tak, ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;
 2. tak, dowolnie w zależności od potrzeb;
 3. nie, przepisy na to nie zezwalają.
 

102. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie?
 1. niczym, są takie same jak na całym świecie;
 2. świeca równomiernie do przodu pojazdu;
 3. wytwarzają asymetryczną granicę światła i cienia.
 

103. W jakiej sytuacji kierowca ma prawo używać świateł mijania?
 1. podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
 2. przez całą dobę w każdych warunkach i sytuacji;
 3. jedynie gdy pojazd znajduje się w ruchu.
 

104. Czy w lampach sygnałowych, zamiast żarówek, można zainstalować źródło diodowe?
 1. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną lampy;
 2. tak, w zależności od potrzeb;
 3. tak, ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy.
 

105. Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (ksenonowe)?

 1. nie, można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora;
 2. tak, w zależności od potrzeb;
 3. tak, jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze.
 

106. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu?

 1. tak, w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych;
 2. nie, żadne przeróbki nie są dopuszczalne.
 3. tak, jeśli kierowca ma taką potrzebę.
 

107. Czy urządzenia oświetleniowe stosowane na pojeździe muszą posiadać homologację europejską?


 1. nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń;
 2. tak;
 3. nie.
 

108. Czy można holować autobus na sztywnym holu z niesprawnymi światłami "stop"?

 1. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h;
 2. tak;
 3. nie.
 

109. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania w Europie:
 1. asymetryczny o szerszym kącie w stronę przeciwnego pasa ruchu;
 2. asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza;
 3. symetryczny.
 

110. Gdzie można sprawdzić, czy granica światła i cienia świateł mijania oraz świateł przeciwmgłowych jest prawidłowo ustawiona?
 1. w każdym miejscu - wzrokowo;
 2. ustawienie świateł nie wymaga kontroli;
 3. na stacji kontroli pojazdów.
 

111. Jaka jest różnica między zwalniaczem a reterderem?
 1. zwalniacze instaluje się w autobusach, a retardery w samochodach ciężarowych;
 2. nie ma żadnej, ponieważ są to odmienne nazwy tego samego urządzenia;
 3. zwalniacza używa się w górach a retardera na płaskim terenie.
 

112. Czy zabrudzenie lamp sygnałowych lub kloszy reflektorów powoduje pogorszenie ich działania?

 1. nie ma to istotnego wpływu;
 2. tak, ze względu na pochłanianie i rozpraszanie światła;
 3. tak, ale tylko podczas deszczu.
 

113. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz (retarder)?

 1. ciągłego działania;
 2. postojowym;
 3. chwilowego działania.
 

123. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania w pojeździe?
 1. tylko podczas przeglądu rejestracyjnego;
 2. ustawienie świateł nie podlega okresowej kontroli;
 3. zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.
 

124. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się autobusem po drogach publicznych?


 1. tak, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 40 km/h;
 2. tak, ale pod warunkiem, że pojazd nie porusza się w terenie górzystym;
 3. nie.
 

125. Co to jest system HBA (Hydraulic Brake Assist)?


 1. system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania;
 2. system, który zapobiega utracie przyczepności kół podczas przyspieszania;
 3. system wspomagania nagłego hamowania.
 

126. Na jakiej podstawie ocenia się grubość klocków hamulcowych?


 1. ubytku płynu lub powietrz w układzie;
 2. twardości pedału hamulca;
 3. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku.
 

127. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologicznego wyposażenia pojazdu?


 1. e... Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
 2. ® Uwaga: duża litera R w kółku;
 3. E...Uwaga: kropkami oznaczono miejsce oznaczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. "20" dla Polski;
127

128. Podczas przewozu osób hamowanie powinno być?


 1. łagodne;
 2. gwałtowne;
 3. jest to bez znaczenia;
 

129 Czy można holować autobus z niesprawnymi hamulcami na holu giętkim?


 1. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h;
 2. nie;
 3. tak.
 

130. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami pojazdu, można poruszać się po drogach publicznych?
 1. tak, jeśli usterka jest niewielka;
 2. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h;
 3. nie;
 

131. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu się kół:
 1. ASR;
 2. ABS;
 3. ESP.
 

132. Czy ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na drogę hamowania?
 1. tak;
 2. tak, ale tylko w przypadku złego stanu technicznego opon;
 3. nie.
 

133. Czy można holować pojazd, na holu sztywnym, z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdów nie przekroczy 10 km/h;
 2. tak;
 3. nie.
 

134. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony w autobusie?
 1. 1,2 mm;
 2. 1,6 mm;
 3. 3,0 mm.
 

135. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony w autobusie o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h?
 1. 1,6 mm;
 2. 2,4 mm;
 3. 3,0 mm.
 

136. Czy można holować autobus turystyczny z pasażerami?
 1. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 20 km/h;
 2. tak;
 3. nie
 

137. Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą?
 1. sprzęgła ciernego tarczowego;
 2. wału napędowego;
 3. mechanizmu różnicowego.
 

138. Skrzynia biegów służy do:

 1. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu;
 2. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik służącej do napędu pojazdu;
 3. zwiększenia zużycia paliwa.
 

139. Tor jazdy po łuku powinien:

 1. być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni;
 2. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu;
 3. być jak najszerszy.
 

140. Ile metrów przebywa autobus w czasie 3 sekund, jadący z prędkością 108 km/h?

 1. ok.45 m;
 2. ok.90 m;
 3. ok.150 m.
 

141. Do czego służy układ ABS?

 1. do konieczności stosowania techniki hamowania pulsacyjnego podczas hamowania awaryjnego;
 2. do skrócenia drogi hamowania;
 3. do optymalizacji procesu hamowania.
 

142. Czy uszkodzenia odbłyśnika lampy przedniej eliminują ją z dalszego użytkowania?

 1. tak, ponieważ snop światła może powodować oślepianie innych kierujących;
 2. nie, ponieważ stan odbłyśnika nie wpływa na zakres pola widzenia;
 3. nie ma w tym zakresie ograniczeń, jeżeli sprawne jest źródło światła.
 

143.W którym miejscu następuje wtrysk płynu AdBlue?

 1. bezpośrednio do katalizatora SCR lub filtra DPF;
 2. przed katalizatorem SCR;
 3. za katalizatorem SCR.
 

144. Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje:
 1. przy udziale kierującego;
 2. bez udziału kierującego;
 3. przez wciśnięcie pedału sprzęgła.
 

145. Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje:
 1. wał napędowy;
 2. koło zamachowe;
 3. przekładnia hydrokinetyczna.
 

146. Czy samochód ciężarowy z przyczepą może holować autobus na połączeniu sztywnym?
 1. nie;
 2. tak, z wyjątkiem holowania na autostradzie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h.
 

147. Czym jest urządzenie oznaczane skrótem "DPF", stosowane m.in. w autobusach spełniających normę EURO VI?

 1. filtrem utleniającym;
 2. tłumikiem spalin;
 3. filtrem cząstek stałych.
 

148. Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje:

 1. automatycznie przez wciśnięcie sprzęgła;
 2. automatycznie przez wciśnięcie pedału gazu;
 3. automatycznie przy użyciu hamulca.
 

149. Czy podczas zjazdu ze stromego wzniesienia, kierowca autobusu oprócz wykorzystywania zwalniacza, może posługiwać się również hamulcem głównym?
 1. tak, ale tylko gdy wzniesienie ma nachylenie powyżej 7% i jest to wskazane na dodatkowej tabliczce umieszczonej pod znakiem ostrzegawczym;
 2. tak, użycie obu układów jednocześnie w określonych sytuacjach jest czynnością prawidłową;
 3. nie, ponieważ może to spowodować awarie alternatywnego układu hamulcowego.
 

150. Czy jeżeli kierowca autobusu obciążonego pasażerami i bagażem zauważy na drodze niespodziewaną przeszkodę, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu, powinien podjąć manewr hamowania awaryjnego?

 1. nie, ponieważ hamowanie awaryjne może zagrażać bezpieczeństwu przewożonych pasażerów;
 2. nie, z wyjątkiem hamowania na jezdni o znacznej szerokości i małym natężeniu ruchu;
 3. tak.
 

151. Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zalicza się:
 1. apteczkę pierwszej pomocy;
 2. system ESP;
 3. kurtyny powietrzne.
 

152. W jaki sposób kierowca autobusu w trakcie jazdy powinien dobrać przełożenie skrzyni biegów?
 1. tak, aby prędkość obrotowa silnika zapewniała korzystny moment obrotowy podczas przyspieszania;
 2. tak, aby prędkość obrotowa silnika była jak najniższa podczas przyśpieszania ponieważ wtedy występuje najniższe zużycie paliwa;
 3. tak, aby prędkość obrotowa bezpośrednio po zmianie biegów wynosiła około 750 obr/min.
 

153. Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania najważniejsza jest:
 1. prędkość;
 2. właściwa ocena odcinka wyprzedzania;
 3. osiągi pojazdu.
 

154. Czy dozwolone jest holowanie autobusu na połączeniu giętkim z niesprawnym głównym układem hamulcowym?
 1. tak (z wyjątkiem holowania na autostradzie lub drodze ekspresowej) jeżeli prędkość holowania nie przekracza 30 km/h;
 2. nie, jest zabronione przepisami ruchu drogowego;
 3. nie, ponieważ zabrania tego ustawa o transporcie drogowym.
 

155. W jakich okolicznościach kierowca autobusu może się spodziewać zjawiska fadingu?

 1. w czasie długotrwałego ciągłego hamowania hamulcem głównym;
 2. w czasie długotrwałego hamowania przy użyciu zwalniacza na spadku drogi;
 3. w czasie częstego, dynamicznego przyspieszania.
 

156. Czy słuszne jest stosowanie w autobusie zimowych opon?

 1. nie, ponieważ w autobusie ze względu na jego masę, sprawdza się ogumienie letnie;
 2. nie, ponieważ ze względu na jego masę, stosowanie zimowych opon jest nie ekonomiczne;
 3. tak, zimowe opony zwiększają bezpieczeństwo jazdy.
 

157. Czy kierowca autobusu może używać zwalniacza na śliskiej nawierzchni?

 1. tak, ale musi zachować dużą ostrożność aby nie doszło do poślizgu;
 2. tak, bez ograniczeń na płaskim terenie;
 3. nie, zabraniają tego przepisy ruchu drogowego.
 

158. Czy przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu, ma wpływ na działanie hamulców?
 1. zwiększona masa pojazdu powoduje, że hamulce mogą nie działać poprawnie;
 2. zwiększona masa pojazdu wspomaga pracę hamulców ze względu na zwiększone opory toczenia;
 3. nie ma wpływu jeśli autobus ma EBS.
 

159. Jeśli autobus jest wyposażony w system testu oświetlenia zewnętrznego, do czego jest on wykorzystywany?

 1. do automatycznego ustawienia świateł w zależności od obciążenia autobusu;
 2. do kontroli działania poszczególnych świateł zewnętrznych;
 3. wyłącznie do kontroli podczas przeprowadzania badania stanu technicznego autobusu.
 

160. Głównie jakiego hamulca powinien używać kierowca autobusu podczas długotrwałego zjazdu ze wzniesienia?

 1. głównego;
 2. alternatywnego - hamulca silnikowego z "dławionym wydechem";
 3. ciągłego działania - zwalniacza.
 

161. Optymalna praca hamulca silnikowego następuje przy:

 1. niskich zakresach prędkości;
 2. średnich zakresach prędkości;
 3. wysokich zakresach prędkości.
 

162. Czy można korzystać jednocześnie z głównego i alternatywnego układu hamulcowego?

 1. tak, w zależności od potrzeby;
 2. tak, wyłącznie na grogach górskich;
 3. nie, grozi to uszkodzeniem retardera.
 

163. Zjawisko fadingu związane jest z układem:

 1. chłodzenia;
 2. hamulcowym;
 3. paliwowym.
 

164. Jeżeli kierowca stwierdzi usterkę głównego układu hamulcowego, może kontynuować jazdę?

 1. tak, pod warunkiem, że pozostał sprawny hamulec silnikowy i zwalniacz;
 2. tak, jeśli odpowiednio zmniejszy prędkość;
 3. nie, dalsza jazda może grozić wypadkiem.
 

165. Jak nazywa się spadek współczynnika tarcia pomiędzy bębnem hamulcowym a elementem ciernym z powodu wysokiej temperatury?

 1. braking;
 2. kick down;
 3. fading.
 

166. Co oznacza skrót "SCR":

 1. filtr cząstek stałych;
 2. selektywna redukcja katalityczna;
 3. układ Common Rail.
 

167. Co to jest fading?

 1. parametr określający zdolność pojazdu do przyspieszeń;
 2. zanik zdolności hamowania głównego układu hamulcowego z powodu spadku siły tarcia, w wyniku działania wysokiej temperatury elementów współpracujących układu hamulcowego;
 3. określenie dotyczące pneumatycznego układu hamulcowego autobusu, z wyłączeniem pneumatyki zawieszenia.
 

168. Do czego służy przyrząd na zdjęciu?

 1. obsługi tempomatu;
 2. regulacji prędkości pracy wycieraczek;
 3. aktywacji zwalniacza.
168

169. Kiedy kierowca autobusu powinien wykorzystywać retarder do zmniejszenia prędkości?

 1. podczas każdej potrzeby zmniejszenia prędkości;
 2. podczas zjazdu ze wzniesienia;
 3. w każdej sytuacji bez względu na prędkość pojazdu.
 

170. W jaki sposób kierowca autobusu w trakcie jazdy powinien dobrać przełożenie skrzyni biegów ?
 1. tak, aby prędkość obrotowa silnika zapewniała korzystny moment obrotowy podczas przyspieszania;
 2. tak, aby prędkość obrotowa silnika była jak najniższa podczas przyspieszania, ponieważ wtedy występuje najniższe zużycie paliwa;
 3. tak, aby prędkość obrotowa bezpośrednio po zmianie biegów wynosiła ok. 700 obr/min.
 

171. Czy korzystając ze zwalniacza, kierowca autobusu może dodatkowo korzystać z głównego układu hamulcowego ?
 1. nie, ponieważ grozi to uszkodzeniem retardera;
 2. tak, ale tylko podczas zjazdu ze wzniesienia;
 3. tak, ponieważ są to dwa niezależne układy hamulcowe.
 

172. Jaki efekt może spowodować zbyt długotrwałe korzystanie z hamulca głównego w autobusie podczas jazdy na długim spadku drogi ?
 1. zawsze obniżenia skuteczności działania tego układu o mniej więcej 30%;
 2. zawsze obniżenia skuteczności działania tego układu o mniej więcej 50-70%;
 3. zaistnienia niekorzystnego zjawiska "fadingu".
 

173. Co kierowca autobusu powinien brać pod uwagę, jeśli zamierza zmienić bieg na wyższy?


A. głównie własne upodobania oraz własne doświadczenie w zakresie kierowania pojazdem,
B. przede wszystkim rodzaj drogi, po której ruch się odbywa,
C. charakterystykę momentu obrotowego danego silnika.