1.3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu


001. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma usytuowanie ładunku po jednej stronie pojazdu?
 1. powoduje zwiększenie zagrożeń, ze względu na nierównomiernie rozłożony ładunek;
 2. powoduje zmniejszenie zagrożeń;
 3. nie ma wpływu podczas dobrych warunków drogowych i atmosferycznych.
 

002. Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości?

 1. powoduje zmniejszenie jego stabilności;
 2. powoduje zwiększenie jego stabilności;
 3. nie ma wpływu.
 

003. Jaki wpływ na zwiększenie długości drogi hamowania samochodu ciężarowego może mieć przeciążenie jego dopuszczalnej ładowności?

 1. nie ma większego wpływu, jeśli samochód ciężarowy wyposażony jest w retarder;
 2. nie ma wpływu jeśli główny układ hamulcowy jest sprawny;
 3. ma duży wpływ.
 

004. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy?

 1. 35 ton;
 2. 36 ton;
 3. 40 ton.
 

005. Jak powinien być rozmieszczony ładunek?

 1. w tylnej części naczepy lub przyczepy jeśli nie jest go dużo;
 2. zawsze równomiernie;
 3. w przedniej części naczepy lub przyczepy.
 

006. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego z ładunkiem?

 1. codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu;
 2. jechać z maksymalną prędkością;
 3. o odpowiednim zamocowaniu ładunku i wydłużonej drodze hamowania.
 

007. Czy sposób rozmieszczenia ładunku w naczepie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy samochodem ciężarowym?

 1. nie ma żadnego wpływu, ponieważ ładunek jest w zamkniętej skrzyni ładunkowej;
 2. tak, ale dotyczy to jedynie towarów sypkich;
 3. tak, ma duży wpływ.
 

008. Czy technika mocowania ładunku ma znaczenie jeśli chodzi o jego rodzaj?

 1. nie, jeśli ładunek po zamocowaniu się nie przemieszcza;
 2. tak, nie każdy rodzaj mocowania nadaje się do danego ładunku;
 3. nie, każdy sposób jest dobry.
 

009. Czy zachowanie samochodu ciężarowego obciążonego ładunkiem znajdującym się w większej ilości w tylnej części pojazdu, może naruszyć jego stateczność?

 1. tak, zachowanie pojazdu może ulec zmianie między innymi przy wykonywaniu manewrów na drodze;
 2. tak, ale jedynie podczas jazdy pod górę lub podczas hamowania;
 3. nie.
 

010. Co należy do dodatkowych czynności wykonywanych przez kierowcę samochodu ciężarowego?

 1. umiejętność naprawy pojazdu na drodze;
 2. sprawdzenie zamocowania ładunku;
 3. zakup materiałów eksploatacyjnych.
 

011. Ubezpieczenie ładunku w międzynarodowych przewozach rzeczy:

 1. jest obowiązkowe, gdyż stanowią tak polskie przepisy transportowe;
 2. jest obowiązkowe, gdyż wynika to z Konwencji CMR;
 3. nie jest obowiązkowe i decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do przewoźnika.
 

012. Jaka siła działa na ładunek podczas hamowania pojazdu?

 1. oporu toczenia;
 2. odśrodkowa;
 3. bezwładności
 

013. O czym powinien pamiętać kierowca ciężarowego jadąc z ładunkiem ?
 1. o tym aby jechać z maksymalną prędkością;
 2. o odpowiednim zamocowaniu ładunku i wydłużonej drodze hamowania;
 3. o tym, aby codziennie sprawdzać płyn w układzie spryskiwacza szyb.
 

014. Ile procent wypadków z udziałem samochodów ciężarowych jest skutkiem niewłaściwego zamocowania ładunku?
 1. tylko 5 %;
 2. około 25 %;
 3. ponad 10 % ale nie więcej niż 20 %.
 

015. Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu członowego ?


 1. 18 m;
 2. 12 m;
 3. 16,5 m.
 

016. Czy dopuszczalne jest dowolne rozmieszczanie ładunku na pojeździe ?
 1. nie, towar umieszcza się tak, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę i nie naruszał stateczności pojazdu;
 2. tak, nie ma to znaczenia;
 3. tak, wystarczy aby nie zasłaniał pola widzenia kierowcy.
016

017. ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy?
 1. 18,75 m;
 2. 20 m;
 3. 22 m.
 

018. Klasa 3 towarów, zgodnie z umową ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zawiera:
 1. gazy;
 2. materiały ciekłe zapalne;
 3. materiały i przedmioty wybuchowe.
 

019. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma usytuowanie ładunku po jednej stronie pojazdu?


 1. powoduje zmniejszenie zagrożeń;
 2. nie ma wpływu podczas jazdy w dobrych warunkach drogowych i atmosferycznych;
 3. powoduje zwiększenie zagrożeń, ze względu na nierównomiernie rozłożony ładunek.
 

020. W którym z podanych niżej przykładów w zabezpieczenie ładunku nie są wymagane pasy mocujące ?
 1. mocowaniu opasaniem;
 2. ścisłym upakowaniu ładunku;
 3. mocowaniu przez nałożenie czołowe.
 

021. W jakim kierunku działa siła bezwładności w przypadku hamowania na prostej drodze?


 1. zgodnie z kierunkiem jazdy;
 2. do dołu;
 3. przeciwnie do kierunku jazdy.
 

022. Czy słyszalny ubytek powietrza z pneumatycznego układu hamulcowego pozwala na dalszą jazdę pojazdem ciężarowym?


 1. tak, jeżeli do celu podróży jest blisko a hamulce nadal działają;
 2. nie, ponieważ dalsza jazda jest niebezpieczna;
 3. tak, jeżeli pojazd porusza się bez obciążenia.
 

023. Czy dopuszczalne jest wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w opony o różnej rzeźbie bieżnika na jednej osi pojazdu?


 1. tek, jeżeli jest to koło zapasowe;
 2. nie;
 3. tak, jeżeli ciśnienie powietrza w kołach na tej osi będzie identyczne.
 

024. Jaka siła utrzymuje ładunek na skrzyni ładunkowej przeciwdziałając jego przemieszczaniu ?


 1. siła oporu powietrza;
 2. siła tarcia;
 3. siła odśrodkowa.
 

025. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym wyposażonym w ESP podczas pokonywania łuku drogi?


 1. powinien wcisnąć pedał sprzęgła;
 2. powinien włączyć niższy bieg - w każdej sytuacji;
 3. powinien kontrolować ustawienie koła kierownicy.
 

026. Jaka siła może spowodować przemieszczenie lub wyrzucenie ładunku z pojazdu ?


 1. siła grawitacji;
 2. siła tarcia;
 3. siła odśrodkowa.
 

027. Która z wymienionych metod mocowania jest związana z mocowaniem ładunków w transporcie drogowym rzeczy?


 1. mocowanie klejowe;
 2. mocowanie przez owinięcie;
 3. mocowanie siłowe.
 

028. Czy równomierne rozmieszczenie ładunku na skrzyni ładunkowej ma wpływ na bezpieczeństwo jazd?


 1. nie, jeżeli zastosowano metodę mocowania przez opasanie;
 2. tak, zawsze;
 3. nie, jeżeli ładunek został zabezpieczony ukośnie odciągami.
 

029. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego podczas przewozu ładunku ?


 1. o tym, że ładunek nie powinien powodować przekroczenia dmc lub dopuszczalnej ładowności pojazdu;
 2. o tym, że brudne szyby i lusterka nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy;
 3. o tym, że rodzaj ładunku nie wpływa na stateczność pojazdu.
 

030. Jakiej wysokości nie może przekroczyć pojazd z ładunkiem ?


 1. 4 m;
 2. 4,25 m jeżeli producent tak przewidział;
 3. 4,5 m.
 

031. Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to:
 1. opony;
 2. rozmieszczenie ładunku;
 3. kierujący.
 

032. Na zużycie paliwa ma wpływ:
 1. złe zamocowanie ładunku;
 2. pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy;
 3. wiatr boczny i znoszenie kół na łukach drogi.
 

033. W jakiej sytuacji kierujący pojazdem ciężarowym powinien sprawdzić stan przewożonego ładunku?


 1. kiedy podejrzewa, że ładunek mógł ulec przemieszczeniu (rozluźnieniu);
 2. nie ma takiej potrzeby, jeżeli stan zamocowania dokładnie sprawdzono przed wyjazdem w trasę;
 3. zawsze podczas każdej przerwy w podróży, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 

034. Duże obciążenie pojazdu ma wpływ na :
 1. zmniejszenie zdolności do pokonywania wzniesień;
 2. zwiększenie zdolności do pokonywania wzniesień;
 3. na nic nie ma wpływu.
 

035. Boczne uderzenie silnego wiatru podczas wyjeżdżania z osłoniętego fragmentu drogi na teren odkryty może doprowadzić do:


 1. poważnych uszkodzeń pojazdu;
 2. zużycia bieżnika opony;
 3. utraty przyczepności i panowania nad pojazdem.
 

036. Jaki wpływ na stabilność toru jazdy pojazdu ciężarowego mogą mieć silne boczne podmuchy wiatru?


 1. mogą spowodować odchylenie boczne od zamierzonego toru jazdy;
 2. są niebezpieczne jedynie przy dużej prędkości jazdy;
 3. nie powodują zagrożenia przy znacznym obciążeniu pojazdy ładunkiem.
 

037. Przed czym należy zabezpieczać ładunek w postaci stalowych rur i blachy ?


 1. wyłącznie przed przemieszczaniem się na boki;
 2. przed przemieszczaniem się do przodu podczas gwałtownego hamowania;
 3. tylko przed przemieszczeniem lub wypadnięciem na łuku drogi.
 

038. O czym powinien pamiętać kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak ?


 1. o uwzględnieniu zwisów pojazdu;
 2. może nie uwzględniać zwisów pojazdu manewrując w bliskiej odległości od krawężnika;
 3. o tym, że gwałtowne hamowanie zwiększa zwis przedni.
038

039. Jaka może być przyczyna przechylenia się pojazdu widocznego na zdjęciu ?
 1. niesprawne hamulce;
 2. nieprawidłowe rozłożenie lub nieprawidłowe zabezpieczenie przed przemieszczaniem ładunku;
 3. śliska nawierzchnia jezdni.
039

040. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla pojazdu samochodowego o dmc powyżej 3,5 t o zapłonie samoczynnym ?
 1. 98 dB;
 2. 93 dB;
 3. 108 db.
 

041. Czy kierujący samochodem ciężarowym może jechać pasem ruchu oznaczonym tym znakiem?
 1. tak, ale tylko gdy jeżeli przewozi materiały niebezpieczne;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, ale wyłącznie kiedy przewozi towary szybko psujące się.
041

042. Czego powinien spodziewać się kierujący pojazdem samochodowym widząc ten znak ?


 1. tego, że podczas zjazdu na pojazd będzie działać siła dodatnia wzniesienia;
 2. tego, że podczas zjazdu na pojazd będzie działała głównie siła odśrodkowa;
 3. tego, że na pojazd będzie działała wyłącznie siła oporu toczenia.
042

043. Która z tabliczek umieszczanych pod znakiem ostrzegawczym ostrzegać może kierującego pojazdem ciężarowym, przewożącego ładunki o znacznej masie, o możliwości wystąpienia zaburzeń stateczności pojazdu ?
 1. żadna z nich;
 2. tylko tabliczka z napisem "podłużny uskok" i "koleiny";
 3. każda z nich.
043

044. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym przewożącym ładunki o dużej masie, podczas hamowania pojazdu ?
 1. kierownicę trzymać lewą ręką na jej środku, a prawą rękę oprzeć na dźwigni zmiany biegów by w razie potrzeby szybko zredukować bieg;
 2. powinien zachować płynność hamowania i stosować hamowanie progresywne;
 3. powinien hamować pulsacyjnie często spoglądając w lewe lusterko.
 

045. W jaki sposób nakładki poślizgowe umieszczone na krawędziach mocowanego ładunki wpływają na jego zabezpieczenie ?
 1. w niewielki sposób - chodzi głównie o komfort mocowania lin zabezpieczających ładunek;
 2. zabezpieczają ładunek przed uszkodzeniem;
 3. naciąg pasów mocujących rozkłada się równomiernie po obu stronach ładunku.
045

046. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność samochodu ciężarowego do przyspieszeń?


A. powoduje zmniejszenie zdolności samochodu ciężarowego do przyspieszeń.
B. powoduje zwiększenie zdolności samochodu ciężarowego do przyspieszeń.
C. ma taki wpływ, ale tylko na drogach górskich.