1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.


001. Na zużycie paliwa ma wpływ:
 1. wiatr boczny i znoszenie kół podczas zakrętu;
 2. złe zamocowanie ładunku;
 3. pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy.
001

002. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa?
 1. z niewłaściwą techniką jazdy;
 2. z używaniem retardera na zjazdach;
 3. z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.
 

003. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa ?
 1. niesprawność silnika;
 2. używanie retardera na zjazdach;
 3. występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.
 

004. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa ?


 1. niesprawnością zawieszenia;
 2. używaniem retardera na zjazdach;
 3. występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego.
 

005. Na optymalne zużycie paliwa najbardziej wpływają:


 1. ciężar pojazdu;
 2. liczba przełożeń w skrzyni biegów;
 3. jazda w zakresie zielonym skali obrotomierza.
 

006. Jaki wpływ na zużycie paliwa ma płaski teren i mało zakrętów?


 1. zmniejsza zużycie;
 2. żadnego;
 3. zwiększa się zużycie ale tylko w samochodach osobowych.
006

007. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa?


 1. tak, powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 2. nie ma;
 3. tak, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.
 

008. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno dodawać do oleju napędowego dodatki uszlachetniające?
 1. nie wolno;
 2. zawsze wolno;
 3. wolno, o ile zostały one podane w instrukcji obsługi pojazdu.
 

009. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycie paliwa?


 1. warunkach pracy silnika z najlepszą sprawnością;
 2. dynamice pojazdu;
 3. spalaniu paliwa przy 70 km/h.
 

010. Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od:


 1. natężenia zużycia paliwa, natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa;
 2. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zmiany jej na energię mechaniczną;
 3. spalania mieszanki paliwowo powietrznej.
010

011. Kiedy silnik zużywa najmniej paliwa?


 1. gdy samochód zostaje szybko rozpędzony do maksymalnej prędkości, a następnie przy wyłączonym silniku toczy się swobodnie, aż do prędkości 50 km/h;
 2. gdy samochód szybko zostaje rozpędzony i kontynuuje jazdę na najwyższym biegu bez przeciążania silnika;
 3. gdy samochód będzie rozpędzany długo przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia.
 

012. Jak zmniejszyć wpływ oporów powietrza na zużycie paliwa?


 1. zwiększając prędkość;
 2. stosując spoilery;
 3. stosując niższy bieg bez zmiany prędkości jazdy.
 

013. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa?


 1. nie ma;
 2. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 3. powoduje zwiększenie zużycia paliwa.
 

015. Czy stosowanie osłon aerodynamicznych ma wpływ na zużycie paliwa?


 1. tak, ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa;
 2. tak, ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa;
 3. nie ma wpływu.
015

016. Kiedy jest optymalne zużycie paliwa?


 1. gdy obroty silnika są między 800 - 400;
 2. gdy wskaźnik obrotów jest na zielonym polu;
 3. gdy jedzie się z maksymalnymi obrotami silnika.
 

017. Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, tylko w lecie.
 

018. Do zbiornika zaznaczonego na rysunku należy wlewać:
 1. paliwo – olej napędowy;
 2. AdBlue – mocznik;
 3. płyn chłodzący.
23

019. Przełożenia skrzyni biegów i odpowiedni ich dobór do prędkości:
 1. wpływają na zużycie paliwa;
 2. zwiększają ciśnienie spalania;
 3. nie mają wpływu na spalanie.
 

020. Czy liczba przełożeń w układzie napędowym ma wpływ na zużycie paliwa?
 1. nie ma;
 2. sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa;
 3. sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa,
 

022. Jaki płyn należy wlewać do zbiornika takiego, jak przedstawiony na zdjęciu?
 1. paliwo – olej napędowy;
 2. paliwo – benzynę bezołowiową;
 3. płyn do chłodzenia silnika.
22

023. Co należy wlewać do zbiornika widocznego na zdjęciu ?
 1. paliwo stosowane w tym rodzaju pojazdu;
 2. płyn chłodzący silnik, lecz nie wodę z kranu;
 3. dodatek AdBlue, będący roztworem mocznika w wodzie.
23

024. Na co ma wpływ utrzymywanie w niewłaściwym stanie technicznym tłumików w pneumatycznym układzie hamulcowym pojazdu?
 1. na zużycie paliwa;
 2. na hałas;
 3. na bezpieczeństwo jazdy.
 

025. Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne:
 1. tak;
 2. nie;
 3. nie ma znaczenia.
 

026. Jakie zbiorniki pokazano na zdjęciu?


 1. zbiorniki z olejem napędowym;
 2. zbiorniki ze sprzężonym powietrzem;
 3. zbiorniki z płynem hamulcowym.
026

027. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego widząc ten znak?
 1. kontynuować jazdę pasem dla autobusów;
 2. nie zajmować pasa dla autobusów;
 3. jechać dowolnym pasem.
027

028. Czego może spodziewać się kierujący samochodem ciężarowym przewożąc ładunek o znacznej masie, widząc ten znak?
 1. tylko lekkiego falowania pojazdu, który posiada zawieszenie pneumatyczne;
 2. utrudnionej możliwości obserwacji nadjeżdżających pojazdów szynowych oraz ruchów wzdłużnych i poprzecznych pojazdu;
 3. lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy.
028

029. Czy zatrzymanie pojazdy samochodowego na moście jest dozwolone?
 1. tak, jeżeli kierowca musi odebrać wymaganą przerwę;
 2. ta, ale dotyczy to pojazdów do 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej;
 3. nie, jest zabronione.
 

030. Ile powinien wynosić minimalny odstęp pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi jeden za drugim na suchej drodze ekspresowej z prędkością 85 km/h?
 1. około 20 m;
 2. około 80 m;
 3. około 250 m.
 

031. Ile wynosi droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24 t jadącego z prędkością początkową równą 80 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni?
 1. około 30 m;
 2. około 60 m;
 3. około 120 m.
 

032. Jaką decyzje powinien podjąć kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak?
 1. może jechać prawym lub lewym pasem ruchu;
 2. powinien jechać prawym pasem ruchu;
 3. powinien jechać lewym pasem ruchu.
032

033. Jaką technikę jazdy powinien stosować kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak?
 1. włączyć "luz";
 2. zjeżdżać na takim biegu, na jakim wjeżdżał;
 3. może włączyć wyższy bieg i rozpędzać pojazd.
033

034. Jaki sposób hamowania powinien zastosować kierowca samochodu ciężarowego na śliskiej, oblodzonej nawierzchni drogi?
 1. powinien używać zwalniacza;
 2. powinien używać hamulca zasadniczego;
 3. powinien używać hamulca silnikowego.
 

035. Jaka jest droga hamowania załadowanego samochodu ciężarowego?
 1. dłuższa niż samochodu pustego;
 2. krótsza niż samochodu pustego:
 3. masa ładunku nie ma wpływu na długość drogi hamowania.
 

036. Jak powinien zareagować kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak?
 1. powinien uwzględnić zwisy pojazdu;
 2. może nie uwzględniać zwisów pojazdu manewrując w bliskiej odległości od krawężnika;
 3. powinien wiedzieć, że gwałtowne hamowania zwiększa zwis przodu pojazdu.
036

037. Czego może spodziewać się kierujący pojazdem widząc ten znak?
 1. ruchów wzdłużnych lub poprzecznych pojazdu;
 2. nieistotnych dla bezpieczeństwa ruchów pojazdu, przy założeniu, że pojazd porusza się z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h;
 3. lekkich drgań niewpływających na bezpieczeństwo jazdy oraz przewożonego ładunku.
037

038. Którą drogą oznaczoną takimi znakami może jechać kierujący samochodem ciężarowym o nacisku osi odpowiadającemu 10 t?
 1. A
 2. B
 3. C
038

039. O czym powinien pamiętać kierowca pojazdu ciężarowego widząc ten znak?
 1. o włączeniu prawego kierunkowskazu;
 2. o zachowaniu szczególnej ostrożności;
 3. o jeździe jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
039

040. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego?
 1. o tym, że może jechać wszystkimi pasami ruchu;
 2. o tym, że może jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu;
 3. o tym, że musi używać hamulca postojowego stojąc przed skrzyżowaniem.
040

041. O czym powinien pamiętać kierujący samochodem ciężarowym o dmc przekraczającej 3,5 t przed wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem?
 1. o bezwzględnym zakazie cofania;
 2. o sprawdzeniu świateł zewnętrznych pojazdu;
 3. o tym, że nie ma obowiązku stosowania się do ograniczeń prędkości.
041

042. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno dodawać do oleju napędowego dodatki uszlachetniające?
 1. nie, ponieważ zawsze to grozi uszkodzeniem układu wtryskowego;
 2. jest to wskazane, ale wyłącznie zimą przy ujemnych temperaturach otoczenia;
 3. tak, o ile producent dopuszcza ich użycie.
042

043. Ile razy, w przybliżeniu zwiększy się droga hamowania pojazdy, jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie?
 1. dwukrotnie;
 2. trzykrotnie;
 3. czterokrotnie.
 

044. Na zużycie paliwa najbardziej wpływają:
 1. liczba przełożeń w skrzyni biegów;
 2. ciężar pojazdu;
 3. jazda w zakresie zielonym skali obrotomierza.
 

045. Natężenie zużycia paliwa to:
 1. wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce czasu w silniku pracującym przy nominalnych parametrach;
 2. objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty nominalne);
 3. średnie ciśnienie użyteczne, które jest uśrednionym ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowo - powietrznej.
 

046. Ile metrów w ciągu trzech sekund pokonuje pojazd jadący z prędkością 90 km/h?
 1. około 150 m;
 2. około 75 m;
 3. około 45 m.
 

047. Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu:
 1. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach;
 2. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym;
 3. zapewnienie jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych.
 

048. Główna idea zastosowania układu ABS to:
 1. redukcja poślizgu;
 2. kontrola ciśnienia w ogumieniu;
 3. kontrola poziomu płynu hamulcowego.
 

049. Czy ładunek o większej masie może mieć wpływ na drogę hamowania pojazdu ciężarowego zjeżdżającego ze wzniesienia?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tylko w przypadku cysterny wypełnionej paliwem płynnym.
 

050. Czy w przypadku awaryjnego hamowania, system zabezpieczający blokowanie kół podczas hamowania (ABS), umożliwia zmianę toru jazdy?
 1. tak, ponieważ dzięki działaniu tego systemu możliwe jest dokonanie zmiany toru jazdy w sytuacji awaryjnego hamowania;
 2. nie, ponieważ podczas awaryjnego hamowania kierowca nie powinien koncentrować uwagi na omijaniu przeszkód;
 3. tak, ale tylko w przypadku, kiedy kierowca stosuje technikę hamowania "pulsacyjnego".
 

051. Na co ma wpływ utrzymywanie w niewłaściwym stanie technicznym tłumików układu wydechowego w pojeździe wyposażonym w pneumatyczny układ hamulcowy:
 1. na zużycie paliwa;
 2. na możliwość zmniejszenia mocy silnika o 40%;
 3. na hałas.
 

052. Ile wynosi droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24 t, jadącego z prędkością początkową 80 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni jezdni?


 1. około 30 - 40 m;
 2. poniżej 60 m;
 3. ponad 100 m.
 

053. Ile powinien wynosić minimalny odstęp pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi na drodze ekspresowej o suchej nawierzchni jezdni z prędkością 80 km/h?
 1. około 20 - 30 m;
 2. około 80 - 90 m;
 3. około 200 - 250 m.
 

054. Czy obecnie jedyną metodą uzyskania emisji spalin spełniającą normę EURO V jest stosowanie dodatku AdBlue w pojazdach?
 1. nie;
 2. tak, ale wyłącznie w samochodach ciężarowych oraz autobusach;
 3. tak, we wszystkich pojazdach samochodowych produkowanych od 2012r.
 

055. Jakie szkodliwe związki chemiczne podlegają przemianie chemicznej na skutek zastosowania w układzie wydechowym pojazdu systemu AdBlue?
 1. głównie cząstki stałe;
 2. głównie związki siarki;
 3. tlenki azotu.
055

056. Jakie negatywne skutki może spowodować brak dodatku płynu AdBlue przy eksploatacji pojazdu wyposażonego w układ SCR?
 1. zwiększenie o około 15 - 20% zużycia paliwa;
 2. jedynie zwiększenie emisji toksycznych substancji w spalinach;
 3. uszkodzenie katalizatora SCR.
 

057. Katalizator SCR w układzie wydechowym silnika w samochodzie ciężarowym jest umiejscowiony:
 1. przed filtrem DPF (filtrem cząstek stałych);
 2. wewnątrz filtra DPF;
 3. za filtrem DPF.
057

058. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny układ hamulcowy (system EBS) zwiększa bezpieczeństwo manewru hamowania samochodem ciężarowym z naczepą lub przyczepą?
 1. tak, ponieważ bez ingerencji kierującego następuje równomierny rozkład sił hamowania, co zapobiega przemieszczaniu naczepy lub przyczepy na boki;
 2. nie, ponieważ to tylko od kierowcy zależy bezpieczne hamowanie;
 3. tak, ale tylko w sytuacji hamowania awaryjnego.
 

059. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego może korzystać z pasa ruchu oznaczonego napisem "BUS"?
 1. w żadnej;
 2. w przypadku gdy przewozi szybko psującą się żywność;
 3. jedynie wówczas, gdy na sąsiednich pasach ruchu jest zbyt duże natężenie ruchu.
 

060. Czy przepisy zabraniają korzystania z retardera podczas jazdy samochodem ciężarowym na śliskiej nawierzchni?
 1. tak, zabraniają tego przepisy ruchu drogowego;
 2. nie, ale należy zachować zwiększone środki ostrożności;
 3. tak, ale wyłącznie w odniesieniu do jazdy po nawierzchniach pokrytych śniegiem.
 

061. Czy spadek lub wzrost momentu obrotowego silnika ma jakikolwiek wpływ na zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?
 1. nie, ponieważ na zużycie paliwa ma jedynie wpływ technika jazdy i natężenie ruchu;
 2. tak, ponieważ jeśli moment obrotowy wzrasta, rośnie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy;
 3. tak, ponieważ jeśli moment obrotowy wzrasta, spada jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy;
 

062. Jakie trzy zasadnicze elementy wchodzą w skład całkowitej drogi zatrzymania samochodu ciężarowego?
 1. czas reakcji układu hamulcowego, stan ogumienia oraz droga efektywnego hamowania;
 2. czas reakcji kierowcy, czas reakcji układu hamulcowego oraz droga efektywnego hamowania;
 3. czas reakcji psychicznej kierowcy, sprawność ogumienia oraz droga efektywnego hamowania.
 

063. W jakich warunkach ruchu kierujący samochodem ciężarowym powinien posługiwać się zwalniaczem?
 1. nigdy zimą;
 2. nigdy na jezdni pokrytej miejscami śniegiem;
 3. możliwie często, z zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznej jazdy, zgodnie z techniką i taktyką kierowania samochodem ciężarowym.
 

064. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym z przyczepą lub naczepą, jeżeli wymiary pojazdu nie pozwalają na skręt w prawo na skrzyżowaniu z prawego pasa ruchu?
 1. może wówczas skorzystać z części sąsiedniego pasa ruchu, przy zachowaniu ostrożności;
 2. powinien zaniechać skrętu;
 3. może skorzystać z sąsiedniego pasa ruchu w celu wykonania bezpiecznego skrętu.
 

065. Jakiego zachowania wymagają przepisy ruchu drogowego od kierującego samochodem ciężarowym, który realizuje manewr wymijania?
 1. zachowania szczególnej ostrożności;
 2. zachowania szczególnej ostrożności i w razie potrzeby zjechania pojazdem na prawo;
 3. zachowania ostrożności i w razie potrzeby zatrzymania pojazdu.
 

066. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek pokazanych na zdjęciu:
 1. przed rozpoczęciem jazdy;
 2. raz w miesiącu;
 3. raz na dwa tygodnie
066

067. Co oznacza przemieszczanie się wskaźnika zaznaczonego na zdjęciu na czerwone pole?
 1. temperatura cieczy chłodzącej silnik jest zbyt wysoka;
 2. nastąpiła awaria układu hamulcowego;
 3. poziom oleju w silniku jest zbyt wysoki.
067

068. Czy w przypadku wycieku paliwa z cysterny kierowca powinien zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego?


A. tak.
B. nie, jest to obowiązek wyłącznie służb ratowniczych.
C. nie, ponieważ kierowca nie musi posiadać odpowiedniej wiedzy na temat prowadzenia akcji ratunkowej związanej z neutralizacją niebezpiecznych substancji i zapewnieniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu.

 

069. Kiedy w samochodzie ciężarowym z przyczepą uzyskuje się najmniejsze zużycie paliwa?


A. przy jeździe dynamicznej, z pełnym wykorzystaniem parametrów silnika,
B. przy jeździe pod górę z pełnym obciążeniem,
C. podczas poruszania się ze stałą prędkością.

 

070.Czym jest urządzenie, oznaczane skrótem „DPF" stosowane w samochodach ciężarowych spełniających normę EURO VI?


A. filtrem utleniającym,
B. tłumikiem spalin,
C. filtrem cząstek stałych.

 

071. Na czym polega korzystanie z obrotomierza ?


A. na słuchaniu dźwięku silnika,
B. na ciągłym porównywaniu wskazań obrotomierza i innych wskaźników,
C. na obserwacji wskazań, gdy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem.